Artiklar taggade: smarta byggnader

Schneider Electric utvecklar lösningar för hållbara och smarta byggnader som ger hög tillgångsvärdering, flexibel livscykel och förbättrade upplevelser. I smarta byggnader samverkar traditionella system och moderna system och lösningar med varandra och skapar dynamiska och effektiva miljöer som ökar välmående och produktivitet hos människorna som befinner sig i dem.

Smarta byggnader bidrar till ökad attraktionskraft och drifteffektivitet, samt leder smarta byggnader till minskad sårbarhet, högre tillförlitlighet och säkrare drift samt möjliggör underhållsarbeten på distans. Smarta byggnader är motståndskraftiga, hypereffektiva, hållbara och användarvänliga.