Innovation som bygger både på hjärta och DNA

Gott nytt år! Vi har tagit steget in i ett nytt spännande årtionde efter ett fantastiskt 2019 med lönsam tillväxt och stärkta marknadspositioner. I början av ett nytt decennium, i en tid där utveckling dessutom sker väsentligt snabbare än någonsin förr, är det nu viktigare än någonsin att reflektera kring förmågan att vara innovativ.

Ända sedan forskare på 70-talet på allvar började analysera vad som gör vissa företag och organisationer mer innovativa än andra, har bevisen om och om igen visat på vikten av central innovation för att som företag fortsätta ligga i framkant. Partners och kunder lämnar dig snabbt för den konkurrent som tagit språnget och förvandlat dina produkter till gårdagens teknik. Klassiska exempel som Kodak och Nokia visar att det inte räcker att leva på gamla framgångar och bara förfina den teknologi som redan finns.

Därför är det centralt för oss på Schneider Electric att vara ledande inom innovation på alla nivåer. Vi måste som alla företag ha goda marginaler för att fortsätta vara starka på våra marknader. Men i en tid präglad av sunda tänkare som Greta Thunberg och andra tuffa kravställare måste vi också tänka om. I en ”listornas tid” där personliga varumärken och tyckanden och krafter ibland till och med överskuggar rena fakta blir förmågan att anpassa sig allt viktigare. Vi behöver visa för omvärlden och våra konsumenter att vi på allvar vill bidra till nya lösningar som utöver nya teknologiska framsteg samtidigt också gör samhället bättre och skapar en hållbar planet. Detta kräver en urstark kultur präglad av innovation som inspirerar alla våra medarbetare samtidigt som den förtydligar att de förväntas bidra. Det är och ska fortsätta vara vårt DNA, vilket du tydligt kan se och höra i till exempel våra presentationer från Innovation Summit Barcelona i höstas. Kraften i den ryggraden ska sedan kombineras med den uppriktiga viljan att bidra till en hållbar värld ur alla aspekter – dvs, vi måste både visa och tänka med hjärtat.

Det är lätt att påstå sig vara innovativ, men desto svårare att verkligen realisera detta. Fokus hamnar lätt på delar av produktsortimentet, eller bara på att förfina sin egen teknologi inom de områden och tjänster som just nu är heta. Vi på Schneider Electric vill istället vara innovativa i alla delar av vår verksamhet. Som partner, återförsäljare eller kund hos oss ska du veta att vi kommer fortsätta genomföra innovationer inom alla våra områden: hela vägen från eluttaget i väggen till de senaste tekniksprången inom elkraft, AI-lösningar eller till våra kommersiella affärserbjudanden.

Varje innovation ska samtidigt aktivt minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan och kunderna ska veta att de produkter och tjänster de köper av oss tar dem ett steg längre mot samma mål. Jag nämnde våra åtaganden för ett bättre klimat i en tidigare bloggpost och hur vi redan uppnått våra egna miljömål i förtid. I samband med COP25 i Madrid kunde vi också bekräfta våra ökade klimatsatsningar.

Vad kan våra innovationer då handla om?

Ytterst handlar all vår innovation om tjänster inom digitalisering och smart mjukvara men det kan även vara något så vardagligt som nya arbetslampor, mer flexibla laddningsplatser på kontoret eller i skolan, eller en brandvarnare som både tar mindre plats och lätt går att fästa överallt. Att inte behöva tänka på att byta batteri på 10 år och ändå kunna lita på hög kvalitet ger trygghet och minskar miljöpåverkan. Allt ifrån dessa innovationer som vi som privatpersoner har nytta av i vardagen, till mer revolutionerande innovationer såsom våra SF6-fria ställverk som gör att klimatpåverkande gaser inte längre behöver användas. Nu ser vi glädjande hur allt fler anammar dessa hållbara lösningar samtidigt som EU ger finansiellt stöd för att skynda på utvecklingen.

Vi är mycket stolta över våra EcoStruxurelösningar som hjälper våra kunder med deras digitaliseringsresa. Genom dessa lösningar kan de uppnå ökad effektivisering när det gäller energi, planering av proaktivt underhåll och minskade driftstörningar vilket ger mindre miljöpåverkan samt minskade kostnader. Inte minst för verksamheter som är centrala för samhället, såsom exempelvis sjukhuset i Lund och landets kraftnät, kan det vara avgörande både för en stabil verksamhet och hållbar ekonomi. Och förutom fortsatt utveckling av plattformen, med ökade inslag av AI och säker digital infrastruktur, ska vi också fortsätta att bidra med nyskapande idéer till ytterligare fler typer av verksamheter. Ibland står vi själva för innovationerna, men allt oftare så ser vi också hur innovationer skapas genom partnerskap och i nätverk med andra aktörer, t.ex. såsom vår satsning med Microsoft. Och att vi nyligen fått pris för vårt bidrag till smart och energieffektiv sjukvård är ett kvitto på att vår innovationskraft är i framkant.

Innovation handlar inte bara om ny teknologi utan också i allra högsta grad om att bygga den bästa kundupplevelsen samt att utveckla och värna om sin organisation. Något jag ser som viktigt som vd för Schneider Electric i Sverige är att förmedla min vision om hur vi tar tillvara på styrkan som finns i den mångfald Sverige bjuder på. Din etniska bakgrund, ålder, kön eller andra erfarenheter ska inte begränsa dig eller oss utan snarare tvärtom, detta är något som berikar oss och något Schneider Electric sätter stort värde på. Den inställningen har redan gjort oss till ett av de 50 främsta företagen inom mångfaldsarbete enligt affärstidningen Financial Times. Fortsatt innovation kräver att vi rekryterar de allra bästa, oavsett bakgrund, och motiverar fler att läsa de utbildningar som ger oss den kompetens vi behöver. Och är det något vi har lärt oss på resan mot våra marknadsledande positioner så är det att ju fler infallsvinklar och kontaktytor vi har till samhället vi ska förse våra innovationer med, desto starkare kommer vi att fortsätta vara.

2019 var ett starkt år för oss som innovationsledare. Och 2020 ser ut att bli ett minst lika starkt år med många spännande projekt på G som kommer att se dagens ljus under året. Vi kommer alltid att vara ödmjuka och samtidigt stolta över våra ledande marknadspositioner. Bakgrunden till denna är just vår innovationskraft och vi kommer kontinuerligt att fortsätta driva på innovation för att skapa förutsättningar för såväl lönsam tillväxt som ett bättre samhälle. Detta känner jag mig helt trygg i då innovation både är hjärta och DNA i hela vår verksamhet.

Charlie Timmermann
VD Schneider Electric Sverige