Konsten att flytta på ett livsavgörande datum för vår planet

Den ekologiska skuldens dag. Så lyder den svenska motsvarigheten till Earth Overshoot Day. Det är ett allvarligt och dramatiskt namn för en allvarlig och dramatisk tid. Begreppet avser den dag på året som jordens förnybara resurser har tagit slut och vi lever på lånat kapital resten av året. För varje år som går infaller datumet allt tidigare. 

Denna artikel tar avstamp i klimatkampens historia, beskriver vidden av det nuvarande krisläget men också vad vi kan göra för att vända utvecklingen. För mitt i allt besvärligt finns en silver lining. Schneider Electric har bidragit till att göra den mer synlig och tydlig för andra företag. 

EN TILLBAKABLICK – Hur blev vi miljömedvetna? 

Miljötänk och klimatkamp har inte alltid funnits i vårt vokabulär. Det är först de senaste 6-7 decennierna som medborgare, politiker och företag har börjat agera för att värna om vår planet. Genom historien kan vi peka ut några specifika händelser och ögonblick som lett till dagens miljöengagemang: 

En bok som förändrade världen

År 1962 kom marinbiologen och författaren Rachel Carsen kom ut med boken Silent Spring (Tyst vår blev den svenska titeln). Flera miljöpinjoärer och miljöforskare brukar peka ut detta vetenskapliga verk som startskottet för vår moderna miljöengagemang. Silent Spring är en vetenskaplig rapport i bokform som redogjorde för de förödande konsekvenserna planeten skulle behöva utstå om man fortsatte med att använda kemiska bekämpningsmedel. Bokens titel syftar på den fågelsång som skulle tystna, tillsammans med alla andra djur och växter.  

Boken såldes i hundratusentals exemplar och översattes till flera språk för att sedan spridas över kontinenterna. Människor blev tack vare Carson mer varse om vad som höll på att ske med planeten. Denna plötsliga medvetenhet ledde inte bara till politiska beslut som exempelvis lagändringar för att stoppa farliga bekämpningsmedel. Den gjorde också att flera gräsrotsrörelser och andra organisationer med miljön i fokus tog form och tack vare en av dessa, Earth Day Organisation, marscherade år 1970 ungefär 20 miljoner amerikanska medborgare på gatorna för att uppmärksamma det akuta behovet av förändring för att skydda miljön. Ett demonstrationståg som sedan blev en årlig tradition inte bara för USA utan för flera andra länder, även Sverige. År 2009 utsåg FN dagen till International Mother Earth. I år fyller denna dag 50 år! 

Earth Overshoot Day

Flera andra initiativ och globala engagemang med miljön i fokus har poppat upp sedan Carons storsäljande bok och Earth Days genomslag. Alla dessa må se olika ut världen över men de delar alla samma mål: att utgöra och driva miljöns röst och på så sätt få politiker, företag och gemene man att verka i en hållbar riktning. 

Ett ypperligt exempel på ett sådant initiativ är Earth Overshoot Day. Begreppet myntades först av brittiska tankesmedjan New Economics Foundation och tillsammans med nätverket Global Footprint Network gick de samman för att lansera världens första Earth Overshoot Day-kampanj. 

Men vad betyder egentligen Earth Overshoot Day? På svenska kallas det för “den ekologiska skuldens dag” och markerar den dag på året som vi förbrukat jordens totala årsbudget av förnybara resurser. En dag som borde infalla den 31 december för att vi inte ska leva på lånat naturkapital. Fram till 1970 levde jordens befolkning inom just den ramen, men sedan bröts kurvan och antog en skrämmande utveckling: Förra året inföll Earth Overshoot Day den 29 juli. Året dessförinnan den 1 augusti. Året innan det den 3 augusti. För 30 år sedan inföll den i oktober. Vad blir datumet i år? 

