Utmana rådande strukturer för ökad jämställdhet, mångfald och inkludering

Lika möjligheter och rättigheter för män och kvinnor är ett ansvar för alla. Inom Schneider Electric arbetar vi aktivt med dessa frågor året om, men idag på Internationella kvinnodagen uppmärksammar vi detta arbete lite extra.

Ökad jämställdhet och mångfald leder till fler perspektiv och idéer vilket resulterar i ökad innovation, större tillväxt och färre arbetsrelaterade olyckor. På Schneider Electric är inkludering ett av våra kärnvärden. Vi vet att det är genom att bli medveten om och utmana nuvarande strukturer som vi åstadkommer förändring. I år fokuserar företaget på #ChooseToChallenge, en uppmuntran om att utmana rådande förhållanden för att öka jämställdhet, mångfald och inkludering. Genom detta initiativ vill vi uppmuntra alla våra medarbetare att vara en del av en positiv förändring.

Engagemang och ansvar för en mer attraktiv arbetsplats

Under perioden 2021–2025 har vi förstärkt vårt engagemang för att nå ökad jämställdhet inom företaget med målet 50/40/30. Till 2025 ska kvinnor representera 50% av alla nyanställda, 40% av cheferna i linjen och 30% av ledningen.

– En mer jämställd och inkluderande organisation skapar en mer attraktiv arbetsplats som dels gör att fler söker sig till oss och att fler väljer att stanna och utvecklas inom företaget. Ett ökat fokus på detta arbete är en av företagets främsta prioriteringar. Genom ökad mångfald ökar våra chanser att vinna kampen om kompetensen och talangerna. Vi blir mer innovativa och kreativa, fattar bättre beslut och skapar bättre lösningar för våra kunder och partners, säger Pernilla Bjurling, HR-direktör Schneider Electric Sverige.

Women in Growth för ökat fokus på kvinnliga medarbetare

Förra året startade vi ett program för kvinnliga medarbetare, Women in Growth. Syftet är att stödja kvinnliga talanger i sina nuvarande roller inom Schneider Electric, förbereda dem för framtida positioner och bredda nätverket mellan kvinnliga medarbetare inom organisationen. Programmet ger deltagarna möjlighet att diskutera de utmaningar man som ledare kan stöta på och samtidigt lära sig att navigera i de ytterligare hinder som kvinnliga ledare ibland möter.

Tio kvinnliga medarbetare runt om i Schneider Electric Sverige har deltagit i programmet. Deltagarna har arbetat med personliga mål och reflektion, kunskap inom ledarskap i matrisorganisationer, coachning och workshops under programmet. En av de som deltagit i Women in Growth är Kajsa Boorg, Customer Experience Manager i Sverige.

– Programmet har givit mig nya kunskaper och perspektiv när det gäller ledarskap och förändringsarbete inom ett företag. Det har även varit ett forum där vi öppet kunnat diskutera de utmaningar och möjligheter som kommer av att arbeta i en mansdominerad bransch. Schneider Electric är ett företag som arbetar aktivt med att öka jämställdheten och inkluderingen, men vi ska vara ärliga med att säga att det fortfarande finns utmaningar som vi behöver jobba med, säger Kajsa Boorg.

Mentorskap för att stärka kvinnliga studenter

Schneider Electric har även inlett ett partnerskap med Lunds Tekniska Högskola (LTH) och deras kvinnliga nätverk Athena som arbetar för en mer jämställd ingenjörsbransch. Fyra av våra medarbetare deltar i Athenas mentorskapsprogram under våren 2021. Programmet arbetar för att stärka kvinnor och icke-binära i mansdominerade branscher, ge en inblick i ingenjörsyrket och är en möjlighet för utbyte mellan studenterna och näringslivet.

Läs mer om Schneider Electrics företagskultur och vårt arbete för ökad inkludering och mångfald.

Taggar: , , , , , , , ,