Världens mest hållbara företag lever som vi lär

Världsmiljödagen, World Environment Day, uppmärksammas den 5 juni varje år som FN:s främsta medel för att uppmuntra medvetenhet och åtgärder för att bevara vår miljö. Inom Schneider Electric firas denna dag i alla länder där vi är verksamma som en årlig milstolpe där vi uppmärksammar de framsteg som gjorts samt identifierar nya initiativ och fokusområden där vi behöver göra mer.

Årets tema för Världsmiljödagen är ekosystemåterställning – en uppmaning till handling för att bekämpa den stora artförlusten och nedbrytningen av naturen.

På Schneider Electric integrerar vi biologisk mångfald och bevarandet av ekosystem som en självklar del i vår övergripande hållbarhetsstrategi. Klimatförändringar är vår tids största utmaning och påverkar alla. Alltfler länder runtom i världen ser det akuta behovet av förändring och har beslutat om omfattande åtgärdspaket, investeringar, riktlinjer och regelverk för att motverka negativ klimatpåverkan. Detta är såklart mycket välkommet, men det är inte tillräckligt.

Företag måste vara en del av lösningen

På Schneider Electric har kärnan i vår affär länge utgått från utmaningen i hur vi ökar hållbarheten utan att utvecklingen stannar av. Vi tror att lösningen ligger i effektivisering och ny teknik, smartare uppkopplade produkter och system, ökad digitalisering och inom alla sektorer, elektrifiering och en mer cirkulär ekonomi.

Stora globala företag som Schneider Electric har en omfattande påverkan utifrån ett ekonomiskt perspektiv, vårt ekologiska fotavtryck och de samhällen vi är verksamma i. Tillsammans måste vi göra mer för att motverka klimatpåverkan och bli en del av lösningen, istället för att bidra till problemet. Vi har därför en omfattande hållbarhetsstrategi som fokuserar både på vad vi gör för att minska vår direkta påverkan – samt den som genereras av våra kunder och partners – samtidigt som vi ständigt satsar på ökad innovation och att utveckla nya, mer effektiva lösningar och investerar stort i forskning och utveckling.

Vi utbildar vår personal i alla aspekter kring hållbarhet och ser det som en självklar och integrerad del av vår företagskultur.

Världens mest hållbara företag ska bli ännu mer hållbart

2021 inleddes med den oerhört positiva nyheten att Schneider Electric utsetts till världens mest hållbara företag bland över 8 000 andra företag rankade av Corporate Knights i sin årliga Global 100-utvärdering. Detta tillkännagivande har ytterligare accelererat vårt fokus på hållbarhet, både externt och internt, och bidragit till att vår hållbarhetsagena lyfts fram i ännu fler sammanhang än tidigare.

Utmärkelsen sammanföll med lanseringen av vår nya globala hållbarhetsstrategi, Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021–2025. Strategin beskriver de sex långsiktiga åtaganden samt 11 globala mål som Schneider Electric ska fokusera på för att ytterligare förbättra vårt hållbarhetsresultat under de kommande fem åren. Även om målen är nya, är sättet att planera, arbeta och följa upp hållbarhet på inget nytt för oss på Schneider Electric då vi har arbetat med detta i mer än 15 år. Tidigare har hållbarhetsstrategin varit densamma för hela företaget, oavsett land, men i år inkluderar den för första gången formellt även en lokal del med åtaganden som varje landsorganisation inom Schneider Electric definierar och åtar sig att nå till 2023.

Lokala initiativ i Sverige

Ramverket möjliggör ett ännu större fokus på vårt lokala arbete med hållbarhet i Sverige. Arbetet med att definiera de exakta målen och åtaganden pågår, men fokuserar i huvudsak på minskade koldioxidutsläpp, ökat fokus på cirkulär ekonomi, lika rättigheter, mångfald och inkludering samt utbildning i klimatpåverkande åtgärder. Målet är att ha ett tydligt fokus på att öka vår positiva inverkan på den svenska marknaden samtidigt som vi stärker vår lokala organisation genom ökad kunskap och medvetenhet.

