Klimatkrisen måste behandlas som en kris

Isar smälter, havsnivåer stiger och extremväder blir allt vanligare. Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC är en smärtsam läsning. Klimatet förändras i snabb takt och vi behöver agera akut för att inte orsaka fler oåterkalleliga förändringar.

Med the European Green Deal, eller den gröna given, har EU satt som mål att vara den första klimatneutrala regionen senast år 2050. Som ett led i detta ska nettoutsläppen av växthusgaser ha minskat med minst 55 procent år 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Hittills är minskningen 24 procent, så arbetet måste intensifieras. Lagstiftningspaketet som ska säkerställa detta kallas Fit for 55 och antogs av kommissionen i juli i år.

Hållbarhet är en integrerad del av affärsstrategin inom Schneider Electric över hela världen och vi följer klimatforskningen noga. EU:s mål är viktiga riktmärken för vårt eget hållbarhetsarbete, men givet vår storlek, effekterna av våra beslut och vår omfattande värdekedja, har vi satt ännu tuffare mål. Vi ska ha en koldioxidneutral verksamhet senast 2025, nettonollutsläpp från driften senast 2030 och en leveranskedja med nettonollutsläpp senast 2050.

Att behandla krisen som en kris

Greta Thunberg har rätt i att säga att: ”Vi måste behandla klimatkrisen som en kris, så enkelt är det”. Tänker vi så blir det lättare att prioritera och faktum är att vi tillsammans kan göra stor skillnad på kort tid.

Jag inspireras just nu av nya boken ”Kursen – 10 lektioner för ett hållbart näringsliv” av Lisen Schultz, som är forskare vid Stockholm Resilience Centre, och klimatreporter Erica Treijs. Bland mycket tänkvärt finns ett citat av professor Johan Rockström:

”Flera tunga instanser har kommit till samma slutsats – existerande, marknadsmässiga lösningar kan halvera utsläppen till 2030”.

Alltså: Parallellt med att helt nya och banbrytande sektorer växer fram, som fossilfritt stål och elektrifierade transporter, behöver vi använda befintliga innovationer för att minska utsläppen från befintliga verksamheter – och det kan vi göra med start idag. Några konkreta exempel:

  • För några år sedan inledde vi ett spännande projekt tillsammans med EcoDataCenter i Falun, med målet att bygga världens första klimatneutrala datacenter. Kylning av datacenter kräver enorma mängder energi. Elen till datacentret i Falun kommer från förnybar energi: sol-, vind- och vattenkraft samt biobränsle. Överskottsvärme förvaltas genom att användas i pelletsproduktion och för att värma byggnader och bostadshus via kommunens fjärrvärmenät. Läs mer om samarbetet här.
  • Uddevallahem är en allmännyttig bostadsstiftelse med tydliga klimatmål: Till 2030 ska de vara 100 procent fossilfria och ha minskat energianvändningen med 30 procent per kvadratmeter jämfört med 2007, när målet sattes. För att lyckas med det arbetar de aktivt med styrning och uppföljning och ett av de viktiga verktygen i arbetet är Schneider Electrics fastighetsautomationssystem EcoStruxure Building Operation. Läs mer här.
  • Två byggnader som ägs av Stockholms stad har implementerat en ny AI-lösning som har utvecklats i samarbete mellan oss på Schneider Electric och det svenska proptechföretaget Myrspoven. Lösningen använder artificiell intelligens för att optimera värme, ventilation och energianvändning i byggnader och innebär ökad driftsäkerhet och mindre klimatavtryck. Här kan du läsa mer om detta.
  • Förra året inledde vi ett partnerskap med svenska IT- och automationsspecialisten BEE Automation. Tillsammans har vi kapacitet att i detalj kartlägga var det finns utrymme för resurseffektivisering i en industrianläggning. Det kan handla om att minska spill av emballage när produkter ska förpackas eller att identifiera onödiga energitjuvar. Allt kan göras mätbart, följas upp och kalibreras för att systemet som helhet ska fungera optimalt på ett mer hållbart sätt. Mer om partnerskapet här.

Det finns fler goda exempel att hämta inspiration från och tekniken för att uppnå märkbar förändring finns tillgänglig. För att uppfylla målen i EU:s gröna giv behöver vi sprida ordet och inspirera fler att göra det som krävs för att begränsa skadorna på vår planet och kommande generationer. Låt oss enas om att vi alla tar vårt ansvar att agera mer kraftfullt med start idag.

Vill du höra mer om hur jag tänker i de här frågorna så vill jag passa på att tipsa om ett webbinarium som vi på Schneider Electric anordnar ihop med Dagens Industri den 28 september. Där kommer jag, tillsammans med representanter från Vasakronan, Equinix, Ellevio och Setra Group, att diskutera hur innovation bidrar till en bättre värld och ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Du är mycket välkommen att anmäla dig till webbinariet här.

Här kan du också läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet inom Schneider Electric. Eller kontakta mig, det här är frågor jag gärna diskuterar.

Charlie Timmermann, vd på Schneider Electric Sverige