En mer hållbar värld börjar idag

Den 22 april varje år infaller Earth Day som instiftades 1970 som en miljörörelse i USA. Därefter har den vuxit och uppmärksammas nu över hela världen. Dagen syftar till att öka medvetenheten kring hur vi kan skydda vår planet och främja en hållbar livsmiljö. Temat för Earth Day 2021 är Återställ vår jord och runtom i världen planeras möten och manifestationer för att åstadkomma förändring. Bland annat arrangerar USA:s president Joe Biden ett klimatmöte för att diskutera klimatåtgärder tillsammans med ett 40-tal världsledare.

Då vårt syfte på Schneider Electrics är att skapa en mer hållbar värld arbetar vi ständigt med att utveckla lösningar och produkter som nyttjar jordens resurser på bäst sätt. Vår kontinuerliga utveckling av den senaste teknologin och möjligheten att använda energi på ett smartare, säkrare och mer motståndskraftigt sätt genom sammankopplade system resulterar inte enbart i minskade koldioxidutsläpp, påverkan på den biologiska mångfalden och onödigt användande av resurser i enskilda fall, utan accelererar hållbarhet och effektivitet på samhällsnivå.

Städernas påverkan på klimatet

Endast omkring 3% av jordens yta täcks av städer, men de står för omkring 72% av de totala koldioxidutsläppen. Då städerna dessutom fortsätter att växa i snabb takt finns det mycket att vinna i omställningen till mer energieffektiva och hållbara städer.

Tekniken för att åstadkomma reell förändring finns redan på plats, men förändringen sker inte i den takt som krävs. Politiker och stadsplanerare spelar en ledande roll när det gäller arbetet med stadsplanering för att bygga och utveckla mer hållbara städer. Dels behöver vi öka de cirkulära systemen för vår energi och våra resurser, samt satsa mer på lösningar för elektrifiering, smart digital teknik, effektiva byggnader och infrastruktur. På så vis kan utvecklingen fortsätta utan att klimatet blir lidande.

Smarta bostäder

Ökad effektivitet genom smartare byggnader

Byggnader är kärnan i våra smarta städer. De används som boende, arbetsplatser, lärande, vård, handel och nöje. Samtliga byggnader har en sak gemensamt – de använder energi. Byggnader förbrukar cirka 30% av världens energi via byggnation och drift och står för nästan 40% av de årliga globala utsläppen av växthusgaser. Att bygga nytt är extremt koldioxidintensivt, men 80% av de byggnader som kommer att finnas år 2050 har redan byggts idag och därför är renovering och anpassning av befintliga byggnader vår främsta möjlighet till minskad klimatpåverkan.

Genom den teknik vi redan utvecklat idag och som ständigt förbättras kan vi koppla upp byggnaders system vilket gör att vi kan samla in och analysera data som gör att vi kan effektivisera drift och underhåll. Informationen ger oss dels insikter i hur vi kan minska koldioxidutsläppen samt hur vi ökar motståndskraften i byggnaden och förebygger driftstopp som medför ökade kostnader och säkerhetsrisker. Genom våra lösningar kan vi även få svar på hur vi använder olika utrymmen. Vi kan analysera beläggning och användningsmönster, vilket leder till förbättrad användning av en byggnad med säkrare och effektivare utformning.

Frigör möjligheterna med uppkopplade elnät

Allt fler verksamheter idag kräver tillgänglighet dygnet runt, vilket innebär att elnätets tillförlitlighet och kapacitet är en väsentlig och strategisk prioritering för många elbolag. För att kunna erbjuda efterfrågan på effektiva, flexibla och tillförlitliga tjänster för energikonsumenter, samhällen och företag krävs ett mer intelligent och hållbart elnät.

Andelen förnybar energi i förhållande till slutlig energianvändning i Sverige har ökat varje år sedan 2011 och var knappt 54 procent 2018 då Energimyndigheten senast redovisade sina siffror. De svenska energimålen fastställer att elproduktionen år 2040 ska vara 100 procent förnybar. Energianvändningen ska dessutom vara 50 procent mer effektiv år 2030 jämfört med år 2005. Som jämförelse var energiintensiteten år 2018 29 procent lägre än 2005.

Mest el används idag i bostads- och servicesektorn (74 TWh), följt av industrisektorn (49 TWh) och transportsektorn (3 TWh).

För att även fortsättningsvis kunna tillgodose efterfrågan på el och samtidigt minska utsläppen måste elförsörjningen dels bli mer effektiv, säker och tillförlitlig samtidigt som andelen förnybar energi fortsätter att öka. Utvecklingen sker genom säkra lösningar som täcker in hela elnätet – från utformning och konstruktion till drift och underhåll.

En ny hållbar strategi för industrin

Utöver ökad effektivitet och hållbarhet genom smarta städer krävs ett omtag för industrin, i allt från vattenrening, tillverkning och livsmedelsproduktion. Industriella processer återfinns i alla sektorer och det finns mycket att vinna på att dessa blir smartare och mer hållbara. Vår framtida industriella strategi bör grundas på tre huvudpelare: universell automation, hållbar effektivitet och mjukvarucentrerad automatisering. Dessa skapar en stabil bas för att skydda miljön och förbättra hälsa och säkerhet, samtidigt som de möjliggör realtidsinformation och fjärrstyrning. Resultatet är ökad hållbarhet och produktivitet vilket ger kostnadsbesparingar, ökad säkerhet och motståndskraft.

Smarta hem för en smartare framtid

Utöver ett ökat fokus på hållbarhet i kommersiella byggnader,
elnät och industri kan vi även göra mycket för att skapa smartare och mer effektiva bostäder. Om befolkningstillväxten och urbaniseringen fortsätter i nuvarande takt kommer hus och lägenhetsbyggnader tillslut att bli den största elförbrukaren globalt sett. Elektrifiering av värme- och kylsystem, elbilsladdning, fler uppkopplade produkter och en ökning av hemarbete kommer att leda till ökad elförbrukning för privatpersoner under de kommande åren. Effektiv energihantering är viktigare än någonsin för att se till att våra bostäder drivs hållbart och tillräckligt intelligent för att optimera sina egna energibehov utan att påverka hälsa och komfort. Grunden för detta finns i smarta hem-teknologin och kan i framtiden ge ett fullt anslutet och integrerat strömhanteringssystem för hemmet. Många av dessa produkter och system finns tillgängliga redan idag, men används än så länge av en begränsad andel personer. När fler konsumenter får en större inblick i sin energianvändning kan de fatta effektiva beslut som resulterar i minskat svinn och har en verklig inverkan på energiförbrukningen i stort.

Du som individ kan göra skillnad

Hållbarhet är inte enbart en fråga för länder, myndigheter, organisationer och företag. Som du säkert hört många gånger tidigare: ingen kan göra allt, men alla kan göra något. En individuell insats kan till exempel vara att du:

  • Plockar med dig skräp som lämnats kvar i naturen
  • Ändrar dina matvanor till en mer växtbaserad kost och minskar ditt matsvinn
  • Minskar ditt resande med färdmedel som släpper ut höga halter CO2
  • Återvinner allt från förpackningar till kläder
  • Byter elavtal till ett med större andel förnybar energi

Fundera över dina egna vanor och vad du kan göra för att skapa en mer hållbar värld imorgon, redan idag?

Dela gärna med dig av dina tankar och idéer,
Charlie Timmermann, vd Schneider Electric Sverige

Lär dig mer:

Taggar: , , , , , , , , , , , , , ,