Energi- och industrisektorn kliver framåt och likaså möjligheterna i den

Verksamhetsjättarnas närvaro

Jag växte upp i Nykvarn, en liten kommun utanför Södertälje där jag senare också gick gymnasiet. Redan under grundskole- och gymnasietiden började intresset för att vara en del av en stor verksamhet smyga sig på, präglat av Södertäljes globala verksamhetsjättar Scania och Astra Zenecas stora närvaro. Närvaron fanns både via deras engagemang i skolan och även känslan av att alla i ens närhet hade minst en förälder som var anställd hos den ena eller den andra. Den 26e oktober 2015 klev jag själv in i en annan global verksamhetsjätte inom energi- och industrisektorn, Schneider Electric.

När jag får frågan om min arbetslivserfarenhet så brukar jag svara att jag är född och uppvuxen hos Schneider Electric. Det är mitt första jobb efter min Civilekonomexamen från Umeå universitet 2015, och sen dess har jag formats och växt i olika roller inom bolaget. Jag började med ’Customer Relationship management’ (CRM), för att sedan gå vidare till en roll som ansvarig för e-handel och idag 4 år senare jobbar jag med hela vår digitala kundresa, som är ett stort fokusområde idag hos både oss och vår marknad.  Den digitala kundresan innefattar allt ifrån hur vi digitalt engagerar våra kunder, hur man väljer våra produkter och tjänster, hur vi säljer och hur vi ger support.

Hur har jag blivit bemött i branschen?

När jag reflekterar över uppväxten hos Schneider Electric, så är det två värdeord som frekvent syns i min vardag och det är jämställdhet och mångfald. Inom både energi- och industrisektorn, där Schneider Electric är en välkänd arbetsgivare, förknippas många bolag fortfarande med en överrepresentation av män och medarbetare med teknisk utbildningsbakgrund, vilket inte är i linje med varken jämställdhet eller mångfald, men jag skymtar något annat idag.

Jag ser jämställdhet och mångfald som tydligast i de möjligheter jag själv fått som ung och hungrig, samt hur både kollegor och kunder i branschen samarbetar och interagerar med mig, även om jag inte är man (jag är kvinna), inte är senior i branschen (jag träffar ofta kollegor som började i branschen innan jag kom till världen 1991) eller har en teknisk utbildning (jag är Civilekonom). För mig är det en stor anledning till att jag känner mig stolt över både Schneider Electric och branschens framsteg när det kommer till jämställdhet och mångfald, samtidigt som vi ser att det är en avgörande faktor för att både behålla och rekrytera nya talanger idag.

Women In Energy

Är du kvinna och jobbar inom energi- eller industrisektorn? Gå med i gruppen Women In Energy på LinkedIn och få kontakt med andra kvinnor runt om i världen för att dela erfarenheter, diskutera möjligheter, utmaningar och utvecklas.

Likt Schneider Electric ser jag tillgång till energi och digital utveckling som en grundläggande mänsklig rättighet. Schneider Electric uppmuntrar alla att använda energi och resurser på optimalt sätt, och säkerställa att “Life is On” överallt och för alla.