Hållbara städer och öppna system

Med hjälp av EcoStruxure Building från Schneider Electric kan vi öka innovationstakten och digitaliseringsresan i samhället med målet att bygga hållbara städer. Byggnader som har varit statiska förbrukare kan bli dynamiska och samverka med andra i den smarta staden med hjälp av delningsekonomi av energitillgångar.

Vad är en hållbar stad?

Det finns idag ingen fastställd definition av innebörden av en hållbar stad. Istället får man undersöka i vilket sammanhang det används och vad det syftar till. Det man ofta försöker göra är att fånga möjligheterna i dom utmaningar som finns i framtidens samhälle med växande städer och befolkning såsom ökad efterfrågan på energi, vatten, avfallshantering och transport. Begreppet hållbar stad är tätt sammankopplat med begreppet smart stad.

”En smart stad är en hållbar stad, som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet bättre för invånarna, för besökarna och för näringslivet.”

Stockholm – den uppkopplade, smarta och hållbara staden

Kommunfullmäktige i Stockholm antog 2017 Strategi för Stockholm som en smart och uppkopplad stad med fokus på hållbarhet.

I rapporten nämns flera möjliggörare för att skapa en hållbar och smart stad. Genom att dra nytta av Schneider Electrics IoT plattform EcoStruxure Building Operation kan få hjälpmedel för att uppnå målet för en hållbar stad.

Förutsättningar för en hållbar stad

 • Öppna standarder.
  EcoStruxure Building Operation stödjer öppna kommunikationsprotokoll såsom Modbus
  och BACnet samt att databashantering för utökad datalagring använder sig av PostgreSQL PostgreSQL som baseras på öppen källkod.
 • Säkerhet i fokus.
  Förutom funktioner som behörighetsbegränsning, kryptering av känsliga data och spårning av användare i produkterna tillämpar Schneider Electric säkerhet som en nyckelfaktor i utvecklingsarbetet av alla produkter. I oktober 2019 blev företagets globala utvecklingsprocess certifierad av TÜV Rheinland enligt ISA/IEC 62443-4-1 som är en internationellt känd standard för cybersäkerhet. Vi var en av dom första i världen att erhålla certifieringen. Vi har även lösningar för att säkra din IT miljö med kompakta produkter som till exempel vårat senaste väggmonterade micro datacenter.
 • Möjliggörare för utveckling och innovation.
  Med EcoStruxure är det fantasin som sätter gränserna för vad du vill uppnå. Vi stödjer dom mest förekommande kommunikationsprotokollen i en byggnad, både öppna och proprietära. I dom fall man vill göra en integration av en produkt som kommunicerar via ett annat protokoll (till exempel AMQP), ett annat delsystem (till exempel rumsbokningssystem) eller en annan central plattform (till exempel en molnplattform) så tillhandahåller vi möjligheten att möta dom önskemålen med SmartConnector.

Dessa anledningar gör EcoStruxure Building Operation till en möjliggörare för en hållbar stad. Med den IoT plattformen får du ett fabrikatsoberoende system där du kan göra integrationer till alla system och enheter som finns, förutsatt att motsvarande system också är öppet och att det utvecklas stöd för integration om det saknas antingen av oss, er själva eller av en tredjeparts konsult. Vem som helst kan anmäla sig som utvecklare på SmartConnector portalen och få tillgång till utvecklingsverktyg och support. Till exempel kanske man vill koppla upp ett existerande system som väl representerar närvaro i en byggnad istället för att montera extra sensorer.

Exempel på lösningar i en hållbar stad

 • Annonsering av lediga parkeringsplatser till närliggande fordon så att förare kan bli hänvisade till lediga platser innan dom kommit fram till destinationen.
 • Användandet av elbilar för lagring av el. När bilen är fullt laddad och elpriset är högt kan fastigheten köpa el från dom parkerade elbilarna istället för att köpa från elbolagen.
 • Återvinning av energi mellan byggnader, till exempel genom att återvinna den varma luften efter kylning av servrar i datacenter till att värma bostäder och kontor. Man gjorde detta i ett datacenter i Rosersberg där koldioxidutsläppen beräknas minska med 4800 ton per år samt räcka för att värma 15 000 lägenheter.
 • Automatisk driftoptimering med hjälp av artificiell intelligens där data tillgängliggörs med hjälp av SmartConnector eller PostgreSQL.
 • Förebyggande arbete för att förhindra driftstopp och kostsamma reparationsarbeten samt minska resandet till och från fastigheter för rondering med hjälp av avancerad datalogisk analys i vår produkt EcoStruxure Building Advisor.

Var drivkraften i förändringen

För att möta framtidens utmaningar med urbanisering och ökad befolkning behöver vi driva förändringen till hållbara städer för en hållbar planet. Med hjälp av EcoStruxure Building Operation är det bara din fantasi som sätter gränser för vad du kan uppnå, allt är möjligt med rätt resurser och planering. Vi vill gärna höra era tankar och framtidsvisioner kring den hållbara staden och se hur vi kan hjälpa er att uppnå er organisatoriska eller centrala mål. Hör gärna av er till oss och dela med er av era utmaningar, drömmar och önskemål så att vi kan hjälpas åt att driva förändringen för en hållbar framtid, tillsammans och hand i hand. Du kan kontakta oss genom att klicka här.