5 anledningar att välja Effektbrytare/Motorskyddsbrytare istället för säkringar 

I början var säkringar det enda i elcentralen som skyddade människor och maskiner mot kortslutning, överström och andra typer av elfel. Sedan introducerades  effektbrytaren, något som är betydligt mer fördelaktigt än säkringar. För process- och tillverkningsindustrin är det avgörande att kunna skydda motorer för att upprätthålla produktiviteten. Eftersom säkringar är mycket billigare än en effektbrytare hamnade valet ofta på säkring tidigare. Effektbrytaren har dock utvecklats mycket de senaste åren. 

I den här artikeln kommer vi jämföra effektbrytare mot traditionella säkringar för att visa på hur de verkligen kan hjälpa maskintillverkare och industrier att uppnå större säkerhet, tillförlitlighet, lägre kostnader samt information om energiförbrukningen.

1. Pålitlig prestanda 

Faktum är att säkringar blir utslitna efter några år. Med en sämre prestanda kan de i värsta fall leda till att de löser ut trots att inget är fel. Dessvärre finns det inget sätt att testa en säkrings kapacitet, vilket gör att man inte kan bli varse om det exakta strömvärdet som föregått att säkringen löst ut. Effektbrytare däremot testas under tillverkning och kan även testas igen under hela deras livslängd – allt för att säkerställa en pålitlig och långvarig prestanda. 

2. Utökat skydd 

Brytförmågan för en effektbrytare kan vara mycket större än en motsvarande säkring (uppemot 150 kA). Vid överbelastning kan effektbrytaren lösa ut upp till 1000 gånger snabbare än en säkring. Vissa effektbrytare har också felströmsbegränsing, en funktion som tidigare bara var associerad med säkringar. Det här möjliggör inte bara tillförlitligt skydd, det minskar också åldrandet och förlänger livslängden. Ytterligare en aspekt av säkerhet som man bör ha i åtanke är att det är vanligt att bara en av tre säkringar löser ut, vilket gör att motorn fortsätter arbeta på två faser och ökar risken för överbelastning. Det här kommer aldrig ske med en effektbrytare – den kommer slå ut alla tre faser samtidigt. 

3. Förbättrad säkerhet och drifttid

Användandet av säkringar kan utgöra en risk för personalen på plats i anläggningen, exponerade ledare kan nämligen göra bytet av säkringar farligt för ovana personer. Kopplingarna till effektbrytare däremot är gömda bakom enheten och kan på så sätt göras på distans. Det här gör brytarna säkrare, särskilt för de som är ovana. En av de största anledningarna till bränder i industrimiljö beror faktiskt på att en säkring har bytts ut till fel variant eller strömvärde. Misstag som dessa kan alltså undvikas om man använder sig av effektbrytare istället eftersom man vanligtvis aldrig behöver byta ut dem när de lösts ut. I det långa loppet minskas risken för driftstopp och så även produktionsförluster om man väljer en effektbrytare.  

4. Spara in på kostnader

Som vi redan påpekat ovan är kostnaden för en enskild säkring betydligt lägre än kostnaden för en effektbrytare. Men det gäller att tänka ett steg längre. Utöver det sammanlagda installationspriset för en säkring tillkommer andra kostnader som måste beaktas. Först och främst: Det krävs tre säkringar för en trefasgrupp och för dessa uppkommer kostnaden för varje säkringshållare. För det andra, till skillnad från effektbrytare är säkringar inte manövrerbar vilket gör att man behöver ha en lastbrytare före säkringen. Säkringar kräver även en större kapsling med tanke på värmeavgivningen. Vid kortslutning eller överbelastning bör samtliga säkringar bytas ut. Allt som allt: den totala kostnaden för att använda säkringar kan därför bli mycket högre än den enskilda kostnaden för en effektbrytare. Givetvis kan dessa också behövas byta ut någon gång, men en effektbrytare har justerbart strömvärde, vilket minimerar reservdelslagret. 

5. Större funktionalitet 

Den sista anledningen till att välja effektbrytare istället för säkringar handlar om att valmöjligheten är större hos en effektbrytare. De kan förbättras ytterligare med tilläggsfunktioner, som exempelvis jordfelsskydd. Koordination mellan brytarna är också möjlig. De senaste och mest avancerade effektbrytarna erbjuder en rad olika möjligheter – med sin kompakta storlek och anpassningsbara design går de att uppgradera befintlig effektbrytare utifrån behov. Exempel på olika tillägg kan vara fjärrkontroll, statusindikering, larm- och hjälpkontakter, effekt- och energimätningar och nätverkskommunikation. 

Schneider Electrics TeSys GV4 är en termisk och magnetisk motorskyddsbrytare som finns i flera olika versioner. En variant har justerbar driftklass 10/20 samt kortslutning och överlastsskydd för motorer upp till 115 A / 55 kW. Man kan också välja till andra funktioner och skydd tex låst rotor, lång start, för-larm (larm innan brytaren löser ut) och fel indikering.

Klicka här för att lära dig mer om lösningar som kan hjälpa dig att skydda alla dina maskiner, inte bara motorn!

Möt experten

Ronny Josgård är produktchef på Schneider Electric med över 20 års erfarenhet inom industriell automation.