Rikard Westerlund – Hur du använder kunskaper om personalhantering från ett stort företag för att driva ditt nystartade företag

Schneider Electric

Mitt namn är Rikard Westerlund, och jag är medgrundare och VD för startup-företaget HelloLilly och även Schneider Electric-alumni! Att arbeta nio år för Schneider Electric i olika positioner hjälpte mig att skaffa mig erfarenhet och expertis som jag har använt för att driva mitt startup-företag i över ett år.

Förhandla och fokusera på ROI

Jag började min resa inom Schneider för 10 år sedan som säljare på avdelningen som fokuserar på energi- och hållbarhetstjänster, och mitt främsta ansvarsområde var att arbeta med fastighetsbolag och hitta lösningar som skulle hjälpa dem att minska energiförbrukningen i sina anläggningar och ha en positiv avkastning på investeringen kostnad vise. Den här rollen gjorde det möjligt för mig att förstå kundernas behov och förbättra min förhandlingsförmåga. Eftersom hållbarhetslösningar vanligtvis inte ger kortsiktiga vinster måste du visa hur dessa långsiktiga initiativ kommer att ge betydande avkastning på investeringen. Som vd för HelloLilly talar och förhandlar jag ofta med olika kunder och leverantörer och använder alltid det jag lärde mig i Schneider.

Hitta gemensamma grunder

Schneider Electric har många olika produkter och lösningar, man arbetar med olika marknader och kanaler och ibland känns det inte särskilt lätt att navigera inom. Ändå kan det också vara ett utmärkt tillfälle att lära sig hur man hittar och utnyttjar gemensamma punkter i saker som inte ser ut att ha något gemensamt. Och det var vad jag gjorde som affärsutvecklingschef när mitt huvudmål var att hitta synergier mellan olika segment och se hur vi kan skapa ett erbjudande som skulle gynna dem alla. Jag stötte på många kunder med olika behov och problem, och genom att leta efter gemensamma nämnare kunde jag erbjuda en enda lösning som skulle hjälpa alla inblandade parter. Detta tillvägagångssätt sparade tid och såg till att alla kunder var nöjda med resultatet.

Det är en stor färdighet som hjälper mig nu i HelloLilly att kommunicera med olika kunder, särskilt de som inte ens tror att vår tjänst är något de behöver. Ändå kan jag alltid sätta fingret på våra gemensamma intressen och fördelar och visa att vårt erbjudande kommer att vara perfekt för dem.

Förändringar är bra

En annan sak som jag har lärt mig i den rollen är att förändringar är oundvikliga, och att om något har fungerat de senaste tio åren betyder det inte att det kommer att fungera i framtiden. För att utveckla verksamheten behövde vi alltså omorganisera teamens strukturer eller se om det krävdes ny kompetens för att driva vissa aktiviteter, och jag insåg att det för utveckling är viktigt att vara flexibel och smidig. Detta har varit särskilt viktigt i den snabba miljön i en startup, där det är nödvändigt att svänga och anpassa sig till nya utmaningar. Att anpassa och justera planerna efter behov är en viktig färdighet som kräver kreativitet och en vilja att pröva nya tillvägagångssätt. Med praktiska färdigheter i anpassningsförmåga kan nystartade företag snabbt och effektivt svänga om och göra nödvändiga justeringar för att hålla verksamheten i gång.

Strategisk planering

Genom att arbeta på olika avdelningar, i olika roller och med många fantastiska människor har jag lärt mig mycket om en annan värdefull färdighet – strategisk planering och vikten av att utveckla en tydlig färdplan för att nå framgång. Under min tid på Schneider Electric arbetade jag med olika projekt som krävde noggrann planering och genomförande. Jag lärde mig att sätta upp mål, identifiera potentiella hinder och skapa en plan som skulle leda oss till framgång. Det krävdes samarbete med olika avdelningar för att se till att alla var på samma sida och arbetade mot ett gemensamt mål.

När jag lämnade företaget för att arbeta med HelloLilly insåg jag vikten av strategisk planering mer än någonsin. Som entreprenör behövde jag skapa en tydlig väg, vilket krävde att jag tog fram en solid affärsplan. Jag kunde använda de färdigheter jag fått tidigare, allt från finansiella prognoser till marknadsföringsstrategier.

Var en ledare, inte en chef

Genom att arbeta för Schneider Electric i olika roller och genom att delta i olika utbildnings- och inlärningstillfällen fick jag erfarenhet av att vara en bra ledare. Jag vill betona att man ska vara en ledare, inte en chef. För det är ledare som effektivt arbetar med teamet och motiverar andra att nå sina mål, vilket är avgörande för att bygga ett framgångsrikt startupföretag. Även om det ibland kan tyckas att hårda färdigheter är den mest avgörande faktorn för att lyckas, är ledaregenskaper lika viktiga eller till och med viktigare. Jag hänvisar ofta till citatet ”kultur äter strategi till frukost”, vilket innebär att din strategiska planering och färdplan för att nå framgång endast får verklig effekt om de anställdas engagemang är starkt. Ett nystartat företags framgång eller misslyckande beror ofta på grundarnas och nyckelpersonernas ledarskapsförmåga. Ledarskapsförmåga innebär bland annat att kommunicera tydligt och effektivt, hantera och lösa konflikter och fatta svåra beslut när det behövs. Ett effektivt ledarskap gör det möjligt för en startup att bygga upp en positiv kultur som främjar innovation, produktivitet och kreativitet.

Nytt kapitel

När jag nu är VD för HelloLilly, ett företag som hjälper arbetslösa i Sverige att utveckla och matcha sin kompetens med vad marknaden efterfrågar och hitta ett perfekt jobb, inser jag att allt jag lärt mig tidigare ger resultat. När jag var med och grundade HelloLilly trodde jag att det bara skulle kräva en viss procent av mina resurser, men eftersom företaget växte stod det klart att all tid och kunskap skulle behövas för att hjälpa det att utvecklas. Och här är jag medgrundare och VD för ett företag som har vuxit från 4 medgrundare till ett team på 39 anställda som hjälper arbetslösa människor runt om i Sverige, och vi planerar säkert att bestiga nya berg.

Schneider Electrics alumninätverk

Vill du återknyta kontakten med gamla kollegor, dela med dig och lära dig från andra? Bli en del av vårt alumninätverk.

Taggar: ,

Lägg till en kommentar

Alla fält är obligatoriska.