Lärdomar om hållbarhet – nu är tiden att ställa om

Kommande generationer kommer att minnas år 2020 som det mest disruptiva året i modern tid. Covid-19-pandemin har visat hur sammankopplade och oförberedda våra samhällen och ekonomier är för att hantera massiva kriser på en global skala och vikten av att återuppbygga våra samhällen och ekonomier på ett sätt som gör dem mer uthålliga, jämlika och hållbara.

Lördagen den 22 augusti, har mänskligheten förbrukat jordens ekologiska budget för 2020. Jämfört med 2019 minskade våra krav på naturens resurser med nästan 10%. Trots detta har vi den 22 augusti huggit ner fler träd än våra skogar kan förnya, fångat mer fisk än våra hav kan producera och släppt ut mer koldioxid än vad våra ekosystem kan absorbera under ett helt år.

One-planet prosperity

Den minskning vi observerade under året var plötslig och oväntad, orsakad av en kris som få kunnat förutse och som skapat stora utmaningar och förödelse runtom i världen. Krisen har dock visat oss att vi genom fokuserade åtgärder kan skapa en framtid där mänskligheten spirar inom ramen för vår planets tillgångar – “one-planet-prosperity”.

Disruption förblir det ”nya normala”

Företag har sett sina mål, strategier och resurser tillfälligt satta ur spel eller i behov av omkalibrering och framöver kommer en övergång till “one-planet prosperity” att kräva noggrann design inom samtliga branscher. Vi behöver hållbara lösningar som förbättrar människors vardag och som är kompatibla med de begränsningar som finns av jordens resurser. Företag som tillhandahåller lösningar som skapar tillväxt inom jordens ekologiska budget är sannolikt mer uthålliga, och framgångsrika, i tider av kris. Disruption kommer att förbli en del av det ”nya normala” och vi har identifierat tre viktiga lärdomar kring energi och hållbarhet som vi tar med oss från krisen när vi fokuserar på återuppbyggnaden av samhället och ekonomin.

  1. En förebyggande inställning är av största vikt
    Ledande organisationer har nu en unik möjlighet att positionera sig som mästare av disruption genom att ställa om till ett förebyggande tankesätt. Vissa har kallat den nuvarande krisen för ett test inför framtida klimatkriser och de åtgärder som företag tar under de kommande månaderna har möjlighet att förändra den långsiktiga uthålligheten inom dess affär. Exempelvis kan ett företag genom att se över energieffektiviteten, koldioxidutsläpp samt datainsamling och hantering i sin leveranskedja minska sin miljöpåverkan samtidigt som det förbättrar sin logistik och därmed ökar både försäljning och kundnöjdhet. Nu är tiden att ställa om och göra dessa förändringar.
  2. Ett tydligt syfte är viktigare än någonsin
    Företagsledare idag måste hantera fler problem än sina föregångare och står inför en rad nya affärsutmaningar. De företag som har ett dedikerat hållbarhetsfokus på sina medarbetare, kunder, leverantörer, investerare samt vår planet har presterat bättre än sina konkurrenter under den pågående pandemin. Dessa företag har sökt efter kreativa lösningar och ökad innovation under krisen och har på så vis vänt utmaningar till möjligheter och därmed positionerat sig väl för att öka sina marknadsandelar efter krisen.
  3. Flexibilitet och uthållighet skapar framgång
    Förmågan att kunna omformas och bli ett med disruptionen, istället för att förbli statisk och potentiellt krossas av förändringen, är nyckeln till framgång. De som lyckats möta utmaningen av minskad försäljning och haltande strategier med att förändras och erbjuda nya produkter och lösningar till sina kunder är de som klarat sig bäst genom krisen. Det är även så vi måste möta utmaningen vi står inför när det gäller att skapa tillväxt utan att överträda jordens ekologiska budget.

Hur vi återbygger på ett hållbart sätt

Schneider Electric och Global Footprint Network arbetade tillsammans fram ett riktmärke för hur vi ska åstadkomma one-planet prosperity. I år lanserar vi en gemensam e-bok som beskriver hur företag vars produkter och tjänster som bidrar till mänsklighetens långsiktiga framgång (och genom det bidrar till att #MoveTheDate för Earth Overshoot Day) är bättre positionerade för att förbli relevanta i framtiden. Om du vill veta mer kan du läsa E-boken: Strategy for One-planet Prosperity: How to build lasting business success on a finite planet.

När är din Earth Overshoot Day?

Liksom företag och länder har tvingats ändra sina tillvägagångssätt under krisen, har även privatpersoner gjort förändringar i sina liv. En del av dessa förändringar är tillfälliga, men andra skulle kunna bli del av en ny vardag. Besök footprintcalculator.org för att ta reda på när din Earth Overshoot Day är. Det kan vara ett första steg i att tänka över dina vanor och börja fundera över vad du kan göra för att bidra till en mer hållbar värld.

Carina Nilsson, Director Business Support & Head of Sustainability på Schneider Electric, världsledande inom digital transformation, energihantering och automation.

Taggar: , , , ,