Energiutmaningen kräver intelligens – både mänsklig och artificiell

Låt oss vara tydliga: ren energi och effektiv energihantering är nyckeln till att bekämpa klimatkrisen. Och det verkliga värdet av artificiell intelligens i energihantering sker när teknik möter mänsklig expertis. När du utrustar energimarknadsexperter med databaserade insikter och digital teknik får du bättre informerade företagsstrategier, snabbare beslutsfattande och större operativ effektivitet.

AI är fortfarande ett relativt nytt – och många människor kan fortfarande ha intrycket att det är en teoretisk disciplin som inte kan leverera praktiska lösningar ännu.

Verkligheten är dock att vi redan använder AI för att analysera, simulera, testa, använda logik, lära oss, förutsäga och justera över tid. Och dessa förmågor kan hjälpa företag och samhällen att gå vidare mot ökad energieffektivitet och koldioxidutsläpp.

Tre sätt AI kan forma energihantering

  1. Effektivare användning av energi

Företag samlar in stora mängder data som de kan använda för att maximera effektiviteten. Att omvandla denna data till insikter kan vara en utmaning – men en som AI kan hjälpa till med.

AI kan exakt spåra och förutse konsumtionstrender, märka var förändringar behöver göras och automatiskt finjustera system för att säkerställa optimal effektivitet. Och det kan hjälpa företag att omedelbart reagera på efterfrågan på responsmöjligheter och på de störningar som allt oftare orsakas av extremt väder.

  1. Diversifiering av energikällor

AI kan stödja företag i att introducera förnybara energikällor och kontrollera deras koldioxidavtryck – vilket ger ren energi en bättre chans på marknaden.

Företag som producerar sin egen förnybara energi kan tillämpa AI och prediktiv analys på väderdata för att hjälpa till att fastställa topptider för produktion och optimera användningen av distribuerade energilagringssystem eller batterier.

  1. Smartare energiköp

AI kan undersöka komplexa marknadstrender och dissekera data för att utarbeta planer för att bättre hantera energiutgifter och minska risker på en volatil marknad. Denna teknik kan också observera hur och när företag konsumerar energi och stödja deras handelsbeslut. Till exempel kan företag som både konsumerar och producerar energi – så kallade prosumers – få vägledning för att fatta optimala beslut om när de ska sälja överskottsenergi från sina förnybara källor.

 

Skriven av Karim Hussain, Design Solutions Leader Technical.

Taggar: ,