Effektivitet som uppnåtts med HMI inom industriell automation

När du planerar ett industriellt digitaliseringsprojekt är det viktigt att överväga de tre dimensionerna Människor, Process och Teknik. En av de viktigaste frågorna att ställa innan man börjar är: Hjälper den nya tekniken verkligen människor att göra ett bättre jobb?

EcoStruxure Plant Advisor lovar säker åtkomst till mycket data. Man måste emellertid också ställa sig frågorna: Vad är planerna för att data ger rätt insikter som personalen behöver för att bli mer effektiva istället för att dränka dem med för mycket information? Hur ser du till att insikter presenteras för dina anställda när och där de behöver dessa såväl på fabriksgolvet som när de arbetar på och runt produktionsutrustningen?

Medarbetarnas egenmakt gör det möjligt för dem att använda teknik för att få tillgång till insikter, vilka de behöver för att fatta beslut som hjälper anläggningen att drivas säkrare och mer lönsamt. Det uppnås genom:

  • Koppla anställda på alla avdelningar till tillgänglig data och kombinera den med insamlad personalkunskap (Connected Workforce)
  • Presentera insikter för personalen när och där de behöver den på ett enkelt och lättförståeligt sätt (Beslutsstöd)
  • Dela erfarenheter mellan alla anläggningar så att de kan ge störst effekt (globalt samarbete)

På alla nivåer handlar det inte bara om att samla in all data och omvandla den till insikter. Det handlar även om att presentera dessa insikter för personalen i ett format som de enkelt kan använda när och där de behövs. Dagens HMI spelar en avgörande roll här.

Human Machine Interface (HMI) och dess betydelse i industriell automation

Human Machine Interface (HMI) började som ett sätt för operatörer att interagera eller kontrollera maskiner eller processer. De första HMI:erna designades helt enkelt för att ersätta hårda tryckknappar och indikatorlampor. Det fanns varken grafisk representation av processen eller någon vägledning, operativa insikter och absolut ingen förstärkt verklighet!

Dessa tidiga HMI:er var begränsade till kontrollrum eller kontrollpaneler för anläggningar. Det fanns ingen portabilitet eller rörlighet och personalen behövde vara fysiskt vid HMI för att läsa information.

Hur har HMI:er utvecklats?

Dagens HMI:er är mycket mer än programmerbara ersättningar för tryckknappar och indikatorlampor. De används för att översätta komplexa data till användbar information. Lättförståeliga visuella skärmar ger mening och sammanhang till nästan realtidsinformation och insikter om hur väl processer fungerar. Vidare gör de avancerade funktionerna hos dagens HMI:er det möjligt för chefer och arbetsledare att göra mycket mer än att bara kontrollera processer.

  • De erbjuder nya möjligheter att förbättra produktkvaliteten och gör systemen mer effektiva.
  • Mobil teknik ger personalen tillgång till vägledning eller fjärrexpertis var de än arbetar (inom, eller till och med utanför, anläggningen).
  • De kan fungera som kraftfulla Edge-datorer som samlar in och bearbetar data i realtid för att stödja state-of-the-art tillvägagångssätt som förutsägande underhåll.
  • De har den kraftfulla bearbetnings- och nätverkskapacitet som behövs för att tillhandahålla nya nivåer av information till personalen var som helst i fabriken, t.ex. ”kontrollrum”-nivåinformation överallt.

Ta effektfulla beslut

Dagens HMI:er hjälper personalen att upptäcka problem snabbt och enkelt. Dessutom stöder de dem i att fatta slagkraftiga beslut, göra processer mer effektiva och förbättra kvaliteten på både produkter och tjänster. De kopplar samman människor, applikationer och maskiner på olika platser. De är också öppna så att användare kan välja den bästa hårdvaran, datakällorna, nätverken och mjukvaran för deras behov.

Harmony P6 hjälper industriföretag att förbättra produktiviteten och operativ effektivitet. Det är ett bra exempel på teknik som stödjer människor med prestanda, nätverk och visningskapacitet som behövs för att få ut det mesta av digital transformation. Den är utformad för att tydligt ge fabrikspersonal den vägledning de behöver för att göra det bästa möjliga jobbet. Det är en nyckelkomponent i alla cybersäkra transparenta anläggningsdatanätverk för mer effektiv drift och underhåll av dina kapitaltillgångar.

I kombination med EcoStruxure Plant Advisor är det lätt för användare att distribuera de beräkningsmöjligheter de behöver för de mer beräkningsintensiva applikationerna. Detta inkluderar tydligt presenterad prestandainformation i realtid för både industriella system och för vägledningspersonalen som behöver förbättra prestanda och åtgärda problem innan kostsamma stillestånd inträffar.

Vi har kommit långt från dessa tidiga HMI:s! Dagens moderna, modulära iPC:er är packade med bearbetning, visning och datorkraft, vilket gör dem till en hörnsten i alla industriella digitala transformationsstrategier.

Harmony P6 industriell PC och mjukvara med end-to-end cybersäkerhet i molnet och på plats kommer att stärka din arbetsstyrka genom att sätta digital teknik i arbete för dem.

 

Se videon på Harmony P6:

Harmony P6

EcoStruxure Plant Advisor

Taggar: , , ,