Miljösatsningar i statsbudgeten

I förrgår kom den första statsbudgeten som förhandlats fram av det nya samarbetet bakom Januariavtalet. Ett första verkligt test av vad hållbar samverkan kommer att innebära under mandatperioden och inte minst viktigt för att se om satsningar som görs på de områden som påverkar oss i Sverige, som innovationsföretag inom energi och elektrifiering, kommer att stå sig en längre period.

Hela vår bransch samt bygg- och energisektorn behöver se långsiktighet och förutsägbarhet i statens satsningar. Det gör att fler vågar investera både i innovation, produktion och utbyggnad. I synnerhet på energi- och klimatområdet noterar vi flera intressanta satsningar som vi kommer att följa noga.

Vi har särskilt hållit ögonen på det så kallade Industriklivet till omställning för produktionsanläggningar i syfte att minska sin klimatpåverkan. Det är positivt att vi ser en allt mer utvecklad samverkan mellan satsningar både från staten och från industrin själv. Då stödet är flerårigt ger det en långsiktighet vilket är positivt och nödvändigt.

Det är däremot mycket angeläget att investeringar inte bara sker i teknik som tar bort eller minskar på utsläppen. Vi behöver även satsningar på en snabbare elektrifiering av samhället och digitalisering inom industrin för att öka effektiviteten för en snabbare väg till ett hållbart samhälle på sikt. Detta kräver både mer kraft och mer stabil leverans på ett hållbart sätt. I kombination med de allra senaste innovationerna som redan är verklighet, eller snart når marknaden, kan vi göra avgörande språng mot mindre klimatpåverkan och ökad effektivitet om också bredare satsningar görs från staten.

Den Elektrifieringskommission som föreslås i budgeten är ett annat av de initiativ där vi ser fram emot att få bidra med vår kunskap. Vi menar att det inte räcker att fokusera ensidigt på transporter i begränsad omfattning som förslaget ser ut nu. Här behöver alla branscher, som berörs av arbetet att elektrifiera Sverige och som kan bidra med kunskaper och insikter, kliva fram och visa vad som är möjligt. Vi har tillsammans kompetensen och utblicken över alla samhällssektorer och hur systemet hänger ihop.

Något vi hade hoppats se mer av i statens satsningar är ett större fokus på att bygga bort de flaskhalsar som idag finns i landet för kraftöverföring. Även om Svenska Kraftnät och andra energibolag har ökat sina investeringar lär det inte vara tillräckligt för att hålla jämna steg med det ökande energibehovet. El måste lättare och på ett mer stabilt sätt kunna överföras från där den produceras till de platser den används – såsom växande städer och större industrikluster. Särskilt borde det finnas stora möjligheter att ta höjd för denna satsning redan nu inför den kommande period av lågkonjunktur som budgetunderlaget visar väntar runt hörnet. Resurser hos såväl byggbolag som installatörer kommer då frigöras och det finns möjlighet att använda dessa för att öka takten i utbyggnaden.

Vi kommer fortsätta att aktivt ta del i arbetet för att den expertis och kunskap vi som innovationsbolag besitter ska komma alla de här satsningarna till del. Både Sverige, vår bransch samt bygg- och energisektorn kommer kunna sätta definitiva avtryck både nu och för framtida generationer i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Dessutom kommer vi ha möjlighet att exportera både kunnande och teknik som ger intäkter till svensk industri och statskassa.

Läs mer om några av våra senaste innovationer och satsningar på området här.