Sveriges elektrifiering behöver fördubblas

På Schneider Electric har vi nyligen beslutat att tidigarelägga vårt mål att bli CO2-neutrala med fem år. Redan år 2025 ska vi vara där, och andra i vår bransch kommer säkert att följa efter. Allt tyder på att vi själva kommer att lyckas, förutom risken vad gäller en punkt – hastigheten som vi bygger ut systemen för elektrifiering inom EU och i Sverige.

EU har i sin strategi ”Going climate-neutral” slagit fast att unionens länder ska vara klimatneutrala när det gäller kolbaserade utsläpp till år 2050. Det är en ambitiös, men inte alls omöjlig vision. Men det kräver enligt deras kalkyler samtidigt att vi minst fördubblar investeringstakten i en mer fullskalig elektrifiering. Just nu riskerar Sverige att halka efter trots att vi har kunskap och företag som både kan genomföra utbyggnaden och är ledande i innovation på området, och trots en bred enighet hos större delen av politikerkåren att ta behovet av klimatomställning på allvar.

Det som nu saknas är tuffa politiska beslut som stärker incitamenten att investera. Det räcker inte med satsningar på enskilda sektorer och tekniker som vi ser i de annars utmärkta statliga satsningarna Industriklivet och Elektrifieringskommissionen. Besluten måste vara långsiktiga och ge en tydlig riktning så att vi som bransch och de som är beroende av vår teknik ser att gjorda investeringar kommer att löna sig.

Allra viktigast är att snabbt bygga bort de begränsningar och flaskhalsar som finns i våra svenska elnät. Annars kommer vi att fortsätta försvaga vår konkurrenskraft. För redan idag ser vi att företag avbryter investeringar, skjuter dem på framtiden eller överväger att göra dem i andra länder eftersom elenergin helt enkelt inte räcker till.

Dessutom ökar trycket på oss alla att fullt ut dra nytta av den digitalisering som vi bara har sett starten av. Det märks inte minst bland våra kunder som vill öka sin effektivitet och minska sina klimatavtryck. Men digitalisering kräver även den mer och leveranssäker elkraft, samtidigt som både samhälle och slutkunderna vill att den är skapad och levererad på ett hållbart sätt.

Vi på Schneider Electric tänker fortsätta vara ledande i den här utvecklingen och delta fullt ut i alla sammanhang där vi kan bidra med kompetens och våra allra senaste innovationer. Om du är politiker och vill kroka arm med oss för att fördubbla takten på elektrifieringen är det bara att höra av dig direkt till mig.

Läs mer om vårt mål om vårt globala hållbarhetsarbete här.