Hur smarta virtuella servicelösningar förvandlar traditionella arbetsflöden

Industriella maskintillverkare och slutkunder står inför stora utmaningar idag. Kunderna förväntar sig en hög anpassningsbarhet av de produkter de köper, industriföretag möter en kompetensbrist och dagens arbetare har olika behov och förväntningar. Det finns utmaningar i leveranskedjan, den globala krisen med brist på komponenter och det ständigt närvarande trycket på resultat från finansvärlden. Hur kan leverantörer av produktionsmaskiner och de industriföretag de betjänar, nå smidighet, lönsamhet och effektivitet för att konkurrera idag? Svaret ligger i smarta servicelösningar.

smarta virtuella servicelösningar

Smarta lösningar för komplexa utmaningar

Låt oss ta en titt på tre typiska projektfaser för att förstå hur digitalisering och dagens smarta designverktyg kan ge svar:

1. Försäljning, design och ”proof of concept”: vilket resulterar i besparingar på 20-50 % i ”time to market” och 10-20 % på kvalitetskostnader

  • Digital designteknik gör att maskinkapaciteten tydligt kan visualiseras för potentiella kunder innan de köper. Kostnadseffektiva, exakta och övertygande demonstrationer av maskinbyggarens kapacitet hjälper till att förbättra försäljningseffektiviteten och eliminera prestandaöverraskningar senare.
  • Maskin och tillhörande materialhanteringssystem kan designas och demonstreras virtuellt. Drift och genomströmning kan förstås med nästan 100 % noggrannhet, och detta hjälper till att eliminera konstruktionsfel och kostnader. Allt detta kan göras innan fysisk maskinbyggnad ens äger rum.
  • En kontinuerlig digital tråd som går från försäljning till ”proof of concept” säkerställer att kundernas behov förstås till fullo och exakt återspeglas i den slutliga leveransen.

2. Maskinkonstruktion och driftsättning: vilket resulterar i en besparing på 60 % driftsättningstid

  • Snabb, effektiv, felsäker konfiguration/konstruktion av maskin och tillhörande maskindelar tack vare modulära, virtuellt verifierade konstruktioner med Lexium™ MC12 MultiCarrier.
  • Virtuell driftsättning gör att testkörningar kan förberedas i förväg, vilket förenklar idrifttagning. Det minskar också designfel, kostsam uppdatering på plats samt förkortar felsökningstiden.
  • Kundens produktionsvolym och kvalitetskrav uppfylls på kortare tid, vilket optimerar tiden för slutanvändarens ROI och hjälper maskinbyggare att nå den viktiga projektmilstolpen att avsluta affären. 

3. Driftfas vid slutanvändarens anläggning: som ökar din försäljning och vinst från nya affärsmöjligheter

  • Digital Twin kan användas för att identifiera verkliga förbättringsåtgärder och hitta fel innan stillestånd inträffar. Dessutom kan operatörer utbildas i säkra ”offline miljöer”.
  • Maskintillverkaren kan erbjuda digitala experttjänster på distans under drift för att identifiera förbättringsmöjligheter och tillhandahålla felsökning. Detta förbättrar OEE och minskar oplanerade stillestånd.
  • Uppgraderingar av applikationsprogramvara kan testas och verifieras offline för att säkerställa att de ger optimala verkliga prestandafördelar. • Maskinleverantörer kan upprätthålla support till sina slutkunder under den mycket längre (10+ år) tiden för maskinens livscykel.

Idag tillåter digitala maskindesignmetoder att många av de komplexa aspekterna av produktionsmaskiner kan visualiseras, simuleras och ”byggas” i den virtuella världen snarare än att bygga, testa och verifiera, och sedan redesigna och bygga om i den verkliga världen. Resultatet är mer effektiv, effektiv och lönsam design, konstruktion, driftsättning och drift av maskiner.

Detta tillvägagångssätt genererar en digital tråd som löper genom alla faser av en maskins livscykel. Den virtuella modellen är alltid tillgänglig för att förbättra underhåll, utbildning och kontinuerliga förbättringsaktiviteter.

Nya digitala servicemöjligheter gör det möjligt för maskinbyggare att förbli engagerade i sina slutkunder under processfasen (10+ år). maskintillverkare kan utnyttja sin överlägsna kunskap för att tillhandahålla nya nivåer av diagnostik och förbättringsråd till sina slutkunder och göra allt på distans och spara tid och kostnader för resor.

Maskintillverkare kan skapa och skala tjänster för att hjälpa slutanvändare att bli framgångsrika på smartare och mer proaktiva sätt.

Några exempel inkluderar:

1. Fjärrövervakning

2. Resultatbaserade tjänster

3. Förbrukningsmaterial som en tjänst

4. Utrustning som en tjänst

Alla dessa tjänster tillåter maskinbyggaren att bli en digitala samarbetspartners med sina kunder och spela en integrerad roll i deras verksamhet för att hjälpa dem att förbättra produktiviteten och uppfylla sina affärsmål.

Steget före

Smarta maskiner och utrustning kan hjälpa till att förverkliga löftet om digital transformation – både för slutanvändare och maskintillverkare. Att leverera smarta maskiner och utrustning med skalbara tjänster kan hjälpa maskintillverkare att skapa nya affärsmöjligheter, utöka kundrelationer, hjälpa till att hålla kunder och deras leverantörer av produktionsmaskiner konkurrenskraftiga.

För att lära dig hur du kan dra nytta av dagens digitala verktyg inklusive EcoStruxure Machine Expert Twin skalbara svit, ta en närmare titt och prova själv med denna interaktiva demonstration. Minska tiden till marknaden, minska kvalitetskostnaderna, spara tid för driftsättning och dra nytta av nya affärsmöjligheter.

Se vårt webbseminarium för att lära dig mer om hur Schneider Electrics Machine Expert Twin möter moderna maskindesignkrav med Lexium™ MC12 multicarrier.

Läs mer:

EcoStruxure™ Machine Expert Twin

Hur digital transformation påverkar en maskintillverkares verksamhet efter försäljning – Broschyr

EcoStruxure Machine Expert – Användarhandbok

Maskinbyggares möjligheter och utmaningar i den nya digitala världen – eGuide

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,