Öka anläggningens produktivitet och lönsamhet genom att modernisera automationssystemet

Hur har styrsystemet i din anläggning presterat den senaste tiden? Om det gjort sitt jobb har du säkert inte ägnat mycket tankar på det. Det kan dock vara läge för en modernisering, särskilt om du upplever att produktionseffektiviteten är bristfällig och du önskar öka lönsamheten. 

Styrsystemet bär på ett stort ansvar när det kommer till automationseffektivitet. Ofta ses det som hjärnan i hela anläggningen, och dess prestanda har aldrig spelat så stor roll som den gör idag. Ligger styrsystemet efter gör även driften och produktiviteten det. 

Använd automationssystemets fulla potential

För 4 år sedan invigdes Europas första tunnel med två våningar i Holland. Automationssystemet i denna tunnel är fullständigt  banbrytande i sin komplexitet, tillförlitlighet och precision. Som den första i sitt slag på europeisk mark introducerade den holländska staten nya nationella utformningskrav och standarder att följa som för ett pålitligt automationssystem. Styrsystemet är byggt på EcoStruxure-arkitektur och innehar fler än 50 delsystem där även strömförsörjning, belysning, ventilation, nödstationer, övervakning och brandlarmsystem ingår. 

Exemplet på tvåvånings-tunneln i Holland visar på hur viktigt styrsystemet är för den övergripande driften. För projekt som innefattar kritisk infrastruktur, som denna tunnel, finns det inte plats för några misstag. Styrsystemets prestanda måste helt enkelt vara på topp i alla lägen. Om man ser på detta ur affärssynpunkt, finns det utrymme för misstag? När det gäller lönsamhet måste företag nå vissa kritiska nivåer av effektivitet för att lyckas. Alternativet är att man halkar efter eller i värsta fall får lägga ner hela verksamheten.

Är ditt styrsystem redo för utmaningar? 

Dagens industrianläggningar är mer pressade än någonsin tidigare att upprätthålla produktionen. Det leder till ökade behov för underhåll och högre risk för fel som i sin tur leder till driftstopp och förlorad produktion. Genom att använda IIoT (Industrial Internet of Things) kan du få större uppsikt och koll på ditt system och kan styra och hantera dina enheter och utrustning utan att produktionen får lida. Men detta fungerar bara så länge som ditt styrsystem har förmågan att hantera den pålitlighet och precision som krävs. 

Modernisering – lättare än vad man tror

Företaget Dow Corning som är specialister inom silikon beslutade sig för att uppdatera sina styrsystem, även om deras dåvarande system fungerade. De ville se till att de kunde upprätthålla den produktionen som krävdes för att förbli lönsamma. Dow Corning lyckades inte bara reducera sin CAPEX med 50 % utan de vann också 2 extra produktionsdagar genom att komma i linje med sitt schema. Med den rätta expertisen och teknologin blir moderniseringsprocessen smidig och leder till förbättrad prestanda. 

Budskapet bakom ovanstående exempel är enkelt: även om ditt styrsystem verkar fungera okej kanske det i slutändan ändå påverkar nivån på anläggningens prestanda mer än vad man tror. Det kan också ha större förbättringspotential! Den kritiska och komplicerade bygget  av tunneln i Holland ställde särskilda krav på styrsystemets infrastruktur – ett systemfel är helt enkelt inte ett alternativ.

Tack vare upprättandet av tunneln i Holland kan bilister och pendlare nu spara in hela 25 minuter av sin tid i bilen. Om det är resultatet av ett modernt styrsystem i en tunnel, tänk då vad som kan hända inom andra industrier och anläggningar om man väljer att uppgradera sitt styrsystem. 

Lär dig mer om modernisering och lönsamhet här