5 sätt som IEC 61499 frigör industriell automation

Industrin genomgår en seismisk förändring. Över hela världen använder industriella företag teknik som artificiell intelligens, maskininlärning och moln-/Edge-arkitekturer för att navigera och utvecklas i en allt mer komplex och digital värld.

Men det finns ett problem.

Den nuvarande industriella automations metoderna har gjort ett bra jobb när det gäller att utveckla industrin till den punkt vi befinner oss i idag, men en stängd och tillverkarspecifik teknik gör det svårt att ta till sig avancerad teknik snabbt och effektivt.

Att inte tillämpa öppna industriautomationsstandarder är kostsamt på alla fronter. Idag talar många automationsleverantörer om ”öppenhet” men har ännu inte helt tagit till sig lösningar för kod- och funktionsbärbarhet. Därför måste slutanvändarna stå för onödiga tekniska kostnader och förseningar i driftsättningen av nya innovativa lösningar, vilket kan innebära förlorade affärsmöjligheter.

Det behöver inte vara så.

Genom att använda standarden IEC 61499 för industriautomation kan teknikarbetet förenklas och slutanvändarna får lättare att hantera nya moderna lösningar. Det öppnar hela automationsvärlden för de oändliga möjligheterna med Industry 4.0.

Vad är IEC 61499?

I standarden IEC 61499 definieras systemdesignspråk på hög nivå för distribuerade informations- och kontrollsystem. Här är fem sätt att optimera skapandet och hanteringen av moderna automationssystem med IEC 61499:

  1. Komponenter i ”BlackBox”. Det händelsestyrda funktionsblocket är den grundläggande byggstenen i IEC 61499 och uppmuntrar till en mjukvarukomponentsmetod för automatiseringsapplikationer. Programutvecklare kan använda sitt programmeringsspråk för att kapsla in och sälja sina lösningar för så kallad ” BlackBox”.
  2. Programkodens bärbarhet. Genom att föreslå en programmodell som är oberoende av de underliggande systemenheterna, möjliggör IEC 61499 att överföra programkod mellan plattformar och konstruktionsverktyg från flera olika leverantörer. Automationsprogram som är utformade för att köras på en leverantörs system kan också köras på en annan leverantörs system. Användarens investering är skyddad och framtidssäker. Det är särskilt viktigt eftersom användandet av Industry 4.0 kommer att lösas med innovativ mjukvara snarare än med hårdvara.
  3. Händelsestyrd. IEC 61499-systemets händelsestyrda beskaffenhet är perfekt för att koppla samman IT-system med OT-system. Nu kan utvecklare kombinera realtids-OT-funktioner och händelsestyrda IT-funktioner i ett program, till exempel en pumpstation som kan initiera skapandet av en serviceorder baserad på inbyggda förebyggande analyser av pumpstationens tillstånd.
  4. Distribution av information och kontroll.I IEC 61499 föreslås en system- och enhetsmodell för att distribuera automationsapplikationer mellan heterogena enheter, från fältmonterade instrument och ställdon till styrsystem typ PLC, och upp till kraftfulla Edge-datorer för beräkningsintensiva applikationer som artificiell intelligens och maskininlärning.
  5. ”Plug and Produce”. Kombinationen av fördelar 1 till 4 enligt ovan resulterar i en ”plug-and-production”-metod för automatisering där beprövade programvarukomponenter som kombinerar funktioner i realtid(OT) och i rätt tid(IT) kopplas ihop för att skapa process- och maskinapplikationer. Det här resulterar i en stegvis minskning av konstruktionstiden, underlättar avsevärt implementering av komplexa lösningar. Det skapar även stora fördelar när det gäller felsökning och underhåll vilket i sin tur medför ökad maskintillgänglighet.

Om du vill veta mer om hur standarden IEC 61499 hanterar industriautomation kan du hämta Schneider Electrics white paper ”IEC 61499: Standardlösning för Industri 4.0.

***********************

Detta budskap var en del av vår Innovation Summit World Tour 2020. Vi gjorde elva virtuella stopp runt om i världen och välkomnade över 20 000 kunder, partners och studenter detta genom virtuella möten, vi diskuterade hur vi kan bygga en mer flexibel och hållbar framtid tillsamma

ns.  

Om du vill upptäcka mer från evenemanget kan du läsa följande artiklar:

 

Möt experten

Josef Christoffersson är produktchef på Schneider Electric med 25 års erfarenhet inom industriell automation.

Taggar: , ,