Ett ramverk för hållbara datacenter

Det blir allt tydligare att hela vår bransch måste ta en ännu starkare position när det gäller hållbarhet. En ny rapport från 451 Research, som bygger på svar från drygt 800 datacenterleverantörer runt om i världen, visar att majoriteten – 57 procent – ser hållbarhet som en konkurrensdifferentierande faktor. Kundernas förväntningar nämns som en särskilt viktig drivkraft. Samtidigt uppger endast 43 procent att de har strategiska hållbarhetsinitiativ och effektivitetsförbättringar på plats för sin infrastruktur.

Det innebär att majoriteten av datacenterleverantörerna brottas med en strategisk plan för hållbarhet i en tid då kunderna efterfrågar det och internationella regler snart kan kräva det. För hållbarhetsfrågan är det två välkomna incitament, inte minst med tanke på FN:s senaste klimatrapport.

När det kommer till hållbarhet finns det ingen plan B

Vid Data Center Dynamics 2020, Towards Net-Zero, gjorde Kevin Brown från Schneider Electric som en del av sin presentation When There’s no Plan B, A Framework for Achieving Sustainability in Data Centers, en djupdykning i det ramverk som Schneider Electric har tagit fram för en framtid av hållbara datacenter. Här är ramverkets fem steg i korthet:

  • Sätt en modig och genomförbar strategi – Allt börjar med en strategi. Skapa en strategi med tydliga mål och prioriterade åtgärder. Du måste anpassa intern expertis och resurser genom att låta teamen för design, upphandling, fastighetsdrift och hållbarhet arbeta tillsammans. Sedan måste du göra en affärsplan för att motivera och finansiera projekten, vilket kommer att kräva stöd och ledarskap från ledningen, och troligen en strategi för att sätta ett värde på koldioxidavtrycket – antingen genom koldioxidprissättning eller tak för koldioxidutsläpp.
  • Bygg effektivt – Som bransch måste vi eliminera 80 procent av energiförlusterna från våra datacenter, men vi börjar nå den punkt där avkastningen minskar. Vi måste därför investera i teknik som förbättrar energieffektiviteten och minskar koldioxidavtrycket, till exempel med vätskekyla som hos EcoDataCenter i Falun, vilket skulle kunna minska den totala energianvändningen för IT och infrastruktur med 15 procent. Vi måste också prioritera cirkulär design för att minska storlek och last, vilket bland annat innebär minskad råvaruåtgång, begränsad markanvändning och minskade transporter.
  • Effektivisera driften – När det gäller själva verksamheten måste också den vara både effektiv och hållbar. Inom det här området har vi gjort mycket. Uppkopplade system samlar in data för synlighet, spårar energianvändning och jämför prestanda. Prediktiva underhållstjänster bidrar till att öka driftseffektivitet och tillförlitlighet samtidigt som livslängden maximeras genom uppkopplade tjänster. Mjukvara och analys används för att övervaka och rapportera med syfte att hjälpa till att fatta välgrundade beslut och följa upp hållbarhetsutvecklingen. Vi behöver också införa resursövervakning för att spåra koldioxidavtrycket. Man kan inte hantera det man inte mäter.
  • Använd förnybar energi – Du kan åstadkomma detta huvudsakligen på tre sätt – klimatkompensation, satsa på att bygga för förnybar energi on site eller off site. Energicertifikat för förnybar energi och utsläppsrätter är ett enkelt sätt att kompensera för ditt koldioxidavtryck. För produktion på plats eller för distribuerad produktion kan du installera förnybara energikällor som solpaneler. Anläggningen kan då konsumera den rena energi som den har genererat och/eller anslutas till nätet. Produktion utanför själva anläggningen är kanske i första hand avsedd för mer långsiktiga åtaganden som att finansiera projekt för förnybar energi. Det vanligaste är energiköpsavtal eller PPA (Power Purchase Agreements).
  • Minska koldioxidutsläppen i din leveranskedja – Detta kan vara din största utmaning. Dina leverantörers leveranskedja är en del av ditt koldioxidavtryck. Därför är det affärsmässigt klokt att använda sig av leverantörer som tillämpar cirkulär ekonomi och som har cirkulära produkter. Leverantörerna måste vara transparenta när det gäller produkternas hållbarhetspåverkan och bör ta fram en produktmiljöprofil (PEP) eller en miljövarudeklaration (EPD) med detaljerad information om material, efterlevnad, möjlighet till återvinning osv. Att minska koldioxidutsläppen i hela leveranskedjan är ett komplext ämne, men om en leverantör gör rätt saker kommer den också att kunna styrka detta.

Extremt låg klimatpåverkan för datacenter i Falun

För några år sedan var vi på Schneider Electric med och byggde världens första klimatpositiva datacenter tillsammans med svenska EcoDataCenter i Falun. Elen till datacentret kommer från enbart förnybar energi: sol-, vind- och vattenkraft samt biobränsle. Datacentrets överskottsvärme förvaltas genom att användas i pelletsproduktion och för att värma byggnader och bostadshus via kommunens fjärrvärmenät. Det är en cirkulär framgångssaga som du kan läsa mer om här.

Var på klimatresan befinner sig ditt företag?

Om du är intresserad av ramverket kring hållbarhet i datacenter kan du ta del av Kevins hela presentation här. Fundera också på var ditt företag befinner sig på sin klimatresa. Kanske ligger ni långt fram eller kanske har ni precis börjat? Oavsett var ni befinner er så kan vi på Schneider Electric hjälpa er vidare på resan. Du är alltid välkommen att höra av dig till mig på catherine.caldefors@se.com om du vill diskutera vidare!

 

Skriven av Catherine Caldefors