3 överraskande fördelar med smart vattenteknik

En nyligen genomförd undersökning av Black & Veatch som är yrkesverksamma inom vatten, avloppsvatten och dagvatten, visade att nästan 80% av intressenterna i vattenförsörjningen ser åldrande infrastruktur som den mest utmanande frågan som deras industri står inför idag.

Denna pågående situation kommer när industrin brottas med frågorna som höga driftskostnader, ohållbar energiförbrukning och vattenförlustnivåer och en åldrande och krympande arbetskraft. Dilemmat har alltid varit för få medel för att modernisera pump- och ledningsnät och vatten- och automatiseringslösningar som styr dem.

Lyckligtvis möjliggör ny Industri 4.0-relaterad digitaliseringsteknik nu en prisvärd modernisering av infrastrukturen. Ett exempel på detta är den senaste introduktionen av industriella automationsprodukter som möjliggör begreppet universell automatisering. Detta koncept gör att industriella automationsplattformar kan byggas på programvarudefinierade, tillgångscentrerade, leverantörsagnostiska arkitekturer.

När innovativa lösningar introduceras ser användarna tre fördelar utöver systemmodernisering:

  1. Lägre implementeringskostnader – Möjligheten att ansluta till nya och mer innovativa appar möjliggör mer kreativa och billigare tillvägagångssätt för att hantera kritiska frågor som läckagehantering och energiförbrukning. Med implementering av system som EcoStruxure Automation Expert kan du skapa en komplett digital livscykel för ditt automationssystem vilket innebär att nya utmaningar kan mötas snabbare och med mindre risk.
  2. Framtidssäker arbetskraft – När generationen av vatten- och avloppsarbetare som har hållit vattnet flödande i årtionden går i pension går specialistkunskap förlorad. Nästa generations arbetare kommer in i vattenföretag och ser dagens egenutvecklade automationssystem som föråldrade och som hinder för effektivare drift. Nya system som EcoStruxure Automation Expert ger enkelheten i IT-liknande lösningar och är intuitiva för yngre arbetare som är vana vid konceptet enkel applikationsportabilitet (ta till exempel smartphone-appar som fungerar på alla telefoner). Detta sparar utbildningstid, kostnader och minskar risken för driftfel framåt.
  3. Öka operativ hållbarhet – Hållbarhet representeras av mer än låg energiförbrukning och koldioxidutsläpp (även om detta är viktiga överväganden eftersom vattensektorn står för cirka 4% av den elektriska energiförbrukningen världen över) inom vatten- och avloppsverksamhet. Andra felkällor, till exempel vattenläckage, är också ett viktigt hållbarhetsproblem. Faktum är att Världsbanken uppskattar att mellan 25-35% av vattnet i genomsnitt går förlorat under pumpning och rörledningstransport. Digitala lösningar, som tar ett helhetsgrepp på automationslösningar som EcoStruxure Automation Expert, kan spela in och spåra mycket mer driftsdata och dela den med de individer som behöver data på alla avdelningar så att bättre beslut kan fattas och att drastiskt minska mängden läckagevatten, energi och kemiskt processavfall.

Interoperabilitet tar bort tekniska begränsningar

En universell automatiseringslösning, EcoStruxure Automation Expert, är en applikationscentrerad kontra controller/enhetscentrerad lösning, vilket resulterar i hårdvaruoberoende. Med andra ord är programvaran inte längre kopplad till hårdvaran. Slutanvändare är fria att utforma eller anpassa system för att möjliggöra ett mer flexibelt svar på ständigt föränderliga utbud och efterfrågan i affärsområdet. Jämfört med traditionella hårdvaruautomatiseringssystem gör EcoStruxure Automation Expert att driftskompatibiliteten mellan programvara och hårdvara är mycket mindre komplex och tidskrävande.

Det är utformat för att hantera både realtidskontroll och händelsestyrda tjänster (IT/OT-konvergens). Istället för att behöva bygga och köpa IT/OT -gateways, integrerar EcoStruxure Automation Expert inbyggd IT/OT -integration. Detta tillvägagångssätt betonar förenkling av användarupplevelsen för alla intressenter, vare sig de är ingenjörer, anläggningsoperatörer, systemintegratörer eller maskinbyggare.

Denna mjukvarudefinierade lösning tillåter användare att dra fördel av större flexibilitet och valmöjligheter. Användare kan välja den bästa lösningen med den mest innovativa programvaran som finns på marknaden för att ta itu med problem som vattenläckage från åldrande rörnät och behovet av att förbättra driftseffektiviteten i pumpapplikationer. Genom att centrera kontrollen av anläggningar och vatteninsamlings- och distributionssystem möjliggörs en mer cirkulär process, vilket minimerar mängden sötvatten som används samtidigt som återvinning av avloppsvatten maximeras.

Modulariserad automatisering sparar tid och ansträngning

EcoStruxure Automation Expert möjliggör ett tillgångscentrerat system, från designfasen till livscykelns drift- och underhållsfaser. Design kan simuleras virtuellt och offline, så att ”tänk om” -scenarier kan testas före distribution för att säkerställa optimering av den nya lösningen. När en lösning, precis som en ny pump, har definierats som en digital tillgång, då hanteras distributionen med ”drag and drop” i slutanvändargränssnittet. Designinformationen (inklusive elektrisk, mekanisk och styrdata) kan vara en del av objektet/modulen. Under drift kan alla operatörer eller tekniker som behöver åtkomst till informationen antingen optimera prestanda eller felsöka eventuella problem. Informationen hålls automatiskt uppdaterad under hela livscykeln.

Detta förenklar drastiskt livet för ingenjörer, kontrollrumsoperatörer och underhållspersonal eftersom de har tillgång till en uppdaterad version av data från ett visst objekt som exempelvis en pump. Servicetekniker kan till exempel ha tillgång till tillverkningsdata, elektriska data och åtkomst till uppdaterade manualer online. Som ett resultat är medeltiden att reparera (MTTR) mycket kortare; tekniken behöver inte jaga på flera ställen efter data som behövs för att utföra korrekt underhåll. Tillgång till uppdaterad information förbättrar också den totala drifttiden och tillförlitligheten.

Evolution istället för revolution

Att implementera en lösning som EcoStruxure Automation Expert är inte ett allt-eller-ingenting-förslag. De flesta intressenter inom vatten och avloppsvatten kan välja att börja i mindre skala, till exempel även med en enda pumpstation. EcoStruxure Automation Expert använder ett unikt ”wrap and replace” -sätt, som innefattar befintliga äldre konstruktioner i det nya styrsystemet. Detta tillvägagångssätt bevarar nuvarande investeringar och ”utseende och känsla” hos mönster som personalen känner till, och hjälper till att få ut det mesta av tillgängligt kapital och minimerar utbildningsbehov.

Nya system och befintliga system kan köras tillsammans, samla in och dela prestandadata på ett effektivt, billigare och mindre störande sätt än om man moderniserar hela systemet samtidigt. Fördelarna med driftskompatibilitet och nya kostnadseffektiva applikationer skalas sedan gradvis upp (tillsammans med deras ekonomiska fördelar) över hela vattencykeln.

Om du vill veta mer om hur produkter som EcoStruxure Automation Expert kan förändra hur vi automatiserar driften kan du ladda ner vårt whitepaper ”Universal Automation: A Call for Change.”

Skriven av Daniel Ljungqvist, SI & EU Sales Manager Sweden

Taggar: , , ,