Industrin kan spara mångmiljardbelopp med universell automatisering

ARC Advisory Group (ARC), som gör marknadsundersökningar inom industri, har publicerat en ny rapport. Enligt rapporten Road to Universal Automation är EcoStruxure™ Automation Expert från Schneider Electric, som utgår från principerna för universell automatisering och standarden IEC 61499, både ett mycket produktivt verktyg för styrsystemdesign och en föregångare i den kommande eran där automatiseringsmjukvaran blir alltmer portabel och oberoende av hårdvara.

Mjukvarudefinierade industriella system

Enligt rapporten kommer universell automatisering, med så kallade snabbimplementerade komponenter, att bidra till mjukvara som ökar effektiviteten, motståndskraften, produktiviteten, smidigheten och hållbarheten i industriell verksamhet.

I rapporten konstateras att ett standardiserat lager i automatiseringssystemet skulle vara oerhört värdefullt i ekonomiska termer. Till exempel spenderar slutanvändare inom industrin 20–30 miljarder dollar varje år för att underhålla det installerade systemet. En stor del av utgifterna kan undvikas genom ett standardiserat automatiseringsskikt. Genom att undvika att bli bundna av leverantörer och öppna upp för automatisering sparas värdefull tid för tekniker.

I rapporten noteras också att utöver kostnadsbesparingarna skulle standardisering göra det möjligt för processingenjörer och tekniker att fokusera mer på produktionsförbättringar och att utveckla affären snarare än att ägna sin tid åt att skriva om gammal kod. Nya mjukvaruverktyg och tekniker kommer att möjliggöra en framtid för mjukvarudefinierade automatiseringssystem.

– Kraven på större flexibilitet, produktivitet och smidighet i produktionen driver igenom industrins satsningar på molnbaserad IT-mjukvara. Genom att koppla bort hårdvara från mjukvara i industriella miljöer kommer verksamheter att kunna automatisera och kontrollera utformningen och hanteringen av verksamheten, vilket uppfyller Industri 4.0-löftet. Detta är gapet som Schneider Electrics EcoStruxure Automation Expert – dagens toppmoderna kommersiella utvecklingssystem med IEC 61499 – vill stänga, säger Harry Forbes på ARC Advisory Group. I kombination med Schneider Electrics vision och engagemang för att skapa mjukvara för öppen automatisering, är detta ett viktigt steg i utvecklingen för universell automatisering.

Testbäddar med öppen automatisering bevisar att det pågår en revolution

Rapporten konstaterar att det finns flera stora pågående industriella initiativ för att främja mjukvara för öppen automatisering och portabilitet för industriella kontrollapplikationer. Ett av dessa är Open Group Open Process Automation Forum (OPAF), som försöker definiera en standardiserad referensarkitektur för processautomationssystem. ExxonMobil var de första som trodde på OPAF och fortsätter än idag att investera i tekniken. ExxonMobil arbetar framför allt med öppen automatisering i egna laboratorier och testbäddar.

– Schneider Electric har länge varit en partner i arbetet med att utveckla och demonstrera teknik för öppen processautomation, bland annat genom att leverera sin mjukvara IEC 61499 till vår testbädd. ExxonMobil anser att standarden IEC 61499, som Schneider Electric erbjuder, har flera fördelar som ger svar på branschens behov av bärbara applikationer, säger Bradley Houk, Senior Engineering Advisor på ExxonMobil Research and Engineering.

En annan nyligen genomförd studie, A Quantitative Comparison of Digitalised Industrial Automation Systems, fann att EcoStruxure Automation Expert sparade 68 procent servicetimmar jämfört med nuvarande automationstekniska system – en besparing som ARC tror skulle vara värd flera miljarder dollar årligen om de kunde använda den installerade basen för industriell automatisering. Besparingarna kommer sannolikt att bli ännu större under hela anläggningens livscykel, enligt rapporten.

Universell automatisering möjliggör framsteg och produktivitet

Schneider Electric står i centrum för en förändring inom industriell verksamhet, som är en del av Industri 4.0. Den syftar till att initiera innovation genom att förespråka den allmänna tillämpningen av öppen universell automatisering och standarden IEC 61499.

Rapporten ser IEC 61499 som en viktig mjukvaruteknik för definition och hantering av styrsystemkonfigurationer. Det möjliggör för öppen källkod och kommersiella produkter att arbeta tillsammans. Universell automatisering gör det möjligt att modellera och utveckla ett industriellt styrsystem som ett enda integrerat system som ändå implementeras likt ett distribuerat system, vilket sätter fart på utveckling och produktivitet.

– Framsteg inom maskininlärning, förstärkt verklighet, realtidsanalys och IIoT innebär ett löfte till industriföretag och tillverkare att kunna möta kraven i dagens agila och digitala värld, säger Fabrice Jadot, Senior Vice President, Industrial Automation Incubator på Schneider Electric. Att kunna förverkliga detta löfte påverkas dock av stängda och proprietära automatiseringsplattformar som begränsar implementering av andra tekniker samt utmaningar med att integrera tredjepartskomponenter. De är dessutom dyra att uppgradera och underhålla. I den post-pandemiska världen måste tillverkare kunna kontrollera och anpassa sin verksamhet som svar på ständigt förändrade marknadsförhållanden. Genom att anta nya och innovativa mjukvarufunktioner på ett sömlöst och kontrollerat sätt säkerställs att deras automatiseringssystem är kontinuerligt aktuella. Universell automatisering kommer att möjliggöra detta för att stimulera innovation i branschen. Tänk på det som början på en App Store för industriell automation.

Framtiden för automatisering är öppen

Industri 4.0 är en revolution inom tillverkning av produktionssystem, där intelligenta maskiner, utrustning och andra enheter kommunicerar och samarbetar med varandra och med fabrikspersonal för att ge större flexibilitet, produktivitet och tillgänglighet i tillverkningen via en integrerad arkitektur.

Även om en arkitektur redan har definierats för Industri 4.0, måste man helt skapa en helt ny klass av automatiseringssystem för att förverkliga denna vision. Automatiseringssystem kommer att behöva byggas utifrån standardiserad mjukvara på alla nivåer och de kommer att möjliggöra helt nya sätt att designa, distribuera, driva och underhålla styrsystem, produktionsutrustning, fabriker och anläggningar.

Schneider Electric anser att det är dags för nästa steg inom industriell automatisering och uppmanar industriella användare, leverantörer, systemintegratörer och alla som jobbar med OEM och EPC att implementera universell automatisering och IEC 61499.

Läs mer om universiell automation

Läs rapporten The Road to Universal Automation

Taggar: , , , ,