Fler företag måste digitalisera och koppla upp för att säkerställa driftsäkerheten

Den ökade elektrifieringen är ett faktum och det gör att det ställs allt högre krav på elens tillgänglighet och tillförlitlighet. Magnus Engström, kundkategoriansvarig på Schneider Electric, uppmanar nu fler verksamheter att digitalisera och implementera uppkopplade lösningar för att stärka sin driftsäkerhet. 

schneider

Behovet av tillförlitlighet och tillgänglighet har länge funnits i krävande verksamheter som sjukhus, datacenter, flygplatser och tunga industrier där avbrott kan vara extremt kostsamma och många gånger direkt livshotande. I och med att elektrifieringen ökar så sprids dessa behov även till andra verksamheter. Idag kan exempelvis andra aktörer inom offentliga verksamheter, butiker och hotell också få svåra konsekvenser om avbrott sker och därför ökar kraven på driftsäkerhet även där.  

Det finns alltså ett växande behov av tillförlitlig energitillgänglighet som allt fler verksamheter måste ta i beaktning. Men hur ska man gå till väga? 

Hur når man tillförlitlig energitillgänglighet?

Traditionella lösningar som dieselgeneratorer, UPS-lösningar, redundanta lösningar och IT-nät förbättrar tillgängligheten och används av många krävande verksamheter idag. Dock kräver dessa lösningar en hel del eftertanke för att få det att fungera.  

Som tur är finns många vägar och verktyg att ta till. Först och främst kan man tillämpa något som kallas för tillförlitlighet ”by design”, alltså färdiga lösningar som skapar en bättre tillförlitlighet och tillgänglighet. Genom förutvecklade systemarkitekturer kan man minimera både risk och kostnad. Man bör också optimera selektiviteten i en anläggning genom att välja apparater som har god selektivitet och leverantörer som har underlag för att göra en selektivitetsplan. 

Digital övervakning genom uppkopplad utrustning

Det räcker dock inte bara med att implementera denna typ av lösningar. Man måste också se till att hålla koll på dem över tid. Det är alltså av högsta vikt, och kommer bli ännu viktigare framöver, att anläggningen underhålls rätt. Här spelar uppkoppling och kommunikation en avgörande roll. Genom att koppla upp och digitalisera kan en driftansvarig övervaka till exempel effektbrytarnas skyddsinställningar, hantera kapaciteten, övervaka elkvalitet och lokalisera störningar. Det finns även andra applikationer att tillämpa som planerar och säkerställer att underhåll sker i rätt tid och att testning av reservkraften spåras och dokumenteras.  

Tillståndsbaserat underhåll är bästa alternativet

I gamla system och lösningar planeras ofta underhållet baserat på tid eller sker reaktivt när något går sönder. För att göra risken för avbrott så liten som möjligt är dock prediktivt, alltså tillståndsbaserat underhåll, det absolut bästa alternativet. Det bygger på uppkopplade och intelligenta lösningar som talar om i god tid innan service behövs, och kan därmed skydda personal, optimera schemaläggning av underhåll och planera utbyten och moderniseringar.   

Så för att skapa en varaktig, hållbar och maximal tillförlitlighet och tillgänglighet behöver vi digitalisera, koppla upp och implementera en intelligent drift. Ju mer beroende vi blir av el, desto större blir konsekvenserna om ett avbrott sker. För vissa skulle det innebära stora kostnader, men för verksamheter som sjukhus och flygplatser kan det vara en fråga om liv och död. Färdiga lösningar och hjälpmedel finns att tillgå för att skapa de bästa förutsättningarna – nu behöver fler inse vikten av att använda dem. Det är digitalisering och uppkoppling som lägger grunden för en driftsäker anläggning. 

Magnus Engström, kundkategoriansvarig på Schneider Electric 

Läs mer

Snabbare digital omvandling i en mer elektrisk värld – lär dig mer om EcoStruxure

Taggar: , ,

Lägg till en kommentar

Alla fält är obligatoriska.