Ovanstående siffror indikerar att vi just nu globalt sett lever som att vi har 1.75 jordklot till förfogande. Detta slösande lämnar sina tydliga spår. Jorden lider och det i form av färre välmående skogar, markerosion, minskad biologisk mångfald och extrema väderförhållanden på grund av den ökade koldioxidhalten i vår atmosfär. 

Vi behöver onekligen vända denna trend. Ekvationen är enkel: Ju mindre våra koldioxidavtryck är, desto senare infaller Earth Overshoot Day. 

Utmaningarna vi står inför är enorma, men inte ogenomförbara. Om vi använder oss av rätt teknologier och arbetar tillsammans går det att flytta tillbaka Earth Overshoot Day till den 31 december. Den vetskapen har länge varit en drivkraft för Schneider Electrics hållbarhetsarbete. Strax efter FN:s klimatmöte i New York förra året lanserade vi 3 handlingsmål varav ett innefattade att vi skulle nå koldioxidneutralitet ännu tidigare än FN:s uppsatta mål: år 2025 istället för FN:s 2030. Handlingsmål som kommer att påverka Earth Overshoot Day. Utöver våra hållbara lösningar för andra företag har vi sedan några år tillbaka teamat upp tillsammans med Global Footprint Network för att med tydliga kommunikativa medel hjälpa andra företag att bli mer hållbara. 

Så kan vi flytta datumen med One-Planet Compatibility 

Global Footprint Network är en internationell forskningsorganisation som arbetar för att ta fram verktyg för att hjälpa världens ekonomi att drivas inom rimliga ekologiska gränser. Varje år gör de noggranna beräkningar utifrån olika parametrar för att få fram datumet för Earth Overshoot Day. Parallellt går även deras arbete ut på att ta fram idéer på genomförbara åtgärder och lösningar för företag för att minska på deras koldioxidavtryck och på så sätt flytta fram datumet för Earth Overshoot Day. 

Vid den här tidpunkten förra året släppte Schneider Electric tillsammans med Global Footprint Network ett Whitepaper som vi arbetat på i över 2 år och bär titeln “Business Case for One-Planet Prosperity”. Hela rapporten belyser bland annat effekterna av koldioxidneutralitet, en modern och hållbar infrastruktur inom alla branscher och en önskvärd lagstiftning för att kunna flytta på datumet för Earth Overshoot Day. 

Den beskriver också den otroliga konkurrensfördel för de företag som efterlever den affärsstrategin som vi döpt till One-Planet Compatibility. Det är en strategisk kompass och måttstock för företag inom alla sektorer som inte bara ger positiva effekter på vår planet utan även ger företag en långsiktig ekonomisk framgång. 

Hur Schneider Electric Moves The Date

En annan slutsats i rapporten visar att Earth Overshoot Day skulle kunna flyttas minst 21 dagar i tiden. Hur då? Om 100 % av alla byggnader och dess infrastruktur skulle utrustas med mer energieffektiv och innovativ teknik. 

En ny infrastruktur är en digital sådan. Företag i olika branscher kan optimera sig genom digital omvandling och Schneider Electrics EcoStruxure hjälper dem på vägen dit. EcoStruxure handlar om innovation på alla nivåer, från anslutna produkter till Edge-styrning och appar, analyser och tjänster. Läs den här förenklade rapporten för att veta mer vad det är exakt som Schneider gör för att flytta på Earth Overshoot Day. 

Vi befinner oss i en kritisk tid. Det krävs ett enormt ansvarstagande från alla företag för att vi över huvud taget ska kunna forma en gemensam och hållbar framtid. Företag behöver mobilisera sig och med innovativa och finansiella förmågor utrusta världen och dess befolkning med rätt verktyg för att kunna hantera våra framtida industrier. Det arbete som Schneider Electric och Global Footprint Network är ett steg på vägen. 

Varje företag måste ta sitt ansvar och se över sina affärsstrategier och handlingsmål och se till att de går hand i hand med en hållbar värld.