Fem tips för en smartare fastighet 2019

Prognoser visar att investeringar i lokaler och fastigheter i Sverige kommer att öka under 2019. Inför nyåret listar Schneider Electric därför fem tips till fastighetsägare för smarta IoT-investeringar. Bland annat för att kunna sätta människans behov, hållbarhet, energieffektivitet och innovation i fokus.

De senaste fem åren har branschorganisationen Sveriges Byggindustrier släppt prognoser om Sveriges byggvolymer. Slutsatsen är att tillväxten inom bostadsbyggandet i de flesta regioner i Sverige kommer att mattas av. Samtidigt beräknas investeringarna i lokaler och anläggningar öka under 2019.

– Även om byggvolymerna minskar så betyder de ökade investeringarna en fantastisk möjlighet att stärka infrastrukturen för smartare, säkrare och mer energieffektiva fastigheter, oberoende av fastighetens storlek. IoT och möjligheterna med uppkopplade fastigheter är fortsatt den övergripande trenden, säger Andreas Finnstedt, affärsområdeschef för EcoBuildings, på Schneider Electric i Sverige.

Fem tips för smarta IoT-investeringar 2019

  1. Smart systemarkitektur är grunden för att kunna möta dagens och morgondagens behov där människan är i fokus –Trenden är att utgå från människan i framtidens fastigheter – det handlar om dina medarbetare, kunder, besökare, gäster och patienter. Fokuset ska vara att skapa rätt miljö och tjänster för att vi människor som vistas i fastigheten ska trivas och må bra. En öppen, säker och skalbar lösning möjliggör värdeskapande utanför de traditionella gränserna för fastighetsautomation. Utöver traditionella värden, som ökad effektivitet och sänkta energikostnader, ligger mervärdet även i att fastighetsägaren nu kan skapa nya förutsättningar och tjänster för dem som vistas i fastigheten. Det här ökar förutsättningarna för exempelvis produktivitet och att man tillhandahåller en attraktiv miljö och arbetsplats.
  2. Digitaliserad fastighetsservice – hållbart och effektivt– Genom att mäta och analysera data kan du effektivisera och optimera driften av fastigheten. Med tjänster för datahantering och analys som drar nytta av teknologi och IoT uppnår du ökad hållbarhet, sänkta energikostnader och ökad komfort för anställda och besökare. I samband med nya krav på bättre inomhusmiljö, hållbarhetsmål och ibland även certifieringskrav kan den här typen av tjänster vara avgörande för att lyckas med att uppnå dessa krav. Building Analytics är en tjänst från Schneider Electric som öppnar upp helt nya möjligheter kring automatisad datainsamling och analys för ett mer effektivt resursutnyttjande och drift- och underhållsarbete.
  3. Mobilitet och koll på distans– Många har upptäckt värdet av uppkopplade lösningar och appar som förenklar vardagen och livet. Samma trend ser vi inom fastigheter där system kan nås var som helst, när som helst via appar. Personalen som arbetar med systemet tillåts på så sätt vara mer effektiv. Exempel på detta är Schneider Electrics uppkopplade IoT-lösningar inom brandlarm- och säkerhet – Fire Expert och Security Expert. Personalen kan övervaka, hantera och få kontroll på sina säkerhetssystem online och på så sätt undvika onödiga resor och platsbesök samt få information i tidigt skede för att förebygga att mer omfattande driftstörningar sker.
  4. Inbyggd IT-säkerhet– Uppkopplade produkter kan innebära en säkerhetsrisk om de inte hanteras rätt. Se till att välja en IoT-plattform med inbyggd säkerhet i infrastrukturen. Samtidigt är det viktigt göra en genomlysning av hela verksamheten och genom det hitta den svagaste länken i kedjan – titta exempelvis hur ni hanterar tillgången till lokaler, system och lösenord.
  5. Rätt plattform för att möta ökade krav på en bra användarupplevelse– Personal, kunder och patienter ställer allt högre krav på en bra användarupplevelse. För att lyckas med att erbjuda komfort, upplevelse och tjänster, där människan kan samverka med fastigheten och verksamheten, är det viktigt att verksamheten har en IoT-plattform som är öppen, säker och skalbar. Öppenheten och skalbarheten säkerställer att du kan skapa det ekosystem av teknologi och leverantörer som din verksamhet behöver för att uppnå både dagens och morgondagens behov och förväntningar.

För mer information om IoT-plattformen EcoStruxure för fastigheter, gå in på: https://www.se.com/se/sv/work/products/product-launch/ebo/

För mer information och brand-och säkerhetslösningar, gå in på: https://www.se.com/se/sv/work/solutions/system/s1/security.jsp

För mer information om prognoserna från Sveriges byggindustrier vänligen besök: https://prognos.sverigesbyggindustrier.se/