Nya IIoT-lösningar för framtidens industri

När gränserna mellan informationsteknologi (IT) och operationell teknologi (OT) suddas ut inom industrin växer mängden data att analysera för att optimera driften. Nu växer en ny generation industriella IoT-lösningar (IIoT) fram för framtidens industri.

– Det handlar om att få en överblick och se var förbättringspotentialen finns för att kunna öka produktionstakten, minska svinn, oplanerade uppehåll och kunna energieffektivisera, vilket är en nyckelfaktor för ökad hållbarhet. Det finns en stor effektiviseringspotential i tillverkningsindustrin säger Mehrdad Bahmani, produktchef på Schneider Electric i Sverige.

Industrin är sedan flera år inne i en digital transformation som kännetecknas av uppkopplade och automatiserade industriella processer – det som brukar kallas den fjärde industriella revolutionen.

– Digitaliseringen är en förutsättning för framtida konkurrenskraft. Eftersom svensk tillverkningsindustri står för närmare 20 procent av näringslivets förädlingsvärde i BNP är det viktigt för hela Sveriges ekonomi, säger Mehrdad Bahmani.

Digitalisering, hållbarhet och lönsamhet går hand i hand

Schneider Electric arbetar med industriell automation både i Sverige och i många andra länder i världen och erbjuder lösningar för framtidens industri. Inte bara för att effektivisera tillverkningsprocesser, utan också för att minska energianvändningen och bidra till en mer hållbar produktion. Det handlar om datainsamling, överblick, analys och realtidsstyrning med fokus på driftsoptimering och energieffektivisering.

– Investeringar i digitalisering leder till både ökad hållbarhet och lönsamhet, det går hand i hand säger, Mehrdad Bahmani.

Plattform för visualisering och driftsoptimering

EcoStruxure Plant Advisor från Schneider Electric är en plattform som ger industriföretag helhetsöverblick och hjälper till att tolka data för bättre beslut.

– Industriföretag som saknar en ”end-to-end-överblick” över verksamheten kommer ha svårt att snabbt kunna anpassa den till nya förhållanden, säger Mehrdad Bahmani. EcoStruxure Plant Advisor är ett verktyg som hjälper till att lösa dessa affärsutmaningar, avslutar han.

Läs mer om lösningar för en smart industri .

 

Om EcoStruxure Plant Advisor

EcoStruxure Plant Advisor är den senaste IIoT-lösningen från Schneider Electric. Det är en skalbar och öppen IIoT-plattform som hjälper industriföretag att tolka process- och driftsdata. Samtidigt möjliggör lösningen en multifunktionell övervakning och delning av applikationsdata i realtid. Detta leder till snabbare förbättringar av den operativa prestandan, förbättrad kvalitetskontroll, minskad energi- och råvaruförbrukning, smidigare underhåll och ökad lönsamhet.

Taggar: , ,