Bygga en konkurrenskraftig livsmedelsindustri med supply chain optimering och end-to-end spårbarhet

Varför ökar så många livsmedels- och dryckesföretag sin investeringsnivå i digital transformation? Allmänhetens uppfattning i pressen verkar vara att digitalisering av verksamheten får en traditionell industri att framstå som mer modern.  

Mehrdad Bahmani, Operational Offer Manager Schneider Electric. 

”Verkligheten är dock långt ifrån det. Den djupare historien är att branschen inser kraften med digitalisering för att föra producenter och konsumenter mycket närmare varandra. Faktum är att digitaliseringsfördelarna börjar med att livsmedels- och dryckesföretagen kan visa konsumenterna en högre nivå av smidighet, mer exakt kontroll samt spårbarhet av de varor de köper och konsumerar”, säger Mehrdad Bahmani, Operational Offer Manager på Schneider Electric.  

Konsumenter kräver nu tillgång till mer data om de råvaror som utgör de mat- och dryckesprodukter de köper. Specifikt vill de verifiera var dessa kommer från och om de har bearbetats på ett säkert och hållbart sätt. Som ett resultat har en ny mentalitet för att stanna kvar i verksamheten uppstått: Påskynda drivkraften till digital transformation. Digitala lösningar erbjuder nu livsmedels- och dryckesföretag en väg mot att uppnå de produkt- och processpårbarhetskrav som deras kunder efterfrågar. Digitala lösningar som öppnar åtkomst till data hjälper verksamhetsledningen att noggrant mäta tillgången på råvaror och spårbarhet över alla livscykler för livsmedelsbearbetning, lagring och leverans. 

Många företag som var tidiga användare av digitalisering har befunnit sig i en mycket bättre position att förbli motstånds- och konkurrenskraftiga. Möjligheten att snabbt ändra produktionslinjer för att bättre tillgodose plötsliga ökningar i efterfrågan på särskilda produkter (som läsk, mjöl, soppor och konserverade bönor) har visat sig vara mycket bra för organisationer som har hamnat i sprialen av snabba marknadsförändringar. I en sådan miljö leder uppbyggnaden av en motståndskraftig verksamhet till kontinuitet i leveranskedjan, förbättrad livsmedelssäkerhet och lättare spårbarhet. 

Använda realtidsdata för att hantera din värdekedja  

För att generera affärsinsikter som möjliggör optimering av försörjningskedjan måste verksamheter cybersäkert komma åt data i realtid. Inte bara data innanför fyra väggar utan även data från leverantörer och nedströmskunder också. ”Transparensen som följer med det säkra, fria dataflödet gör att livsmedelsindustrin kan hantera försörjningskedjan i realtid för att optimera prestanda och proaktivt ta itu med eventuella produktåterkallelser eller missade leverantörsleveranser” säger Mehrdad Bahmani.  

Företag saknar ofta den tekniska kunskapen för att bestämma vilka IIoT-lösningar som gör att de enkelt kan komma åt data och göra stegvisa förbättringar i sin verksamhet. För att hjälpa till att bryta dessa barriärer erbjuder Schneider Electric en enkel kraftfull lösning som kallas EcoStruxure Plant Advisor. Det tillåter användare att enkelt hantera och analysera data från flera system (IT och OT) och olika fabriker på ett och samma ställe. 

Digitala lösningar som möjliggör optimering av försörjningskedjan 

”I huvudsak är EcoStruxure™ Plant Advisor en allt-i-ett IIoT-plattform som kan anpassas för att möta behoven hos våra kunder inom livsmedelsindustrin.” säger Mehrdad Bahmani. Den är också skalbar, vilket innebär att man kan bygga skräddarsydda lösningar för att matcha var kunder befinner sig i sin affärsutveckling eller digitaliseringsresa. 

Några fördelar: 

  • Driver produktspårbarhet över hela leveranskedjan för noggrann ingrediensmärkning och produktkvalitetskontroll 
  • Hjälper till att uppfylla konsument- och lagkrav för livsmedelsinformation, inköp och säkerhet 
  • Gör det lättare att dela produktinformation från tillverkare (multi-source data) med olika detaljhandelskanaler 
  • Hjälper till att undvika förfalskning och säkerställa att varje produkt är äkta 

Slutligen är det viktigt att industriföretag är öppna för att arbeta tillsammans för att implementera den säkra digitala försörjningskedjan och investera i lösningar för att möjliggöra denna process. Om industriföretag över hela värdekedjan (t.ex. leverantörer, tillverkningsanläggningar och nedströmskunder) samarbetar för att fullt ut implementera dessa säkra digitala teknologier, kan de dra nytta av fördelarna med optimering av försörjningskedjan både nu och i framtiden. 

Lär dig mer om EcoStruxure™ Plant Advisor här. 

Taggar: , ,