Fastighetsautomation i molnet

Marknadens tillväxt inom Sakernas Internet (IoT) förutspås att överskrida 1 biljon amerikanska dollar redan inom 1 år. Det är en direkt effekt av att många verksamheter redan har påbörjat eller kommer att påbörja sin digitaliseringsresa inom kort. Målet med en digitalisering kan vara allt ifrån att spara eller att öka intäkter till att uppnå nya insikter som tidigare inte har varit möjligt. Detta kräver en gemensam plattform som är tillförlitlig och erbjuder datalagring samt möjligheten till signalutbyte och analys av data samtidigt som informationsutbyte och lagring sker säkert. Detta kan möjliggöras redan idag med många av dom plattformar och tjänster som erbjuds av branschledare som Microsoft med molnplattformen Azure. En digitaliseringsresa där man utnyttjar möjligheten till en gemensam plattform betyder inte att man behöver flytta hela system till molnet.

Molnet erbjuder många funktioner men man bör komma ihåg värdet av att ha grundläggande logik på lokal nivå eller inbäddad i enheterna. Det finns många faktorer i en byggnad som gör att anslutningen till internet aldrig kan vara fullt tillförlitlig. Det finns också ett behov av att system inom fastighetens nät behöver samverka trots att internetuppkopplingen inte fungerar. Skulle internetuppkopplingen sluta fungera vill man till exempel inte att alla värme- och fläktsystem ska stanna eller sluta vara behovsstyrda. Infrastrukturen är bara en av alla dom sårbarheter som finns i ett system där all logik ligger i molnet. Därför kommer vi alltid att behöva grundläggande logik så nära enheten som möjligt, helst inbäddad eller i en lokal plattform.

Innan man börjar med att designa en IoT-plattform i molnet är det viktigt att man har en väl utformad och tydlig målbild. Ett vanligt förekommande förhinder är att man fokuserar väldigt mycket på att använda alla dom senaste teknologierna istället för att använda sig av det som redan existerar i fastigheterna. Vi har flera öppna och standardiserade kommunikationsprotokoll i fastigheten som är väl utformande och testade. Istället bör man fundera kring vilka värden man vill uppnå. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan det också vara vettigt att fundera kring vad man ska göra med alla existerande enheter i fastigheten, ska alla kastas ut och ersättas med nya produkter eller är det bättre att ta till vara på det man har för att skapa mervärde? Genom att segmentera arbetet i vertikaler blir det lättare att komma i mål med projekten och över tid kommer en mer kvalitativ molnplattform att växa fram. Det är viktigt att man involverar hela verksamheten redan från start i sin digitaliseringsresa för att kunna identifiera olika sätt där informationsutbyte mellan existerande system kan resultera i innovativa och effektiva lösningar.

fastighetsautomation

En digitaliseringsresa mot molnet och IoT-plattformar innebär inte att alla system i sin helhet ska flyttas eller transformeras till molnapplikationer eller mjukvara som en tjänst (SaaS). Applikationer som inte har sitt ursprung ur molnet är ofta inte anpassade för att vara konstadseffektiva i den miljön och arbetet för att transformera dessa system i sin helhet är ofta tidskrävande, komplexa och dyra. Kanske har man även redan arbetat fram en standardisering och övergripande logik i ett system som man inte vill slänga iväg och börja om på nytt med. Därför krävs det andra sätt att få ut värdefulla data från existerande system på olika sätt till den gemensamma plattformen på ett snabbt, tillförlitligt och effektivt sätt. Det finns inget behov av att allting ska ligga i molnet men behovet kan vara att man ska kunna ha tillgång till data som är tillräckligt insiktsfull. Molnplattformen bör inte ersätta ett fastighetsautomationssystem, men det kan erbjuda en annan dimension av flexibilitet och ge nya kraftfulla insikter som ingen människa kan genom att använda avancerade beräkningsmodeller med flexibla kostnadsmodeller. Molnplattformen bör ses som ett tillägg som komplimenterar existerande fastighetsautomationssystem och låter det samverka med andra system i fastigheten.

Vi kommer definitivt att se fler molnlösningar utvecklas och växa fram under de kommande åren i en intensiv takt och det är dags för verksamheter att börja arbeta med strategier för ta ägandeskap av sin egen data. Många känner inte till vilken värdefull data som redan finns i deras existerande system. Istället för att flytta hela system till molnet kan man börja med att flytta data. Ett första strategiskt beslut kan vara att börja lagra data i en gemensam molnplattform. Med data i molnet kan man börja arbeta med nya koncept som digitala tvillingar och analysera data med avancerade beräkningsmodeller till exempel med hjälp av artificiell intelligens. Man kan även ha applikationer i molnet som kan hjälpa verksamheter att få nya insikter i hur man kan minska sina koldioxidutsläpp och skapa bättre inomhusklimat eller upptäcka brister i systemet som inte är tydligt för en människa.

I år kommer jag att utöka min kunskap om erbjudanden och tjänster i molnplattformar med målet att bli certifierad Microsoft Azure Solutions Architect Expert för att kunna hjälpa er med rådgivning i en digitaliseringsresa till molnet. Jag kommer att hjälpa er med strategier kring ägandeskap av data och hur man lagrar den säkert och kostnadseffektivt i molnet.

Om du tyckte att det här ämnet var intressant och vill veta mer om vilka värden ni kan uppnå med er data i molnet kan ni kontakta mig på LinkedIn eller via e-post. Jag kommer också att närvara vid Microsoft Ignite 5-6 maj i Älvsjömässan, Stockholm om ni vill mötas upp för en kopp kaffe. Givetvis kan ni även kontakta någon av mina kollegor för mer information om hur ni kan påbörja eran digitaliseringsresa med EcoStruxure Building Operation eller läsa våran gratis IoT-guide.