Som världens mest hållbara företag är det viktigt för oss att våra kunder och partners vet att vi ”lever som vi lär” och kan lita på vår kunskap och erfarenhet när det gäller omställningen till en mer digital, effektiv och hållbar värld. Nedan är ett par exempel på interna initiativ och projekt som vi för närvarande driver.

  • Ökad energieffektivitet: Givet att energieffektivitet är ett av våra huvuderbjudanden till marknaden har vi på Schneider Electric sedan många år arbetat med energieffektiviteten på våra egna kontor och siter, men det finns fortfarande mer vi kan göra! För närvarande uppgraderar vi våra energi– och hållbarhetsövervakningssystem som gör det möjligt att följa energiåtgången i realtid och därmed effektivisera och minska vår förbrukning. Genom de effektiviseringsåtgärder vi genomfört har vi lyckats minska vår elförbrukning med nära 60% på våra tre största anläggningar i Sverige sedan 2015.
  • Resurseffektivisering: Vi har minskat användandet av engångsartiklar såsom plastbestick och pappmuggar med 98% på våra kontor under 2020.
  • Elektrifiering av transporter och bilflotta: Utsläpp från våra företagsresor och transporter är det område där vi har störst möjlighet att minska vårt lokala koldioxidavtryck. Därför ska vår bilflotta bestå av 100% elbilar 2030. Vi har infört en ny bilpolicy och 75% av de fordon som våra medarbetare kan välja mellan idag består av hybrid- eller elbilar och över 70% av de bilar som beställdes förra månaderna var av dessa modeller. För att möjliggöra omställningen arbetar vi med att tillgodose det ökade behovet av elbilsladdare och laddstationer på våra kontor och siter. Utöver detta har vi tagit fram en ”hållbar resepolicy” som syftar till att avsevärt minska användningen av flyg för inrikesresor och i stället främja alternativ med lägre koldioxidutsläpp såsom tåg och samåkning med bil.
  • Skydd och restaurering av biologisk mångfald: Vi invigde nyligen vår första bikupa och egna trädgårdsområde vid ett av våra kommersiella kontor. Detta initiativ är en liten, men positiv del i vårt arbete för biologisk mångfald som vi planerar att skala upp på fler platser runtom i landet. Vi håller även på att se över möjligheten att erbjuda växtbaserad kost som standard när företaget bjuder på mat i samband med interna event och utbildningar.
  • Hållbarhets- och klimatutbildning: En av de viktigaste delarna i omställningen till en mer hållbar värld är att driva förändring i människors beteenden och vanor och då är utbildning nyckeln. Ett av de initiativ som vi drivet internt är en klimatutbildning, The Climate Collage. Utbildningen sker i grupp i form av ett slags kortspel som syftar till att få medarbetarna att tänka som en forskare och koppla samman orsak och konsekvenser av klimatsystemet. Spelet är baserat på FN:s klimatpanel IPCC:s arbete och har utvecklats av en fransk organisation med fokus på miljöfrågor. Resultatet blir ökad kunskap och medvetenhet och gör det möjligt för dig att reflektera kring och prioritera individuella och kollektiva handlingar på ett mer omfattande sätt. Målsättningen är att även erbjuda utbildningen till kunder och partners som vill öka sin kunskap.

Världsmiljödagen är som alla andra dagar, om du inte väljer att göra den till något mer, så ta en stund och fundera på vad du kan göra för att bidra till en mer hållbar värld. Tillsammans når vi längre.

Ta gärna kontakt med mig eller någon av mina kollegor om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet att nå era hållbarhetsåtaganden.

Valentin Monteiro,
Director Business Development & Sustainability Schneider Electric Sverige

Taggar: , , , , , , , , , , ,