Möt våra medarbetare – Petra Hanzon

Visste du att vi på Schneider Electric är mer än 1300 anställda i Sverige? I dessa blogginlägg kommer du att få lära känna våra medarbetare och Schneider Electric lite bättre!

Hej Petra! Nu har du varit anställd på Schneider Electric nästan ett år. Du är en av våra servicetekniker som utför installationer, underhåll och reparationer på utrustning hos våra kunder. Kan du berätta lite om dig själv, din roll och hur det är att arbeta på Schneider Electric i Sverige?

Absolut, det gör jag gärna! Jag började på Schneider Electric i september förra året som Field Service Representative (FSR). Kort beskrivet är jag en av de medarbetare som kommer till våra kunder för att installera produkter och lösningar, sköta underhåll samt utföra eventuella reparationer. Inom mitt område gäller det främst lösningar kopplade till övervakning av fastigheter med fokus på energieffektivitet, dvs fastighetsautomation.

Efter knappt två månader fick jag möjlighet att ta mig an ett nytt ansvarsområde och blev då även projektledare med ansvar för tidsplanering, materialinköp, kundkontakt och ekonomiansvar. Efter ytterligare några månader blev jag erbjuden tjänsten som Team Leader, en roll jag haft sedan februari i år. Nu kombinerar jag arbetsuppgifterna från samtliga roller och jag älskar variationen det ger!

Jag är stationerad i Örnsköldsvik på ett kontor med fyra andra medarbetare, men har dagligen kontakt med kollegor över hela Sverige och även i andra delar av världen. Att vara del av ett globalt bolag som finns representerat lokalt gör att jag är del av något större, men samtidigt får känslan av det mer personliga och nära.

Vad krävs för att lyckas i rollen som servicetekniker?

Som servicetekniker är huvudsaken att man är kundfokuserad och lösningsorienterad. Ordet ”service” finns ju med i titeln och det är verkligen A och O. Det är även bra att ha ett öga för affärer och kunna identifiera nya möjligheter till systemutveckling hos våra befintliga såväl som nya kunder.

De flesta av våra medarbetare som jobbar som tekniker är män. Hur upplever du att det är att arbeta i en mansdominerad bransch?

 Schneider Electric är ett bolag där det faktiskt märks att man arbetar mycket med frågor kring jämställdhet, inkludering och mångfald. Det är inte bara något man säger, utan det syns i det dagliga, bland annat sett till hur företaget lyfter individer och erbjuder utvecklingsmöjligheter till alla medarbetare, oavsett kön, samt hur ofta man faktiskt pratar om och mäter dessa områden internt.

Sen finns det helt klart förbättringspotential, tex. när det gäller rent praktiska saker som arbetskläder för medarbetare i fält. När jag först började och gick igenom utbudet av de arbetskläder som fanns tillgängliga så var utbudet av tröjor mycket mindre för kvinnor än för män och arbetsbyxor anpassade för kvinnor saknades helt. När jag påtalade detta var det inga problem att beställa in, men det är ganska talande för hur få kvinnor vi är i dessa roller. Vi behöver bli fler!

 Vad anser du är det viktigaste att arbeta med för att främja att fler kvinnor söker sig till branschen? Och på vilket sätt märker du av Schneider Electrics arbete för att främja inkludering och mångfald?

 Som företag ska man fortsätta att tala öppet om mångfald och inkludering och önskan om en mer diversifierad arbetskraft, bland annat gällande en mer jämn könsfördelning. Man måste våga se utmaningarna för att kunna adressera dessa och åstadkomma förändring.

Sen är det viktigt med representation, att se någon som är lik en själv i en roll gör ju att man upplever att steget dit inte är lika långt.

Det gäller även att vara förberedd på behoven som medarbetare har, tex. vad gäller frågan kring arbetskläder anpassade för kvinnor som jag tog upp innan. Det ska kännas självklart att jag som kvinna har samma praktiska förutsättningar som mina manliga kollegor.

Vi har fem värderingar som ligger till grund för allt vi gör: Customer First, Dare to Disrupt, Act Like Owners, Learn Every Day och Embrace Different. Och just Embrace Different syftar till att uppmuntra våra olikheter och lyfta fram allas lika värde och att alla medarbetare ska känna sig inkluderade. Dessa märks främst genom ledarskapet inom företaget och bemötandet mellan kollegorna som enligt mig bygger på sann respekt och en genuin vilja att få alla att känna sig välkomna.

Vad är ditt bästa tips för att bygga en god företagskultur?

Inkludering och engagemang är grunden enligt mig. Att man har chefer som verkligen ser, förstår OCH har tid för individen. Att visa att man litar på sina medarbetare och ger frihet under ansvar då det sporrar medarbetarna till att göra ett bra jobb.

Att vi dessutom utsetts till världens mest hållbara företag i år är en extra bonus då företagets syfte, att vara med och bidra till en bättre värld, faktiskt märks på riktigt.