Framtidens Smarta Fabriker – Hur IoT-teknik Effektiviserar och Optimerar Industrisektorn

Inom dagens industrisektor ställer flera företag frågan hur de kan bli bättre på att utnyttja dagens IoT-teknik. När fabriker och anläggningar saknar personal på plats krävs det en säker och fjärrstyrd tillgång till deras industriella automationssystem för att överhuvudtaget kunna upprätthålla verksamheten. I vår digitala värld är hjälpen ofta bara ett klick bort.

Fjärrhantering gör det möjligt för fabrik- och maskinoperatörer att fortsätta optimera processer , sköta underhåll och fatta operativa beslut som leder till ökad effektivitet, trots att det inte går eller att man inte kan vara på plats fysiskt i fabriken eller på anläggningen.

Innan den digitala eran
Före digitaliseringen av industrisektorn var maskindrift och maskinunderhåll en kostsam och ineffektiv process. Den manuella arbetskraften ledde ofta till att ett produktionsstopp kunde bli onödigt långt, vilket i slutändan påverkar en verksamhets lönsamhet.

Processen vid ett eventuellt fel i en maskin var mycket tidskrävande eftersom den involverade så pass många steg:

 1. Operatören meddelar ledningen om problemet
 2. Ledningen skickar ut ett underhållsteam
 3. Tekniska experter konsulteras via mail eller telefon för att försöka lösa problemet
 4. Eftersom serviceteknikern inte har någon direkt anslutning till maskinen i fråga så måste problemet beskrivas över telefon
 5. Beroende på vad problemet beror på kan en servicetekniker behöva åka till platsen för att försöka åtgärda problemet
 6. Driftstoppet kommer förmodligen förlängas eftersom serviceteknikerna har fullspäckade scheman då de åker från anläggning till anläggning för att hantera olika underhållsproblem
 7. I vissa fall är den första diagnosen helt fel och serviceteknikern har då tagit med fel utrustning eller fel delar för att åtgärda problemet

I och med digitaliseringen blev arbetsflödet mer effektivt eftersom det gick snabbare att direkt koppla den industriella enheten/maskinen till en extern tekniker och expert för snabbare feldiagnos och lösning.

Nu behövs ingen expertis på plats för att åtgärda problemet
Utvecklingen av digitala tekniker inom industriautomation påbörjades eftersom industriföretag efterfrågade ett effektivt och mindre kostsamt sätt att övervaka sin utrustnings tillstånd och prestanda. Denna utveckling är ständigt pågående och just nu ligger fokus på implementering av IoT-teknik.

Schneider Electric vill modernisera och digitalisera industribranschen ytterligare med hjälp av IoT-teknik. Vi kallar det för IIoT – Industrial Internet of Things. De senaste tre åren har vi testat olika IoT-tekniker för underhållshantering på distans av maskiner och anläggningar på olika industriföretag. Dessa tekniker kombinerar cybersäkerhet och Augmented-Reality för att ge ett optimalt resultat.

Så här fungerar det:

Secure Connect
Genom att använda en tillförlitlig Secure Connect Adviser kan en servicetekniker, särskild expert eller programmerare övervaka, diagnostisera, styra och programmera maskiner och enheter helt på distans. Vid exempelvis ett maskinstopp kan en servicetekniker ansluta sig direkt via molnet till den maskin som har problem och på så sätt lösa det på distans genom att se över maskinstatus och maskindata. Beroende på felets omfattning kan serviceteknikern sedan föreslå det bästa sättet att lösa felet på. Ibland kan det till och med vara så att serviceteknikern är medveten om ett fel innan slutanvändaren vet att maskinen inte presterar som den bör.

Augmented Operator Adviser
Om det diagnostiserade felet är enkelt att fixa, som exempelvis justering eller uppdatering av programvaran, kan serviceteknikern automatiskt åtgärda problemet på distans genom den säkra molnanslutningen. Om det är så att felet behöver justeras på plats, som att byta ut ett täppt filter i maskinen, kan maskinoperatören utföra det som krävs med hjälp av Schneider Electrics Augmented Operator Adviser. Antingen med eller utan hjälp från serviceteknikern på distans kommer den genom den förstärkta verkligheten utföra de uppgifter som krävs för att åtgärda problemet.

Applikationen som installeras på mobil eller surfplatta är utrustad med AR-bilder (förstärkta verklighetsbilder) av utrustningen, uppdaterad online-dokumentation och till och med pedagogiska “how to” videos som gör det enkelt att utföra den uppgift som krävs.

Fler applikationer förenklar och gör processen ännu snabbare
Det globala teknikföretaget Bühler som bland annat arbetar med att ta fram lösningar inom livsmedelsindustrin har minskat fel som uppkommer på grund av fel av personalen. Hur då? Genom att låta sina anställda använda en Augmented Reality surfplatta får de en konsekvent och standardiserad strategi för att utföra sina arbetsuppgifter. När uppdateringar för vissa operationella processer görs meddelas detta automatiskt till hela personalen så att de alltid är uppdaterade om det senaste. Det gör inte bara att misstagen minskar, utan personalen känner sig tryggare i sin arbetsmiljö.

Det finns givetvis ännu fler digitala verktyg som hjälper till att revolutionera utbildningen för maskinoperatörer:

 • Istället för att vara i ett fysiskt klassrum fyllt med böcker kan maskinoperatörer använda sig av YouTube som erbjuder en mängd videos där experter snabbt tillhandahåller information som behövs för att möta ett problem
 • Tekniken gör det lättare att visuellt visa tydlig information gällande nya produkter genom ett steg-för-steg sätt
 • AR-verktyg ser till att man tar de rätta stegen i rätt ordning
 • All data och information skickas tillbaka till en centraliserad server och kan sedan användas som hanteringsrapport. Denna anger vilka maskinoperatörer som var närvarande, hur de utförde uppgifterna och bekräftar om genomförandet var lyckat eller inte.

Virtuell underhållning och drift

Övergången till smarta fabriker går allt snabbare och är omfattande världen över. Eftersom prestandan ökar och underhållskostnader sjunker, blir experter och servicetekniker allt mer produktiva eftersom de inte längre behöver vara fysiskt på plats. Mindre resande innebär att man kan hjälpa ännu fler kunder!

Lär dig mer om hur smart teknik förändrar industrivärlden och optimerar arbetskraften här.