Artiklar taggade: eldistribution

Eldistribution är processen för att överföra elektricitet från kraftverk eller andra källor till bostäder, företag och industrier. Det innefattar allt från högspänningsöverföring över långa avstånd via kraftledningar till transformatorstationer som omvandlar spänningen till lägre nivåer som är säkrare för användning i hem och kontor. Eldistributionssystemet är nyckeln till att säkerställa tillförlitlig tillgång till elektricitet för samhället.