Nya perspektiv föder nya idéer

I det här sista blogginlägget för 2020 vill jag ge några reflektioner från ett mycket speciellt år. Ett år där vi har anpassat oss till en allt överskuggande pandemi som gjort att vi har förändrat vårt sätt att mötas både på jobbet och privat, hur vi tar del av kultur, handlar, studerar och semestrar. Tack vare enastående forskning närmar vi oss nu vaccinering mot viruset och kan förhoppningsvis se fram emot en mer normal tillvaro inom kort. Men vad är egentligen normalt?

Det pratas på bred front om ”det nya normala”. När förändring sker och utmaningar stundar tvingas vi tänka nytt och testa oss fram, något som vi på Schneider Electric varmt uppmuntrar. Med nya perspektiv kommer nya behov och nya idéer. Hos oss har den planerade omställningen mot en mer digital tjänste- och serviceorienterad organisation accelererats och på produktsidan har innovationerna avlöst varandra. Pandemin har också ökat medvetenheten om klimatförändringarna och lett till att fler organisationer definierar sina bidrag och åtaganden i arbetet som krävs för att minska klimatpåverkan. Digitaliseringen har fått en skjuts framåt och genomsyrar samhällets alla delar.

Digitaliseringen har ökat och satts på prov

I juni i år gav regeringen Post- och Telestyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera den digitala omställning som har ägt rum med anledning av pandemin. Slutrapporten ska lämnas in vid årsskiftet och det ska bli intressant att ta del av slutsatserna vad gäller bland annat digital kommunikation och distansarbete.

Förra veckan släppte också Internetstiftelsen sin årliga studie av svenskarnas internetvanor, Svenskarna och internet 2020. Den visar bland annat att distansarbete har tiofaldigats under pandemin. Hälften av hemmajobbarna – som främst består av tjänstemän – hade ingen tidigare erfarenhet av detta, men nu vill en överväldigande majoritet fortsättningsvis dela sin arbetstid mellan arbetsplatsen och hemmet. Att studera på distans däremot verkar innebära fler utmaningar. Allt fler använder digitala tjänster mer frekvent och näthandlandet har ökat, även bland nya målgrupper. Rapporten slår fast att det sammantaget är ”bilden av ett Sverige där digitaliseringen har satts på prov, och till stora delar hållit måttet”.

Smarta och energieffektiva lösningar en viktig del i minskad klimatpåverkan

Detta är mycket bra. För digitalisering är, tillsammans med elektrifiering, avgörande för att vi ska komma tillrätta med den andra överskuggande krisen: den globala uppvärmningen. Hos oss på Schneider Electric har hållbarhet varit en central del under flera årtionden, men vi måste fortsätta att utmana oss själva och hjälpa andra att göra mer. Vi jobbar målmedvetet mot att minska vårt eget och våra kunders och leverantörers ekologiska fotavtryck. År 2040 – tio år tidigare än Parisavtalets deadline – ska vi vara helt koldioxidneutrala i vår verksamhet. Utöver mål för vår egen verksamhet ska vi även minska koldioxidutsläppen med hälften i samarbete med våra topp 1000 strategiska leverantörer.

Vi tar hela tiden nya steg mot det målet, internt i vår egen organisation och i allt vi levererar till våra kunder. I Sverige har vi under 2020 sparat in 100 000 tCO2e hos våra kunder, det vill säga att atmosfären har sluppit mer än 100 000 ton koldioxid tack vare att allt fler aktörer inom bland annat fastighet, industri och datacenter har investerat i smarta och energieffektiva lösningar. Jag är ödmjuk och tacksam för det vi har kunnat åstadkomma tillsammans och samtidigt fullt medveten om att arbetet med att nå en hållbar framtid kräver ständig innovation och fokus. Vi lutar oss inte tillbaka.

Mänsklig hållbarhet i en tid av kris

I detta sammanhang vill jag också passa på att uppmärksamma våra medarbetare. Trots ett år som inneburit stor omställning och ovisshet har vi under 2020 lyckats öka vårt medarbetarengagemang enligt vår årliga medarbetarundersökning. Ett mått på mänsklig hållbarhet. Jag vill rikta ett stort TACK till alla fantastiska Schneider Electric-kollegor runt om i hela landet för de insatser ni gör och det engagemang ni ständigt visar tillsammans med våra kunder och partners inom en mängd olika branscher.

Året har inneburit en stor press på mänskligheten, främst utifrån ett fysiskt och psykiskt hälsoperspektiv, men även sett till ekonomiska konsekvenser och demokratiska rättigheter runtom i världen. Enligt en rapport från forskningsinstitutet V-dem vid Göteborgs universitet har 66 procent av de 144 undersökta länderna brutit mot demokratiska rättigheter genom sina insatser mot smittan och utvecklingen riskerar att bli permanent. Företagens ansvar i att stärka solidaritet och empati har aldrig varit viktigare. Vad som ses som det nya normala behöver ständigt ifrågasättas och utvärderas så att utvecklingen aldrig går bakåt.

Vad vi ser under 2021

Snart går vi in i ett nytt år, med helt nya erfarenheter och förutsättningar än vid förra årsskiftet. Nedan är exempel på tre trender som är här för att stanna:

  • Fortsatt mycket tid kommer att tillbringas hemma och större vana vid digitala tjänster kommer att ge en skjuts till det smarta hemmet. Det ska vara energieffektivt och optimerat för oss som bor där. Här har vi på Schneider Electric väldigt spännande nyheter på gång under 2021.
  • Vi ägnar samtidigt mindre tid på våra kontor och de används på nya sätt. Samtidigt har behoven i andra verksamhetskritiska fastigheter såsom sjukhus ökat markant. Många hyresgäster och hyresvärdar funderar just nu på hur ytorna bäst ska nyttjas i framtiden. Hur kan de optimeras efter beläggning och behov? Allt bättre funktioner för att anpassa byggnadens klimat och prestanda efter nyttjandebehov är under utveckling och helt avgörande för att upprätthålla hög kvalitet och hållbarhetsprofil. I vårt globala innovationscentrum i Lund pågår intensiv forskning och utveckling på området smarta byggnader.
  • Med eskalerande digitalisering ökar behoven av cybersäkra, högpresterande och energieffektiva datacenter. Här har vi tagit enorma kliv under 2020, inte minst tillsammans med vår partner Ecodatacenter, troligen världens första klimatpositiva datacenter.

Situationen som Sverige och världen nu befinner sig i är mycket allvarlig, men jag vill trots det passa på att vara positiv och hoppfull. Winston Churchill sa en gång efter andra världskriget ”Never let a good crisis go to waste”, så låt oss se till att ta oss ur pandemin starkare än när vi gick in i den.
Jag hoppas att du liksom jag ser på det nya året med tillförsikt och nya möjligheter. Jag önskar dig en, om än något annorlunda, mycket god jul och ett gott nytt år och ser fram emot att höras under 2021!

Ta hand om er,
Charlie Timmermann
vd Schneider Electric Sverige

Här kan du läsa mer om regeringens uppdrag till Post- och Telestyrelsen
• Här hittar du Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2020
• Här finns information om Varieties of Democracy (V-Dem) på Göteborgs universitet
• Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete på Schneider Electric
• Och har du frågor om Schneider Electric, våra produkter och tjänster, vårt hållbarhetsarbete eller annat, så är du alltid välkommen att kontakta mig på charlie.timmermann@se.com

Taggar: , , , , , , , , ,