SF6-fria mellanspänningsställverk förbättrar E.ONs hållbarhet

Resultaten är här: hållbarhet står högst upp på agendan för elkraftsindustrin. Ett flertal studier konstaterar att både elkraftsindustrin och dess externa intressenter har uppgett att problem med utsläpp och klimatförändringar är deras främsta prioritering. I studien “A New Era of Sustainability in the Utilities industry” framtagen av Accenture 2020 rapporterade fler än 92% av de intervjuade VD:arna inom elkraftsindustrin säger att hållbarhetsfrågor spelar en otroligt stor roll för en framtida framgång för deras företag. Hela 96% av dem delger att deras företag kommer använda sig av nya teknologier för att hantera olika hållbarhetsfrågor. 

För att uppnå dessa viktiga och framförallt nödvändiga mål, måste elkraftsindustrin hitta lösningar som är anpassade för den snabbt föränderliga branschen. Dessa lösningar innefattar skapandet av kostnadseffektiva, miljövänliga verksamheter, men också identifiera andra områden inom företaget som kan förbättra hållbarheten. Detta kan handla exempelvis om att bli mer digitala, främja och öka den lokala produktionen och fortsätta stötta tillväxten av växande behov såsom bland annat utformandet av laddinfrastruktur. 

Ett företag kan minska sitt totala koldioxidavtryck på betydligt fler sätt än att bara använda sig av förnybara källor. Genom ett holistiskt synsätt kan ett företag i slutändan göra en enorm skillnad för planeten. Det gäller alltså att se till även andra områden inom företaget. Maximering av sin digitalisering är ett bra exempel. Man kan även undersöka förnyande och/eller förbättrandet av sin utrustning för att använda sig av en mer miljövänlig teknologi. 

E.ON är Sveriges största elleverantör. De tänker ett steg längre genom att ha börjat använda fler digitala och miljövänliga innovationer. Målet är att deras energi ska vara 100% förnybar och återvunnen redan år 2025. 

Ett av E.ON:s mål inom ramen för sitt hållbarhetsarbete är att sluta använda SF6-gas. Denna gas är något som länge använts för olika elektriska kraftsystem som exempelvis ställverk. SF6 är förvisso både pålitlig och fyller sitt syfte väl, men dessvärre är det en konstgjord växthusgas med en enorm påverkan på den globala uppvärmningen. För att illustrera ett exempel: En typisk lastfrånskiljare som utgör en del av ett ställverk har ungefär 1 kg SF6-gas i sig. Detta kilo motsvarar samma påverkan som 23,500 kg koldioxid. För att komma upp i samma miljöpåverkan när man kör bil behöver man köra omkring 200,000 km. Och detta gäller enbart för en del av ETT ställverk. Det finns miljontals ställverk världen över. Den goda nyheten är dock att Schneider Electric har utvecklat en ny, grön och luftisolerad teknologi inom mellanspänning som kan ersätta användandet av SF6-gas. Denna nya teknologi kan i stor utsträckning göra stor skillnad för vår planet. 

E.ON är ett perfekt exempel på hur elföretag kan minska deras SF6-användning. Redan nu har E.ON sett att SF6-fria ställverk från Schneider Electric är ett mycket lyckat alternativ till SF6-gas. Samtidigt som det möter företagets säkerhet- och hållbarhetskrav är det också ekonomiskt fördelaktigt, varaktigt och miljövänligt. 

Som E.ON visar ger den gröna energin ständigt fler möjligheter att möta miljömål genom att använda innovativ och grön teknologi. En teknologi som inte bara mynnar ut i ren energi men som också ger kunden en kostnadseffektiv lösning. Helt enkelt en win-win! 

Ta del av resultaten från E.ON:s övergång till SF6-fri teknik.

Läs kundreferensen från samarbetet.