Ytterligare ett kraftfullt steg mot en hållbar värld: SF6-fri mellanspänningsteknologi

Tänk om 100 miljoner personbilar skulle försvinna från våra vägar. Det skulle innebära en minskning av koldioxidutsläppen på svindlande 350 megaton per år. Vem som helst förstår att det skulle vara ett kraftfullt och värdefullt vapen i vår kamp i klimatförändringarna

Sanningen är att ovanstående vapen känns mer drömlikt än realistiskt. Frågan vi då kan ställa oss är om vi kan bidra till samma kraftfulla förändring utan att det påverkar och stör vårt dagliga liv? Det är just denna fråga som driver utvecklingen och anpassningen av ny ställverksteknologi. En utveckling som gör att elnätsbolag och fastighetsförvaltare kan börja föra krig mot den global uppvärmningen och minska sina koldioxidavtryck. 

SF6 – vad är det?
Ett elektriskt kraftsystem använder sig av ställverk, vars huvudsakliga uppgift är att kontrollera den elektriska strömmen. Ställverken hjälper helt enkelt till att fördela ström i flera ledningar på ett säkert sätt. För att ett ställverk också ska kunna vara säkert måste den ha möjlighet att bryta ström och ha goda isolationsegenskaper för att upprätthålla bra driftsäkerhet.

Idag finns det över 30 miljoner mellanspänningsställverk installerade världen över som innehåller svavelhexafluorid, så kallad SF6-gas. En gas som använts under flera decennier och är både pålitlig och uppfyller sitt syfte väldigt väl. Dessvärre har SF6-gasen en kraftig växthuspåverkan och användningen av den går alltså stick i stäv med klimatkampen.

Ta del av ytterligare fakta om svavelhexafluoridgas (SF6) och SF6-fri teknik via vårt quiz.

Hur stor är SF6:s klimatpåverkan?
För att förstå hur pass mycket SF6 påverkar miljön kan vi sätta det i relation till andra föremål och aktiviteter. En typisk lastfrångskiljare som utgör en del av ett ställverk har ungefär 1 kg SF6-gas i sig. Detta kilo motsvarar samma påverkan som 23,500 kg koldioxid. Kör man en bil 200,000 km kommer man upp i samma miljöpåverkan.

Vår bransch kan leda utvecklingen
Elkraftsindustrin
står för 80 % av användningen av SF6-gas i världen. En siffra som talar för att det är logiskt att det är just den branschen som borde ligga i framkant när det kommer till minskandet av SF6 och utvecklandet av miljövänliga alternativ, så som SF6-fria ställverkMellanspänningsställverk är en kritisk komponent i eldistribution. Dess nya vakuumteknologi tillsammans med ren luft som isolationsmedium gör det möjligt att utesluta användningen av SF6. 

Dagens nya alternativ till SF6-ställverk är precis lika kompakta som gasversionerna och även väldigt kostnadseffektiva. Denna innovation medför inte bara förbättringar för driftpersonalen utan även för planeten.

Hållbara lösningar finns och behövs mer än någonsin
Hållbara mellanspänningsställverk minskar växthusgasutsläpp genom att undvika behovet av att skapa ny gas för att ersätta SF6 och slipper därmed problemet med återvinning och läckage. 

Att hitta SF6-fria alternativ är en prioritet i klimatkampen eftersom den allmänna energikonsumtionen fortsätter att växa. Under 2040 beräknas denna tillväxt ligga på 48 %. Olika studier har konstaterat att ökningen på SF6-lösningar har berott på den växande efterfrågan av elektricitet i utvecklingsländerna, särskilt i Kina, som är de allra största SF6-konsumenterna i världen. När vårt beroende av tillförlitlig el ökar måste också sättet vi producerar, distribuerar och använder el på förändras. SF6-fria ställverk är en del av den energirevolution eftersom de minskar elnätets koldioxidavtryck

Minska på växthusgasutsläpp och använda sig av hållbara lösningar ligger högt på prioriteringslistan hos både företag och individer. Många privatpersoner vidtar stora åtgärder för att minska sin klimatpåverkan genom återvinning, minskad energiförbrukning och köra mindre bil. Företag som använder mellanspänningsteknik har nu tillgång till hållbara alternativ och möjligheten att minska deras växthusgasutsläpp genom att använda denna nya och gröna utrustning. 

Vill du lära dig mer om SF6-fri teknik och våra lösningar? Läs mer här.

 

Taggar: , , , , ,