Det ”nya normala” kommer att fortsätta

Visst är det fascinerande hur snabbt förändringar kan genomföras? På kort tid har vi nästan alla anpassat oss till ”det nya normala”. Svårt att skapa digitala lektioner? När skolor och universitet stängdes gick det på någon vecka. Svårt att få företaget att acceptera hemarbete? När kontoren tömdes vande sig alla på några dagar. Visst är det inte lika kul att se kollegorna enbart på skärm, men effektiviteten ökar när vi inte behöver ödsla lika mycket tid i bilköer och väntan på flygplatser.

Det har visat sig att när en tillräckligt stor kris kommer, kan politiker och beslutsfattare på bara några dagar fatta beslut om enorma stödpaket och investeringar, utan att tveka. Och i  näringslivet ställer företag om blixtsnabbt, skapar mer robusta leverantörskedjor, och utvecklar helt nya relationer med både personal och kunder.

Vi har att hantera både en hälsokris genom pandemin och en samhällskris genom utslagning av arbetstillfällen och ekonomisk nedgång. Det är avgörande hur båda hanteras. Ledare världen över brottas med utmaningar man aldrig sett tidigare, mellan att skydda medborgare och samtidigt inte slå sönder ekonomin. Länder har gjort olika val, och debatten är intensiv om vem som gjort rätt eller fel. Inte minst pekas vi i Sverige ut som extrema. Vilket vi faktiskt inte är. Det har inte varit någon total ”lock down”, men väldigt många i riskgrupperna har i stort sett helt isolerat sig. Visst är det svåra påfrestningar på samhället och vi har förlorat framför allt för många äldre. Därför är kritiken också hård från åtskilliga svenska forskare som anser att vår linje varit för liberal. Den svenska linjen har dock gjort att ekonomin inte tvärstoppat, vilket vi vet kan leda till allvarliga sociala skador.

Vad världen nu börjar lära sig är att leva med detta ”nya normala”, dit Sverige med vår strategi i mångt och mycket redan kommit, genom att samhället inte stängt ned. För det kommer sannolikt att ta tid innan ett vaccin kan stoppa pandemin. Det är lätt att tro att en stor kris, kräver stora lösningar, skriver professor Steven Taylor i boken The Psychology of Pandemics. Vi människor har en tendens att utvärdera slutsatser eftersom de låter bra, snarare än att de är faktabaserade. Det är därför det känns så trivialt för många att höra att de ska tvätta händerna ofta och stanna hemma när de är sjuka. Man kräver större, mer omfattande lösningar. Men det är kanske de många, mindre åtgärderna som vi måste hålla fast vid, i väntan på fungerande mediciner och vaccin? Ökade krav på hygien och social distansering är det nya normala, och kommer att pågå länge.

Att vi kan ställa om snabbt är en viktig lärdom. För vi ska inte gå tillbaka till ett icke hållbart sätt att driva näringsliv och samhällen. Kraften i digitaliseringen är enorm. Den innebär möjlighet till stora vinster för miljön. Våra arbetsplatser förändras också i grunden med det skifte som nu pågår. I nästa krönika ska jag ta upp vad detta betyder för företagens relation till sina medarbetare, till kunderna och det nya ledarskapet inom näringslivet.

Av: Charlie Timmermann
VD, Schneider Electric Sverige

Konversation

  • Bertil Williams

    4 år ago

    Toppen Charlie!

    Ser fram mot att ta del och givetvis delta i vårat arbete för en hålbar framtid, där miljö och alla människors lika värde samt rättigheter står i fokus.

Comments are closed.