Tillväxtmöjligheter för industriella systemintegratörer med universell automation

Enligt den senaste rapporten från ARC Advisory Group (ARC) gör universal automation det möjligt för industriell automation att bli mycket mer effektivt och flexibelt.

Industriföretag spenderar miljontals dollar varje år för att underhålla sin industriella utrustning. Om ett standardiserat universellt automationssystem gjordes tillgängligt för anläggningsingenjörer och systemintegratörer skulle utgifterna kunna minska kraftigt. En plattform som frikopplar hårdvara från mjukvara sparar värdefull ingenjörstid genom att eliminera leverantörslåsning så att systemintegratörer fritt kan välja de bästa komponenterna. Och dessutom låter dem konfigurera, snarare än programmera med standardiserade och testade objekt. Detta leder till oöverträffad ingenjörs- och driftsättningseffektivitet.

För systemintegratörer blir projekt som involverar proprietärsystem mindre lönsamma. Dessa system kräver en hel del manuella aktiviteter utan mervärde under integration jämfört med verkligt mervärdesbringande projektering. Industrioperatörer är tveksamma till att betala höga priser för arbete som inte tillför något verkligt värde. Slutanvändare är dessutom mer benägna att hoppa över eller undvika att uppgradera dessa system på grund av oro över höga kostnader, tid och risk. Att underhålla befintliga system blir en svårare uppgift än vad det behöver vara för integratörer.

Nya universella automationsverktyg bidrar till ökad effektivitet

Att arbeta i en öppen systemmiljö, med verktyg som underlättar universell automatisering, kommer systemintegratörer kunna utöva sin verkliga expertis så som att hantera komplexa utmaningar med både hårdvara och mjukvara. Mindre tid läggs på uppgifter som inte ger mervärde och mer tid finns tillgänglig för systemintegratören att verkligen förnya sig och hela leveransen till slutkund.

Företag som Schneider Electric, skapar nya möjligheter genom att utnyttja en befintlig standard, IEC 61499, detta gör det möjligt att utveckla öppna automationssystem. Exempel på det är den nyligen släppta EcoStruxure Automation Expert. Detta nya verktyg möjliggör sömlös integration och portabilitet, och är designat kring en förbättrad utvecklingsmiljö och ett händelsestyrt system. Fälttester har visat 3 till 4 ggr bättre projekt- och driftseffektivitet, detta ger tydliga vinster jämfört med proprietära standardsystem (se Schneider Electrics vitbok ”A Quantitative Comparison of Digitalized Industrial Automation Systems”).

Dessa system möjliggör mjukvarucentrerad automatisering, vilket leder till följande fördelar:

  • Hårdvara är frikopplad från mjukvara – Att frikoppla hårdvara från mjukvara innebär att hårdvaruplattformen kan uppgraderas efter behov, och kan ändras från plattform till plattform utan att påverka applikationen som programmerats i mjukvaran. Att frikoppla ett ”virtuellt PLC-gränssnitt” innebär att systemintegratörer kan se systemhårdvaruplattformar som både oberoende och agnostiska, och därför blir uppgifter som att uppgradera eller byta ut styrenheter(HW) mycket enklare.
  • Enkel portabilitet – Uppgraderingar kräver inte längre ombyggnad av hårdvara. Portabilitet av applikationer mellan flera leverantörer och plattformar är mycket enklare och integration av tredjepartssystem är mycket mindre kostsamt och tidskrävande.

Ett system som EcoStruxure Automation Expert gör hårdvaruinfrastrukturen enklare dvs. inte som ”det här är en enhet, det här är en PLC, det här är ett HM” utan de ingående enheterna är mer som allmänna resurser, HMI och lagring och CPU-resurser, och alla är en del av det övergripande anläggningskontrollsystemet. Som ett resultat kan användare av EcoStruxure Automation Expert-systemet minska sina kostnader och använda mindre tid för att göra mer när de bygger nya system.

Varför ska systemintegratörer utforska fördelarna med sådana universella automationssystem som EcoStruxure Automation Expert? Genom att minska komplexiteten reduceras den totala slutanvändarkostnaden, vilket öppnar dörren till fler projekt. Dessa nya generationens industriella automationssystem möjliggör mer smidiga, flexibla, uppkopplade arkitekturer. För systemintegratörer minskar tid och kostnader, och tiden som behövs för att föreslå, implementera och testa förändringar är mycket lägre. Därför tar det kontinuerliga förbättringsarbetet av systemintegratören mindre tid, och både systemintegratörer och deras kunder arbetar med en mycket effektivare process.

För att lära dig mer om hur universella automationsverktyg hjälper systemintegratörer att sänka projektkostnaderna samtidigt som de förkortar projekttiden, ladda ner den nya Schneider Electric e-guiden ”Varför Universal Automation kommer att leverera nya kunder till systemintegratörer.”

Skriven av Josef Christoffersson

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,