Varför den nya generationens cobots är en hållbar lösning på den akuta bristen på arbetskraft inom industrin

Moderna tillverkningsföretag står inför utmaningarna med ökade arbetskraftskostnaderna och förkortade leveranstiderna för produkter för att uppfylla kundernas och konkurrensens krav. Enligt det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet ökade de amerikanska lönerna med 5,3 % på årsbasis under 2022 – den största ökningen av arbetskraftskostnaderna sedan 2001. Som ett resultat av detta inför många företag tekniska innovationer som cobots (samarbetsrobotar) för att minska antalet repetitiva, manuella arbetsuppgifter som krävs av mänsklig personal. Statista rapporterar att den globala marknaden för robotlösningar kommer att nå en årlig tillväxttakt på 26 % fram till 2025.

Jämfört med traditionella robotar utför cobots ett liknande antal aktiviteter, men är:

  • Mindre
  • Lättare
  • Kan arbeta på ett säkrare sätt tillsammans med människor.
  • Flexiblare

De är högeffektiva, avancerade robotsystem med den teknik som krävs för att utföra komplexa uppgifter med minimal ansträngning. Cobots utför uppgifter som ofta går hand i hand med mänsklig arbetskraft.

cobots

Människor och robotar som arbetar tillsammans kan påskynda produktionsprocesserna och öka produktiviteten. Det finns ett stort antal uppgifter som robotar och människor kan utföra tillsammans, t.ex. plocka eller transportera produkter i distributionscentraler.

Många tillverknings- och logistikorganisationer är begränsade, och att lägga till fler människor kommer inte att lösa deras utmaningar med produktionsbrist. Till exempel begränsar utrymmesbegränsningar ibland deras möjligheter att öka kapaciteten. Deras utmaning är att balansera kostnaderna samtidigt som de uppfyller förväntade försäljnings- och genomströmningsmål. Cobot-lösningar kan samarbeta med befintliga arbetstagare för att möjliggöra en högre genomströmning samtidigt som de tar mindre utrymme i anspråk.

Cobots fördelar är bland annat säkerhet och interaktiva miljöer för samarbete mellan människa och robot.

Cobots delar alla fördelar med avancerad robot- och automationsteknik men erbjuder lägre programmeringskostnader, starttid och säkerhetsskydd jämfört med traditionella robotar.

Andra viktiga fördelar med cobot är bland annat:

  • Ökade säkerhetsnivåer – Cobots skapar en hybridarbetsmiljö som förbättrar säkerheten inom olika branscher och arbetsuppgifter. Inbyggda funktioner, till exempel känslighet för kollision, kan kraftigt minska riskerna när människor och robotar arbetar tillsammans. Utförandet av riskbedömningar för att maximera säkerhet och prestanda när du använder cobots i industriella miljöer.
  • Högre avkastning på investeringar – Effektiviteten hos cobots hjälper industriorganisationer att snabbare få tillbaka sina investeringskostnader när de moderniserar sina anläggningar för att bli smarta fabriker. Implementering kräver vanligtvis minimala förändringar av befintliga produktionslayouter. Det mindre fotavtryck, den minskade installationstiden, de lägre driftskostnaderna och den enkla integrationen i det befintliga systemet som cobot-tekniken möjliggör bidrar till att öka avkastningen på investeringen.
  • Förenklad drift och underhåll – Nya programvaruverktyg för digitala tvillingar, t.ex. EcoStruxure Machine Expert Twin, gör det möjligt att utforma och testa cobot-lösningar och system virtuellt innan de är klara. Den digitala tvillingmodellen gör det möjligt för användare att testa styrlogiken i en virtuell miljö före konstruktion och driftsättning. Detta tillvägagångssätt hjälper till att optimera konstruktioner och minimera potentiella fel som kan påverka den övergripande säkerheten och prestandan under verklig drift. Det gör det också lättare att identifiera möjligheter till effektivitetsvinster, validera lösningar och göra det enklare och mindre kostsamt för organisationer att underhålla sina cobot-tillgångar.

 

För mer information

Titta på videon nedan för att lära dig mer om hur Lexium cobots och EcoStruxure Machine Expert Twin-programvaran uppfyller moderna krav på robotik.

 

Taggar: , , , , , , , ,