Utforma operatörsgränssnitt för smarta maskiner i en omvälvande teknikvärld

Enligt ARC Advisory Group kommer flera globala digitaliseringstrender så som Industrial Internet of Things, anslutning av fler mobila enheter, multipekteknikcloud computing och Big Data-analys skapa marknadstillväxt. Men om maskinkonstruktörer hoppas kunna ta del av den här tillväxtmöjligheten krävs det en vidareutveckling av operatörsgränssnittets utformning för att kunna uppnå produktivitetsfördelarna med smarta maskiner. Designändringarna kommer att inkludera kontrollpaneler som återspeglar indata från flera externa källor och som presenterar resultat från dataanalyser. Med fokus på utformningen av OEM-maskinens gränssnitt måste man gå från maskincentrerad till användarcentrerad. 

Maskinfunktionen omfattar inte längre bara komponentstyrning utan bör även omfatta övervakning och analys av produktions- och prestandauppgifter. På så sätt kan justeringar av maskinen göras mer exakt och effektivt när operatörer och maskiner interagerar. 

Genombrott inom cobots och mobilcobots, 5G-nätverk, geolokalisering inomhus, moln- och edge-databearbetning, förstärkt verklighet, AI(artificiell intelligens) och maskininlärning tvingar till en omvärdering av metoderna som utformar den nya generationen maskingränssnitt. Dessa nya tekniker kommer att påverka hela utbudet av digitaliserade gränssnitt. 

Ändrade krav från slutanvändare driver på utvecklingen av användargränssnittet 

Framöver kommer tillverkningsanläggningar att kräva att maskinoperatörerna tar ett större ansvar. För att kunna utföra dessa uppgifter måste flera maskiner som påverkar en viss funktion eller process vara synliga. När äldre anställda går i pension och byts ut mot mindre erfarna måste operatörsgränssnitten förenklas för att öka operatörens effektivitet och samtidigt minska den tid som krävs för att utföra vissa uppgifter. Den ökade effektiviteten kommer att bli möjlig genom ökad flexibilitet i operatörsgränssnittet. Det bästa sättet att uppnå den flexibiliteten är att utforma användargränssnitt som är mycket anpassningsbara. 

I takt med att operatörsgränssnitteblir mer uppkopplade och mobila (tänk på den nya vågen av bärbara, interaktiva enheter på konsumentsidan) blir säkerheten en allt viktigare del av design. Nya nivåer av skydd mot både fysiska hot och cyberhot måste beaktas vid utformningen av nya modernare operatörsgränssnitt. 

Moderna lösningar omfattar uppkopplingsbarhet och enkel användning 

Schneider Electric hjälper OEM kunder och deras designavdelningar att på flera sätt klara av dessa nya utmaningar. Schneider Electric Harmony-operatörsgränssnitt till exempel, förbättrar drifteffektiviteten och maskintillgängligheten. Harmony-lösningar kan variera från enkla skärmar eller pekskärmar med tryckknapp monterade på en maskin till mer avancerade tekniker som kontrollpaneler med multipekfunktiontill avancerad övervakning med industridatorer och datainsamling, och till och med anslutna mobila tekniker som surfplattor och smartphones. 

Genom att integrera Harmony-enheter i sina maskiner har OEM-företag flera fördelar: 

  • Ökat affärsvärde genom anslutning – Maskiner levereras med fler funktioner och innovativa gränssnitt som hjälper användare att få ut mer värde från sina maskiner (som anslutning till externa data från andra processer som skapar bättre beslutsfattande). 
  • Anpassat estetiskt – Det unika utseendet och känslan ger inte bara slutanvändaren mer komfort och bekvämlighet utan även ökad enkelhet och säkerhet. 
  • Högre effektivitet – Intuitiva maskingränssnittsdesign bidrar till att minska antalet felaktiga beslut och därigenom öka produktiviteten. 
  • Full mobilitet – Processdata kan nu visas  mobila enheter med verktyg som tillhandahåller data, dokumentation och grafik som möjliggör intuitiv kontroll av maskinparken. 
  • Miljöanpassningsbarhet – ytterligare differentiering görs med HMI-teknik som är mer kapabel att arbeta under exceptionella temperaturförhållande och som är motståndskraftiga mot fukt, stötar, vibrationer och tuffa kemiska ämnen. 

Flexibla metoder för att hantera flera maskiner hjälper till att designa rätt lösning 

Även om det är ett viktigt första steg att känna till trender och att injicera innovation i maskinoperatörsgränssnitten är det viktigt att fastställa en tydlig metod för att korrekt dimensionera och för att bygga lösningar kring centrala marknadsscenarier. I Schneider Electrics nyligen publicerade e-guide för maskinkonstruktörer ”Design Considerations for Optimizing Operator Interface Usability based on Machine FunctionSize and Complexity” (Designöverväganden för optimering av användargränssnitt baserat på maskinfunktion, storlek och komplexitet) tar man en närmare titt på de senaste trenderna och markerar de vanligaste gränssnittsscenarierna för maskinoperatörer för konfigurering/val av rätt lösning. Handboken visar de tre huvudscenarierna, vilket gör det lättare för maskinbyggare att snabbt uppnå bästa möjliga användbarhet och effektiva och optimerade användargränssnitt baserat på maskinstorlek och komplexitet. 

För att enklare kunna konstruera och konfigurera ett differentierat och optimalt maskinoperatörsgränssnithämta vår kostnadsfria e-guide här. 

Utforma operatörsgränssnitt för smarta maskiner 

Om du vill veta mer om det här ämnet rekommenderar vi att du läser följande artiklar: 

Taggar: , , ,