We are Acting for #Sustainability at Schneider Electric


Vi på Schneider Electric erbjuder digitala lösningar för energihantering och automation med effektivisering och miljömässig hållbarhet som högsta fokus. Vi är inte bara ledande inom den inom den digitala transformationen av energihantering och automatisering, utan är också ledande inom hållbarhet. För oss är båda delar av lika stort värde. Det hållbarhetsarbete som genomsyrar hela vår företagskultur har som mål om att förbättra livet för alla människor. Vi är nämligen övertygade om att människor och planetens hälsa är i ständig symbios. Idag tenderar människor som lever under sämre förhållanden att ibland glömmas bort när det pratas om miljömässigt hållbarhetsarbete. Vi ser tillgång till energi som en grundläggande mänsklig rättighet. Att vara medveten om de effekter på miljön som energianvändning leder till är dock också avgörande. Vi måste se till att länder och samhällen där energi är en bristvara får tillgång till energi och ges förutsättningar att utvecklas på ett hållbart sätt. Vi har därför till exempel startat ett program som heter Access to Energy som har som mål att genom innovativa lösningar ge ytterligare 80 miljoner människor tillgång till el, samt utbildning av över en miljon människor i utvecklingsländer.

EcoStruxure – digitalisering som bidrar till ökad hållbarhet

För att kunna bidra till en miljömässigt hållbar framtid måste vi agera kraftfullt inom de närmaste 20 åren. En konkret och effektiv handling är att spara energi genom digitalisering. Lösningar från Schneider Electric kan till exempel bidra till en minskad energianvändning på 30–50 % vid byggnation eller renovering av en byggnad.
EcoStruxure är ett samlingsnamn för hur vi på Schneider Electric hjälper företag med deras digitaliseringsresa och på så sätt hjälper dem att uppnå alla fördelar med digitalisering. En av fördelarna med EcoStruxure är ökad hållbarhet genom minskad energianvändning. Genom de digitala plattformar och tjänster som vi på Schneider Electric erbjuder våra kunder genom EcoStruxure förenar vi energihantering, automatisering, och programvaror för att effektivisera energiåtgången. Tjänsten är en molnbaserad öppen och kompatibel IoT-plattform med plug-and-play-funktion för hem, fastigheter, datacenter, infrastrukturer och industrier. EcoStruxure består av innovation på alla nivåer, från anslutna produkter till Edge-styrning, samt appar, analyser och tjänster. Genom denna digitala plattform kan vi bland annat erbjuda våra kunder, partners och slutkonsumenter en mer effektiv, uppkopplad och smartare energianvändning. Det innebär att vi kan hjälpa våra kunder med att använda energin mer strategiskt, att minska energianvändningen och bidra till en hållbar planet. Till 2020 är målet att hjälpa våra kunder att spara 120 miljoner ton energi. Läs mer om hur ditt företag kan uppnå ökad hållbarhet och digitalisering med hjälp av EcoStruxure.

Acting for #Sustainability
Vi på Schneider Electric arbetar som bolag aktivt med hållbarhet och alla våra medarbetare uppmuntras o aktivt göra åtgärder för miljön. Nu vill vi ta steget vidare och även uppmuntra kunder, partners och andra på marknaden att Acting for #Sustainability!  Vi måste arbeta tillsammans för att minska koldioxidutsläppen och stoppa temperaturökningen. Tillsammans gör vi skillnad! Alla initiativ räknas, allt från den enskilda medarbetares initiativ, till vad ett team gör tillsammans och hela företagets insatser för en bättre miljö och hållbar planet.

På Schneider Electric har medarbetare möjlighet att ägna 20 timmar per år av sin arbetstid åt volontärarbete. Antingen genom lokalt initiativ eller i samarbete med organisation eller myndighet. Vi på Schneider Electric uppmuntrar volontärarbete med koppling till miljömässigt hållbarhetsarbete – Acting for #Sustainability.

Schneider Electric – Koldioxidneutrala till år 2025
Hos oss på Schneider Electric är vårt engagemang för hållbarhet integrerat i våra affärsbeslut och ledning. Satsningarna sker både globalt och på lokal nivå. Vi anammar självklart även FN:s 17 hållbarhetsmål som genomsyrar hela vårt globala ekosystem. Dessa åtaganden ställer höga krav på oss som företag och innebär exempelvis att vi har satt som mål att redan år 2025 vara koldioxidneutrala. I nästan 15 år har vi följt en tydlig handlingsplan med ett beslutsstöd som heter Schneider Sustainability Impact. Läs mer om våra åtaganden

För att säkerställa att alla medarbetare har rätt förutsättningar att tillsammans jobba för våra miljömässiga hållbarhetsmål, går alla nyanställda i Sverige också en miljöutbildning med fokus på vad Schneider Electric gör och vad man som medarbetare kan bidra med.

I den stora utmaning som vi och vår planet står inför behöver vi kroka arm och hjälpas åt. Vi tror därför på att informera, inkludera och diskutera. Genom Acting for #Sustainability vill vi dela med oss av det vi gör, för att informera, inkludera och öppna upp till diskussion och uppmuntra alla att aktivt vidta åtgärder med målet att motverka klimatförändringarna och skapa en hållbar planet.

Läs mer om Schneider Electric Hållbarhetsmål och insatser för miljön

Läs mer om Schneider Electric digitala plattform EcoStruxure som bidrar till en hållbar planet

Är du också sugen på att arbeta på Schneider Electric och bli en miljökämpe?
Läs mer!