Andreas Finnstedt

Andreas Finnstedt är Vice President för Digital Energy på Schneider Electric Sverige AB. Med över 17 års erfarenhet från fastighetsbranschen, specialiserad på byggnader och fastighetsautomationssystem, är Andreas en stark förespråkare för smart teknologi och energieffektivisering. Han har framgångsrikt drivit digital transformation och förändringsarbete i flertalet organisationer. Han är ordförande i föreningen för Digitala Fastigheter samt också styrelsemedlem för innovationsprojektet KTH Live-in Lab. Andreas har ett starkt engagemang och passion för att driva på digitaliseringen av byggnadsindustrin och därigenom skapa en hållbar framtid för kommande generationer.

Fyra anledningar att digitalisera drift och underhåll av byggnader

419 visningar 0 0 93
IoT

Så kan fastighetsförvaltare optimera prestanda och komfort genom smarta byggnader och IoT

479 visningar 0 0 127

Schneider Electric Building Advisor Analytics

390 visningar 0 0 195

Fem tips för en smartare fastighet 2019

415 visningar 0 0 229

180 bostadsfastigheter digitaliseras

459 visningar 0 0 180

Det smarta kontoret – en viktig hållbarhetsfråga för både människor och miljö

415 visningar 0 0 194