Våra åtaganden för att bidra till lägre energianvändning och ett bättre klimat

Debatten om elektrifiering har verkligen satt fart och flertalet debattartiklar och inlägg har skrivits på temat den senaste tiden. Fler behöver engagera sig på alla nivåer och i alla typer av företag och organisationer för att vi ska kunna nå den dubbla utbyggnadshastighet som krävs. Och inte minst är detta nödvändigt när digitaliseringen nu slår igenom i var och varenda bransch. Jag utvecklade detta nu senast i Aktuell Hållbarhet.

Att minska utsläpp av CO2 och andra växthusgaser är något som diskuterats mycket och som förstås ska fortsätta att stå högt på agendan liksom nya tekniker för att binda växthusgaser om vi ska klara 1,5-gradersmålet. Och i en allt mer elektrifierad värld måste elkraften komma från kolneutrala källor.

Vi vill själva gå före och vara en global ledare i klimatarbetet genom fullt fokus på innovation och digital transformation. Och som topprankade i CDP Climate change tänker vi fortsätta att hålla den positionen genom att inkludera omställning i alla våra beslutsprocesser. Vi ska både minska kolkällorna i vår egen verksamhet och hjälpa våra kunder och leverantörer att göra detsamma. Som företag ska vi vara del av lösningen och avsätta resurser till det. Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och löfte till marknaden >>

Men förutom att minska CO2-utsläppen är två andra viktiga trender på energiområdet – decentralisering och digitalisering – minst lika viktiga för att nå en hållbar energianvändning.

Att decentralisera delar av energiproduktionen med exempelvis sol-, vind-, och vågkraft visar sig allt oftare vara ekonomiskt lönsamt. Priserna fortsätter kraftigt nedåt och ger redan nu billigare energi än icke förnybara tekniker på många ställen i världen. Lägger vi dessutom till teknik för smart grids i våra elnät med hög grad av automatisering kan vi effektivt lagra och distribuera energi närmare där den konsumeras.

Och ska vi klara av att effektivisera energianvändning är digitalisering en av nyckelfaktorerna för att vi ska kunna ställa om energisystemen i hållbar riktning. Digitalisering ger oss både ny data samt möjlighet till automatisering och underlag till analyser. Detta gör att vi bättre kan styra energianvändningen så att ökad produktivitet och effektivitet kan ges i hela värdekedjan. Inte minst ser vi stor potential genom smarta lösningar för fastigheter där vi genom övervakningssystem i kombination med artificiell intelligens direkt kan förutse underhållsbehov och vidta åtgärder och därigenom uppnå energieffektivisering.

På Schneider Electric vill vi arbeta som vi lär och använda digitaliseringens verktyg fullt ut i vår egen verksamhet. Vi har nått våra uppsatta hållbarhetsmål ett kvartal i förtid och kommer accelerera utvecklingen ytterligare både för oss själva och våra kunder. Inte minst behöver digitaliseringen bli ett stöd för att utveckla smarta och hållbara städer.

Ett sådant exempel är världens första klimatpositiva datacenter i Falun där vi arbetat som strategisk partner för innovativa lösningar som bland annat optimerar energianvändningen. Här används all överskottsenergi till pelletsproduktion som sedan värmer byggnader och bostadshus. När datacenter allt mer framstår som Sveriges nästa växande basindustri ska vi gå före och hitta samarbetslösningar mellan industri, näringsliv och offentlig sektor. På samma sätt har vi hjälpt Norrlands Universitetssjukhus i Umeå att genom digitalisering effektivisera både verksamhet och minska energianvändningen.

Vill du veta mer om hur vi på Schneider Electric ser på det framtida energilandskapet och hur digitalisering är en nyckel till ökad hållbarhet – se vår koncernvd och styrelseordförande Jean-Pascal Tricoire presentera vår climate pledge.

/Charlie Timmermann