Vårt ekologiska fotavtryck ska minskas genom design – inte katastrofer

I ett av sina tal under 2019 lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram allvaret i den verklighet vi lever i nu, “The climate emergency is a race we are losing, but it is a race we can win. The climate crisis is caused by us and the solutions must come from us. We have the tools: technology is on our side.[1]

Organisationen Global Footprint Network har myntat begreppet ”Earth Overshoot Day” för att visa hur människan överkonsumerar planetens resurser. Efter den dagen har vi förbrukat naturens förnybara resurser och lever över våra tillgångar. Det är förstås ingen exakt vetenskap, men det finns idag tillräckligt mycket data kring resurs- och naturanvändning för att ge oss tydliga indikationer.

I år infaller det som på svenska kallas den ekologiska skuldens dag den 22 augusti, tre veckor senare än förra året. I normala fall hade detta varit goda nyheter. Men det är tvärtom. Lock-downs, stängda industrier, massarbetslöshet, flygplan som står kvar på marken – det är givetvis pandemin som orsakat det minskade ekologiska fotavtrycket. Men hållbarhet skapas inte genom sjukdomar och elände. Ekologiska skulder avhjälper vi inte genom katastrofer utan via smart teknik, design och ett cirkulärt fungerande samhälle.

För trots allt mänskligt lidande och uppoffringar motsvarar det alltså enligt beräkningarna bara en uppskjuten ekologisk skuld om cirka tre veckor på årsbasis. Vi skulle kunna uppnå exakt samma resultat om vi exempelvis såg till att alla byggnader var energieffektiva och använde tillgänglig förnybar energi. Fler metoder vi kan använda:

  • Påskynda den digitala transformationen inom tillverkningsindustrin
  • Driva på lagstiftning för att halvera matsvinnet
  • Se till att bostäder och byggnader har digital teknik och mjukvara för energieffektivisering
  • Med hjälp av de möjligheter som finns tillgängliga inom AI, digitalisering och styrning kan vi inom ett par decennier minska koldioxidutsläppen med hälften. Bara det skulle innebära att vi flyttar fram ”Overshoot Day” med tre månader!

Allt kan vi förstås inte fixa genom smart teknik. Vi behöver också skapa jord- och skogsbruk som gör att vi kan bibehålla och återskapa biologisk mångfald, samtidigt som vi får förnybar energi, råvaror och mat. Något som flera forskare jobbar intensivt med att kartlägga och utforma och som ser mycket spännande ut för framtiden. Vi behöver också skydda världshaven mot utfiskning och plastdumpning, återskapa våtmarker och bevara vilda djur.

Det som jag tycker är extra glädjande är den aktiva roll som många företag spelar inom dessa processer. Vårt företag stödjer arbetet som pågår inom Global Footprint Network där Schneider Electric bidrar både med praktiskt arbete och med analyser av hur vi ska flytta fram datumet för den ekologiska skuldens dag

En ”Overshoot Day” ska inträffa först på nyårsafton, eller senare. Det är fullt möjligt att åstadkomma. Men inte enbart genom uppoffringar, som en del tror, utan genom det som vi på Schneider Electric kallar för One-Planet Compatibility, att arbeta inom ramen för jordens resursbas.

Vår affärsmodell bygger på att leverera och driva på resurs- och energieffektivitet. Genom att mäta och kartlägga kan vi tillsammans med våra kunder och samhället i stort se till att driva på utvecklingen så att begreppet Overshoot Day försvinner för alltid. Här kan du läsa mer om hur det kan gå till.

Så låt oss tillsammans jobba för att flytta fram årsdagen för ekologisk skuld, delta du också! #Movethedate
Läs mer om Overshoot Day och #Movethedate här

Charlie Timmermann
VD Schneider Electric Sverige

[1] “Remarks at 2019 Climate Action Summit,” United Nations, 2019.