Hållbarhet och logistikproblem löstes genom samarbete

För att uppnå hållbarhet har en nystartad tillverkare snabbt skalat upp sin verksamhet och minskat plastföroreningar världen över genom att samarbeta med en grossist för teknisk utrustning. 

Nystartade företag, särskilt de som fokuserar på hållbarhet, utsätts för en ständig press att bli bättre, snabbare och mer kostnadseffektiva än sina konkurrenter. Men när de måste skaffa dyr utrustning från en leveranskedja med oförutsägbara förseningar och brister kan den konkurrensfördelen snabbt försvinna. Nytänkande och nystartade företag letar efter kreativa sätt att minska sina risker. För många kan strategiska partnerskap med företag som Onninen, Finlands marknadsledande grossist av teknisk utrustning för företag, minska dessa risker och möjliggöra ännu fler affärsmässiga framgångar. 

Genom sitt partnerskap med Schneider Electric är Onninen en certifierad distributör inom Industriell Automation. Genom detta program stärker Onninen sina kunders digitala omvandlingsarbete och hjälper dem att stärka sin affärsmässiga motståndskraft. Företaget är också en förkämpe för hållbarhet med ett medarbetarteam som är engagerat i att hjälpa innovativa och nystartade företag att minska sin tid till marknaden, begränsa kostnaderna och skapa företag som mycket väl kan förändra världen. 

Att uppnå hållbarhet: Ett halmstrå i taget 

Detta var fallet för Dolea, ett finskt nystartat företag som hade drömmar om att hjälpa till att stoppa den globala plastföroreningen. Företaget skapade patenterad utrustning för att producera ett revolutionerande sugrör av papper som tillverkas helt utan lim. Sugstråna är tillräckligt hållbara för att klara till och med varma drycker och främjar den cirkulära ekonomin eftersom materialet i dem kan återanvändas helt och hållet. Och om sugrören kastas i soporna tar de ungefär lika lång tid att brytas ned som ett enda lönnlöv. 

De hållbara sugrören och utrustningen för att tillverka dem skulle potentiellt kunna ersätta miljontals plastsugrör som används i världen, vilket gör det till ett lysande tillägg till en hållbar cirkulär ekonomi. Dolea hade dock svårt att skala upp sin verksamhet. Företagets tidigare tekniska partner kunde inte leverera den nödvändiga styrtekniken, som inkluderade IoT-funktioner (Internet of Things) för att maximera anläggningens produktivitet, operativa transparens och prestanda. Utan detta kritiska stöd kunde företaget inte uppfylla kundernas krav på sugrören eller den patenterade utrustningen för kunder som ville producera sina egna märkesversioner av det återvinningsbara sugröret. 

Många små organisationer står inför detta vanliga problem i det nuvarande logistiklandskapet. Förseningar i försörjningskedjan och begränsade resurser medför betydande risker för små företag. När Dolea tog kontakt med Onninen för att få hjälp förändrades allting.  

Hållbarhet: En 60-dagars omvandling 

Sugrörstillverkaren stod under enorm tidspress och deras utrustning behövde vara fullt fungerande och IoT-anpassad inom 60 dagar. De molnaktiverade IoT-funktionerna var viktiga så att användarna hade insyn i utrustningens prestanda och kunde maximera antalet producerade sugrör med liten eller ingen stilleståndstid. 

Interna intressenter var skeptiska till att vårt team skulle kunna hålla tidsfristen när tidigare leverantörer inte kunde göra det. De blev dock snabbt bevisade att de hade fel. 

Onninens team samarbetade med IoT-experter från Schneider Electric, tillsammans med TAS-Power, Schneider Electrics Alliance System Integrator, för att leverera projektet. Tillsammans skaffade de den nödvändiga utrustningen och genomförde sedan i samarbete programmering, driftsättning och automatisering av maskinerna inom tidsfristen på två månader för att uppfylla Doleas behov. 

Projektets framgång möjliggjordes tack vare flera faktorer: 

  1. Onninen använde sin starka ställning på marknaden och sitt eget distributionscenter för att proaktivt köpa den utrustning som Dolea behövde i förväg för att möta kundernas efterfrågan. Detta eliminerade risken för förseningar på grund av problem med leveranskedjan och säkerställde att Dolea hade vad de behövde för att stödja sin verksamhet och kundernas önskemål. 
  1. Med Onninens nära partnerskap med Schneider Electric kunde vi kombinera den djupa tekniska kunskap och automationsexpertis som krävdes för att leverera ett felfritt projekt inom den föreskrivna tidsramen. 
  1. För att underlätta bästa möjliga användning av vårt partnerskap leddes projektteamet av ansvarig på Schneider Electric där dagliga möten hölls för att se till att projektet höll sig på rätt spår och att alla behov av logistik, programmering och support uppfylldes. 

Kombinationen av teknisk talang, gemensam projektledning och förhandsinvesteringar i tillverkningsteknik gav Dolea den konkurrensfördel som behövdes. De kunde öka produktionen och kan nu snabbt uppfylla kundernas krav på tillverkningsutrustning eftersom komponenterna redan finns tillgängliga från Onninens lager. Detta var också ett sätt för Onninen att visa sitt stöd för den uppkomna nyetableringen. 

En perfekt matchning av kapaciteten 

Nystartade företag som Dolea har sällan tillräckligt med kapital eller inflytande för att investera i utrustning som kan stödja framtida försäljning i förväg. Genom att samarbeta med Onninen uppnådde de sina tidiga affärsmål, vilket satte dem på vägen mot framgång. 

Det var en liten risk för Onninen, men de ville ta en chansning med det innovativa företaget eftersom de såg ett övertygande affärsförslag. Dolea skapar en produkt som kan skapa värde för konsumenter, företag och planeten. Doleas vision och insikt om partnerskap för att säkra stödet från en större tillverkare bidrar till att göra deras vision till verklighet. 

Onninen 

Onninen erbjuder ett omfattande urval av produkter och servicepaket till entreprenörer, industrier, infrastrukturbyggare och detaljhandlare. Onninen är en stark partner för företagskunder och leverantörer genom sitt rikstäckande försäljningsnätverk, sin effektiva logistik och sin kundupplevelse i flera kanaler.   

Schneider Electric Alliance Partnerprogram 

Genom Schneider Electric Alliance Partner Program ger vi företag möjlighet att utveckla ny kapacitet för att bättre stödja kundernas digitala omvandling och arbetar i partnerskap för att stärka affärernas motståndskraft. 

Taggar: , , , , ,