Cobots – så ska människor och maskiner arbeta sida vid sida

Framtidens industrier knackar på dörren och ställer ökade krav på flexibla, kostnadseffektiva och säkra lösningar. Därför krävs det att traditionella maskiner ger plats åt framtidens automation. Juan Duran, affärsutvecklare på Schneider Electric, menar att kollaborativa robotar – Cobots – har en avgörande roll för samarbetet mellan människor och maskiner.

Juan Duran, affärsutvecklare för cobots på Schneider Electric

Svensk industri har i decennier dominerats av traditionella robotar som varit dyra att driva, svåra att programmera och av säkerhetsskäl isolerats bakom lås och bom. För att möta framtidens utmaningar och förbli konkurrenskraftiga krävs nya lösningar som låter människor och maskiner arbeta tillsammans.

Cobots – kollaborativa robotsystem

Med Cobots – kollaborativa robotsystem – rustar Schneider Electric för en morgondag präglad av nya behov. Cobotsystemen drivs av innovativ teknik och kan utföra komplexa uppgifter på ett smidigt och säkert sätt som inte är möjligt för traditionella maskiner­­. Detta möjliggör bland annat att stilleståndstiden som följd av arbetskraftsbrist kan reduceras – ett problem som idag kostar fabriker 20 procent i produktionskapacitet – vilket skapar en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Cobots, även kallade kollaborativa robotar från Schneider Electric

Cobots med 50% snabbare installation

Schneider Electrics cobots är inte först i sitt slag på den svenska marknaden – men först att nu kunna erbjuda marknadens snabbaste installation. På under 30 minuter kan robotsystemen vara startklara – 50 procent snabbare än andra aktörers lösningar. Men hur?

Till att börja med är cobots inte bara 10 procent lättare, utan tar även 20 procent mindre plats än någon annan produkt på marknaden. Detta gör att robotsystemen blir;

  • kostnadseffektiva att transportera,
  • smidiga att inkorporera med existerande produktionsled och
  • möjliggör att lokalutrymmen kan maximeras.

Cobotsystemen möjliggör även en förenklad drift och underhåll. Utvecklade med ett intuitivt användargränssnitt – som i kombination med Schneider Electrics plattform EcoStruxure™ – är Cobots lätta att programmera, snabba att sätta upp och enklare för ny personal att förstå. Med nya mjukvaruverktyg som EcoStruxure™ Machine Expert Twin kan även cobotsystemen designas och virtuellt testas innan de implementeras i verkliga miljöer. Detta gör att design kan optimeras, potentiella fel kan minimeras – vilket förbättrar säkerheten och prestandan under verklig drift­ – samt förenklar arbetet att identifiera var effektivitetsvinster kan göras. På så sätt blir det enklare att validera lösningar och mindre kostsamt för företag att underhålla sina cobotsystem.

Cobots ger ökad flexibilitet och säkerhet

En stor fördel med Cobots är dessutom dess ökade flexibilitet och säkerhet. Oavsett bransch och arbetsuppgifter­ – från att sköta produktionsled inom bilindustrin till att sortera elföretags halvledare – kan svenska Cobotsystem enkelt anpassas till att uträtta nya arbetsuppgifter på nya platser. Med toppmoderna säkerhetsmekanismer och sensorer sköter även Cobots det repetitiva och tunga arbetet som många anställda gärna slipper av ergonomiska skäl – utan att äventyra deras säkerhet. Därmed minskar riskerna för arbetsskador och jobbrelaterad stress.

I tider där det finns orosmoment och frågetecken huruvida maskiner och AI kommer ersätta arbetet som människor utför, nyttjar snarare cobotsystemen det bästa av automation och mänsklig intelligens. Detta innebär nya möjligheter inom svensk industri. Möjligheter där människor och robotar kan arbeta sida vid sida i framtiden.

Juan Duran, affärsutvecklare på Schneider Electric

Läs mer:

Schneider Electrics Cobots

Varför den nya generationens Cobots är en lösning på den akuta bristen på arbetskraften inom industrin

Taggar: , , ,

Lägg till en kommentar

Alla fält är obligatoriska.