Enkelhet och öppenhet är nycklarna till det smarta hemmet

Larmet stängs av när hantverkaren närmar sig, sommarstugan värms upp tills du kommer fram, lamporna släcks när du låser dörren, elbilen laddar lagom till avfärd och frysen varnar om dörren står på glänt. Fördelarna med det smarta hemmet är många. Det är säkert, bekvämt, energisnålt och utvecklas snabbt – men är ändå bara i sin linda.

I dagsläget ser vi att utvecklingen av smarta hem drivs utav tre delar – eldsjälarna, produktutvecklingen och systemen.

Eldsjälarna är tekniskt kunniga early adopters. De programmerar egna, skräddarsydda system som kopplar upp och ihop olika produkter. Resultatet kan bli mycket imponerande, men också ganska komplicerat (i alla fall för andra än eldsjälarna själva).

Produktutvecklingen innebär att det ständigt skapas nya, uppkopplade produkter. Även saker som vi har haft hemma länge, kommer nu i en smart version. Vardagliga produkter går att styra med ett röstkommando eller en app och kan ibland kopplas ihop i kluster, till exempel genom kommandon som ”släck alla lampor!”. Området växer  – liksom antalet appar i mobilen.

Så har vi systemen. Istället för en app per produkt eller produktgrupp, samlas alla uppkopplade produkter ihop. Det ger möjlighet till översyn, hantering och optimering där egna val, beteenden och till och med väder kan styra hemmet. Systemen är snabbast växande och redan i början av nästa år rekommenderar jag att hålla utkik efter våra nyheter inom detta område då en kraftfull lansering stundar.  Många företag har av naturliga skäl knutit utvecklingen av produkter och produktserier till sitt eget varumärke – så även vi. Över tid har dock behovet av ett samlat grepp vuxit fram. Idag finns möjligheter till öppna lösningar på ett helt annat sätt än när utvecklingen av komponenter till det smarta hemmet startade. Vi och många andra har behövt tänka till ordentligt. Idag tror jag att de flesta är överens om, med konsumenten i åtanke, att öppna lösningar och system är framtiden.

Svenskarnas relation till Smarta hem

I en undersökning som Edelman Intelligence har genomfört på uppdrag av Schneider Electric framgår det att varannan svensk äger minst en smart hem-produkt. Vanligast är smart belysning och användarvänligheten är den största drivkraften till flera inköp. Ändå uppger sig bara knappt var femte person vara välbekant med teknik för smarta hem. Med öppna processer och ett transparent arbetssätt följer enkelhet och användarvänlighet för konsumenten. Det är nycklarna till det smarta hemmets genomslag på bred front.

Med öppenhet och ökad användning av smarta hem-system blir cybersäkerhet också en kritisk fråga. Eftersom vi låter systemet ta hand om viktiga delar av vårt hem som vi inte vill att obehöriga ska kunna nå, har vi mycket stort fokus på att i öppenhetens anda även göra våra smarta hem-system säkra.

Gemensamt öppet protokoll

Tillsammans med andra företag som Ikea, Apple, Amazon och Google ingår Schneider Electric i en företagsgruppering som arbetar för ett öppet protokoll för smarta hem: Chip. Det står för Connected Home over IP och ligger helt i linje med vår syn på framtiden för smarta hem. Vi utvecklar vårt smarta hem-system Wiser parallellt med Chip för att vara kompatibla när standarden är klar. Planen är att allt ska samlas ihop, både för att det blir enklare och för att det ger en möjlighet till överblick.

Överblicken är viktig inte bara för att det smarta hemmet ska öka komforten och tryggheten, utan också för möjligheten att optimera energianvändningen och därmed minska vår miljöpåverkan. Undersökningen från Edelman Intelligence visar att den största fördelen med smarta hem-produkter enligt svenska konsumenter är minskad energianvändning. Med den ökade elektrifieringen i våra hem där vi laddar allt från mobiler till bilar, är det exempelvis helt avgörande att vi fördelar elanvändningen på lämpligt sätt över dygnet. Bra både för klimat, hållbarhet och plånbok. Och jag vill avsluta med att citera den 93 år gamla naturvännen och eldsjälen David Attenborough från hans senast släppta dokumentär Ett liv på vår planet, ”vi måste lära oss hur vi arbetar med naturen snarare än mot den”.

Av: Charlie Timmermann, VD Schneider Electric Sverige

 

Taggar: , , , , , , , , ,