Det är hög tid och fullt möjligt för företagsledare att anpassa sina verksamheter för minskade koldioxidutsläpp

I januari i år agerade jag värd för en paneldebatt i Davos. Sessionen gick under namnet Electricity 4.0: Powering a Sustainable Future där marknadsledande aktörer samlades för att diskutera vikten av energieffektivisering och digitalisering för minskade koldioxidutsläpp. Jag hade äran över att ha stora namn såsom Berrand Piccard från Solar Impulse Foundation, Emily Kirsch från Powerhouse, Jules Kortenhorst från Rocky Mountain Institute och Morten Dyrkolm från Vestas, på plats och medverkande i panelen. Jag är också tacksam över publikens deltagande, bestående av företagare, politiker och akademiska ledare, bidragande i diskussionerna.  Ett stort tack till samtliga deltagare för att ni tillsammans drev konversationen framåt. Slutsatsen är enkel: Klimatförändringen kan inte stoppas av enbart lagar. Vi måste involvera företagsledare och få dem att anpassa sina hållbarhetsplaner för minskade koldioxidutsläpp och leda oss mot en ny elektrifierad och hållbar värld. Följande punkter summerar vad som diskuterades i panelen och kan vägleda organisationer om hur de kan dra sitt strå till stacken i kampen mot klimatförändringar.

Ett akut behov utav Agerande
Klimatförändringen är vår tids stora utmaning. Jules Kortenhorst poängterade att nuvarande utsläpp har lett till en genomsnittlig global temperaturökning på 1 grad. Genom att notera de naturkatastrofer som drabbat Australien, Indien, Pakistan, USA och ett flertal andra länder världen över under senaste tiden, kan vi förstå vad följderna av den globala uppvärmningen blir. Att nå målet om max 1,5 gradsökning är med andra ord avgörande för mänskligheten. Koldioxidutsläppen måste minskas med 50% under de kommande 10 åren för en realistisk chans att nå det målet. Det är skrämmande, men samtidigt fullt möjligt, framför allt med fokus på elektrifierade och digitala lösningar. Teknologin och resurserna finns tillgängliga och nya innovationer gör att det ser lovande ut. Vad vi behöver, såsom Bertrand Piccard formulerar det hela, är framåttänkande och medvetna insatser för förändring.

Ett historiskt genombrott
Bertrand Piccard möttes av många hinder under sin utveckling av ett eldrivet flygplan, Solar Impulse. Flygplanstillverkare menade att det var omöjligt på grund av att solen själv inte kunde generera tillräckligt med energi för att driva ett flygplan. Istället för att ge upp valde Bertrand att utveckla ett energisnålt plan som skulle drivas av enbart förnybar energi. Han lyckades, och det var så Solar Impulse föddes. Bertrand gjorde inte bara det omöjliga möjligt, utan han visade även vilken potential förnybar energi kan ha om det nyttjas på rätt sätt. Tillsammans med sitt ingenjörsteam lyckades han ta fram en motor som är 97% energieffektiv, vilket är 3 gånger mer än en genomsnittlig motor. Senare, utvecklade de Solar Impulse 2, planet som gjorde den första solenergidrivna jorden runt resa någonsin.

Den här berättelsen är viktig för oss att uppmärksamma. För fem år sedan lyckades Bertrand och hans team åstadkomma vad som på den tiden tycktes vara omöjligt. Nu, fem år senare, har vi ny teknologi, kunskaper och resurser som gör det möjligt att gå mot en ny elektrifierad värld.

Dagens teknologi är tillgänglig, effektiv och tillräcklig.
För att minska koldioxidutsläppen krävs en hel del elektricitet. Elektricitet eftersom det är den mest effektiva energikällan. Genom att sedan återvinna den förbrukade energin kan koldioxidutsläppen minskas.

Vi har även kunnat se att kostnaden för att återvinna och framställa energi inom andra områden kunnat reducerats under det senaste decenniet. Som ett resultat av detta kan vi se att marknader, så som Indien exempelvis, kan dra fördel av detta för att erbjuda sina invånare pålitlig och kostnadseffektiv energi i större skala.

Ett annat fall som Morten Dyrholm påpekade, är att 2/3 av världens population bor i länder där förnybar energi är mer kostnadseffektiv än elektricitet som framställts av kol.

Slutligen, Digitala innovationer möjliggör att energi kan genereras och distribueras mer effektivt. Våra förväntningar är att fler och fler innovationer inom den digitala världen kommer bidra till detta ytterligare. Företag och regering kan dra nytta av denna snabbföränderliga utveckling.

Den tillgängliga teknologin som finns idag ger företag möjlighet till mer ekonomiska och hållbara lösningar som kan implementeras och bli del av deras hållbarhetsplaner och bli mer energieffektiva.

Spännande innovationer
”I samband med att kostnaden för hårdvaror har rasat under det senaste decenniet, har digital teknologi blivit en betydande drivkraft för hållbara energiinnovationer och kostnadsreduceringar,” säger Emily Kirsch. Schneider Ventures och Powerhouse är stolta över att kunna ge bidrag till start-ups i ett tidigt skede för att kunna förespråka detta. Finansiella institutioner och stora organisationer gör detsamma för att bidra till nya genombrott i den här sektorn med flerårsplaner från bland andra Goldman Sachs ($750 miljarder) och Microsoft ($1 miljard). Andra teknologier så som lagring av koldioxid förser världen med nya former av hållbar energi i kampen mot klimatförändringen. Företagsledare kan hjälpa till att utforska nya applikationer och hjälpa start-ups att genomföra och växa med sina innovationer.

Låt oss agera nu och göra vår nya värld till verklighet
Jag förblir en optimist inom området och ser fram emot nya och större milstolpar på vägen i takt med att vi går mot en elektrifierad värld. Jag uppmanar företagsledare att ta sin roll och upprätta sina hållbarhetsplaner inom sina organisationer för att påskynda utvecklingen. Lösningar finns redan tillgängliga. Förutom det faktum att vår planet och mänskligheten är beroende av el som energikälla för sin existens, är elektricitetens framtid och utveckling ett spännande område då det kommer att revolutionera sättet vi interagerar med energi. Bli en del av äventyret och ta del av resan mot vår nya elektrifierade värld!

Följ mig gärna på LinkedIn så att vi kan fortsätta dialogen.
Skriven av: Philippe Delorme
Read blogpost in english: https://blog.se.com/sustainability/2020/02/05/its-time-for-corporate-leaders-to-adopt-decarbonization-plans-and-it-is-possible-to-do-it-now/