Hur får man effektivare maskiner med hjälp av frekvensomriktare?

Maskindesign, bättre effektivitet och bättre prestanda har visat sig vara avgörande framgångsfaktorer för maskinbyggare som vill ligga i framkanten. För att kunna ge slutkunden den produktivitet de efterfrågar måste man integrera rätt teknik för motorstyrning, optimera ”time-to-market” och säkra driftseffektiviteten.
Den nya generationen av frekvensomriktare, spelar en avgörande roll i att driva effektivitet inom maskinutveckling. Användandet av moderna frekvensomriktare kan öka design-, installation- och driftseffektivitet med upp till 30%.

Identifiera den största potentialen för ökad effektivitet
Här är tre exempel på områden där frekvensomriktare fungerar som ett ypperligt exempel på hur maskinbyggare kan förbättra den övergripliga designen, implementeringen och driftseffektiviteten:
Energieffektivitet – Överdimensionering har lett till att maskiner drar mer energi än de behöver. Att välja rätt storlek, kan nu göras genom rätt design, utan att riskera sämre maskinprestanda. Låt oss ta applikationer för styrning av pumpmotorer som exempel – här blir ett överdimensionerat pumpsystem i kombination med permanent minskning av flödet inte energieffektivt. Om flödet varierar mycket eller kräver noggrannhet kan en frekvensomriktare blir en effektivt och aktiv lösning eftersom den ständigt anpassar sig efter motorns önskade flöde.

För applikationer med varierande last kan en frekvensomriktare också innebära omedelbara fördelar och ett energisparande på upp till 50% (pumpar, ventilationsfläktar och kompressorer är exempel på typiska applikationer i detta fall). På samma sätt kan de applikationer som har många återkommande starter göra att en frekvensomriktare (istället för traditionella kontaktorer) begränsar startströmmen och på så sätt minska förluster och belastningstoppar. Det här ger omedelbara fördelar för slutanvändaren – bland annat kostnadsbesparingar vad gäller elförbrukningen.

Enkel integration och driftsättning – Den unika Altivar ATV320s fysiska storlekar och kapslingsklassning gör det möjligt för maskinbyggare att optimera maskindesign och minska maskinens ”footprint”. ATV320 erbjuder mångsidiga fysiska storlekar (bok eller kompakt format) som passar i nästan vilken maskins layout som helst. Dessutom finns det möjlighet att med den nya IP66/65-designen göra en decentraliserad montering när det inte är möjligt att placera frekvensomriktaren i ett skåp.

Inbyggd programmerbar logikfuntion i AT320 som vi kallar för Altivar logic, hjälper maskinbyggare att ändra och anpassa funktioner utan att behöva ändra i PLC-programmet. Med andra ord: Ingen extra utrustning behövs för att få allt att fungera. Det här ger en flexibilitet vad gäller design – precis vad som behövs för att optimera maskinens integrationstid.
Enkelheten spelar stor roll för maskinbyggare när det kommer till en effektiv driftsättning. En frekvensomriktare kan ses som en komplex produkt. Men till skillnad från många andra frekvensomriktare på marknaden är Schneider Electric Altivar Machine ATV320 lätt att konfigurera och driftsätta. Programvaran för hantering av gränssnittet är intuitiv och lätt att förstå sig på. Man ser direkt på displayen på omriktaren vilka parametrar som ska ställas in. Det här resulterar i en driftsättning som tar minimalt med tid.

Ökad effektivitet vad gäller både drift och underhåll – Frekvensomriktare kan agera som smarta sensorer och samla in data på alla nyckelparametrar som påverkar motorns livslängd (det kan vara drifttid, temperatur, ström, motoröverbelastning). Genom detta kan frekvensomriktaren hjälpa till att beräkna resultat som är förutsebara. Om dessa parametrar överskrids kan frekvensomriktaren automatiskt utlösa larm, varningar eller till och med stanna driften för att undvika eller begränsa oförväntade driftstopp.

Schneiders frekvensomriktare hjälper till med att ge korrekt data vid rätt tillfälle samt minimerar stillestånd och ökar driftsäkerheten. Dessutom är tillgången till specifika dokument direkt och enkel. Med enkel åtkomst till automatiska servicerapporter blir historiken komplett och registreras redan från dag ett. Det här förenklar all framtida underhållsarbeten i högsta grad.

Med den nya generationens frekvensomriktare är bara ett av många sätt en maskinbyggare kan förbättra sin design, installation, driftsättning och driftseffektivitet av lösningar för motorstartare.

 

Möt experten

Mats Johansson är produktchef på Schneider Electric sedan 5 år och har över 20 års erfarenhet inom industriell automation.