Nya krav från EU kan flytta fram Earth Overshoot Day

I år inträffade Earth Overshoot Day redan den 2 april i Sverige – det vill säga den dag då Sverige förbrukat årets kvot av naturresurser. Sett ur ett globalt perspektiv brukar Earth Overshoot Day vanligtvis inträffa kring månadsskiftet juli-augusti. Rapporter visar att drastiska utsläppsminskningar kan flytta fram Earth Overshoot Day. Därtill kan EU:s nya krav för att minska utsläppen från byggnader komma att göra en stor skillnad.

Internationella energirådet (IEA) lyfter fram Sverige som ett av världens ledande länder när det gäller att bygga en ekonomi med lågt koldioxidavtryck. Av alla medlemsländer i IEA utgör andelen fossila bränslen i Sverige den lägsta andelen av de primära energikällorna. Detta till trots överskrider vi våra naturresurser tidigt på året. – Det är alarmerande att Earth Overshoot Day inträffar så tidigt i Sverige – trots att vi har så goda förutsättningar med en elproduktion som är bland den mest klimateffektiva i världen, säger Carina Nilsson, hållbarhetschef på Schneider Electric i Sverige.

Rapporter visar att vi kan göra drastiska utsläppsminskningar

Koldioxidavtrycket utgör 60 procent av mänsklighetens ekologiska fotavtryck. Rapporter från Earth Overshoot Day visar att en minskning med 50 procent av fotavtrycket skulle innebära att vi går från att använda resurser från motsvarande 1,7 jordklot per år till att istället använda 1,2 jordklot per år. Det skulle innebära att Earth Overshoot Day inträffar 93 dagar senare.
En rapport från Schneider Electric och Global Footprint Network visar att vi kan göra en insats för att minska klimatutsläppen och därmed det ekologiska fotavtrycket genom att nyttja den teknik som redan idag finns tillgänglig för byggnader, industriprocesser och elproduktion. Rapporten visar på att installation av energieffektiv teknik, samt minskade koldioxidutsläpp från elanvändningen har potential att skjuta på Earth Overshoot Day med 21 dagar.

Krav från EU kan öka digitaliseringstakten av byggnader

Nya krav från EU innebär att medlemsländer behöver ta ett ökat ansvar för sänkta koldioxidutsläpp från byggnader, som idag står för 40 procent av all energianvändning, vilket motsvarar 36 procent av de totala koldioxidutsläppen inom EU.
– Det har talats om energitekniska system i byggnader under många år, säger Carina Nilsson. Det har däremot varit svårt att påvisa omfattningen av de positiva effekterna med energi- och koldioxidbesparingar eftersom det har saknats krav på samverkan och regler för integration mellan olika tekniska system.

Tillsammans med de nya kraven införs även obligatorisk systeminspektion för byggnader med en nominell effekt över 70 kW. Byggnader med en nominell effekt som överstiger 290 kW ska innan 2025 ha installerat system som aktivt styr och övervakar energianvändningen. Kraven kommer att införas i Boverkets Byggregler under hösten 2020, mer kända som BBR.

– EU:s krav ska inte ses som en bestraffning utan snarare som en möjlighet till att ta steget in i IoT och digitalisering av byggnader, säger Carina Nilsson. Den digitala transformationen sänker inte bara energianvändningen och minskar klimatutsläppen utan tillgängliggör även data vilken kan användas för skapande av tjänster som gynnar dem som vistas i byggnaderna med högre komfort och därigenom ökat välmående.

 

Resurslänkar: