Stolt, men inte nöjd

”Blev det som du hade tänkt dig?” Den frågan fick jag i ett samtal häromdagen när jag konstaterade att det har gått två år sedan jag klev på som vd för Schneider Electric i Sverige. En snabb fråga i farten, men som jag sedan började fundera på. Blev det det?

När jag fick möjligheten att ta över vd-rollen för Schneider Electric i Sverige gjorde jag det med stor entusiasm och ödmjukhet inför uppdraget. Efter elva år inom bolaget visste jag att ledarskapet behövde stå för stabilitet och långsiktighet i det snabbrörliga företag och den ständigt föränderliga omvärld vi verkar i. Samtidigt drevs jag av en tydlig vilja att utmana gamla sanningar och sätt att arbeta på. En balansgång mellan att vårda grunden och att bygga nytt.

Svensk kultur i en internationell koncern

En av mina målsättningar var att skapa en ännu plattare organisation. Schneider Electric är en del av en internationell koncern och många medarbetare rör sig mellan olika länder och har erfarenhet från olika kulturer. Samtidigt är vi ett lokalt, svenskt företag med lokala kunder, kontor och medarbetare och jag ville förstärka det som präglar en typisk svensk arbetsplatskultur. En kultur där det är självklart att alla kan prata med alla, där ledningsgruppen är tillgänglig och där det råder öppenhet. En arbetsplats där allas idéer är lika mycket värda och där vi får möjlighet att ta vara på medarbetarnas olika erfarenheter och perspektiv. Dels ökar det engagemanget, dels gör det att människor vågar tänka i nya banor – och även gå från tanke till handling.

Syftesdriven arbetsplats med hållbarhet i fokus

Inte bara företaget, utan hela samhället, blir bättre av nya innovationer. Att veta och känna att vi bidrar till något större är också viktigt för kulturen. Viljan att vara en syftesdriven arbetsplats underlättas av det långsiktiga och målmedvetna arbetet med hållbarhet som Schneider Electric drivit i över 15 år och som utgör kärnan av vår affär. Det förstärks även av våra fokusområden elektrifiering och digitalisering som möjliggör fortsatt utveckling utan ökad klimatpåverkan. För att förstärka och tydliggöra vad det innebär för Schneider Electric i Sverige och det dagliga arbetet har vi tagit fram en ny treårsstrategi. Arbetet med den är en av de senaste två årens höjdpunkter. Den bygger på en gedigen analys av den lokala och globala omvärlden och behov hos våra kunder och partners samt samhället i stort. Vid framtagandet involverades såväl medarbetare som kunder vilket resulterade i en väl förankrad plan som landade väldigt bra vid lanseringen i början av året. De revisioner vi nyligen genomfört visar även hur strategin genomsyrar hela organisationen och att efterlevnaden är stor. Processen har lärt mig mycket på vägen.

Kommunikation och transparens

Apropå lanseringar. Vi kan göra hur bra saker som helst, men om vi inte berättar om det lyckas vi inte behålla våra talanger, attraherar inga nya och inspirerar inte kunder och partnerföretag som vill utvecklas tillsammans med oss. Vikten av såväl intern som extern kommunikation har blivit ännu tydligare för mig under dessa två år.

Om vi är transparenta med vad vi gör så kan vi på sikt öka innovationstakten i samhället och driva ännu mer utveckling. Jag tror på alla möjliga former av samarbeten, även coopetition – samarbeten mellan konkurrenter. Ibland når vi snabbast resultat genom att utveckla på egen hand och andra gånger når vi längre om vi driver frågor som bransch och kompletterar varandra så att resultatet blir mer innovativt än om vi hade konkurrerat om samma utmaning. Som uttrycket säger: ”If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” Detta gäller även inom organisationer där samarbete mellan olika avdelningar och affärsområden resulterar i starkare framgångar. Tillsammans har vi på Schneider Electric skapat lönsam tillväxt och tagit marknadsandelar under dessa två år vilket är ett kvitto på att vi tar hand om våra kunder och att vår plan fungerar. Samtidigt ska vi aldrig luta oss tillbaka och det kvarstår utrymme på marknaden för att växa ytterligare.

Fler samarbeten på min to-do-lista

Jag vill ha ännu fler oväntade och väntade samarbeten, gärna tillsammans med svenska bolag som är lika besatta av innovation som vi är. Jag vill också att vi ska uppfattas som Sveriges mest lösningsorienterade organisation där kunderna upplever service i världsklass oavsett vem hos oss de har kontakt med. Ytterligare ett fokusområde är medarbetarengagemanget, som steg kraftigt förra året, men som jag vill fortsätta att öka.

Tyvärr har jag inte hunnit riktigt så mycket som jag hade tänkt mig från början och ibland har saker och ting tagit en annan riktning än planerat. Så nej, det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, men många gånger blev det faktiskt ännu bättre.

Nu stundar ledigheten för många och jag vill påminna alla fantastiska medarbetare, kunder, och partners i hela landet om att återhämtning är viktigt för ett hållbart arbetsliv. För mig väntar mycket tid utomhus, rörelse varvat med avkoppling och stunder för reflektion. När vi är tillbaka ökar vi takten igen, men till dess önskar jag er en riktigt härlig sommar!

Charlie Timmermann, vd Schneider Electric Sverige

Taggar: , , , , , , , , ,