Hur digitaliseringen av din verksamhet kan vara lättare än du tror

Enligt en undersökning, utförd av McKinsey Digital Manufacturing Global Expert, är över 60% av representanterna från Kina, Tyskland och USA mer optimistiska till digitaliseringens potential än vad de var för ett år sedan. Interaktioner med mina kunder styrker det här resultatet, om inte överträffar det till och med. Däremot är vi väl medvetna om att företag från olika branscher fortfarande befinner sig i olika stadier av implementeringen. Många av våra kunder ser i nuläget över hur de ska kunna hoppa på digitaliseringståget med så låg risk och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Samtidigt vill man försäkra sig om att man har vad som krävs för att hänga med i digitaliseringens höga tempo. I tillägg vill verksamheterna säkerställa att när man väl startat i den riktningen bör man ha möjlighet att skala upp och bygga, utan att fastna och bli beroende av en specifik plattform eller låst till en och samma leverantör. Det garanterar jag är fullt möjligt.

Samtidigt som fler och fler producenter går framåt i sin planering och implementation för affärsdrivna digitala alternativ, finns det steg som ni själva kan ta i er verksamhet. Steg som tar er i rätt riktning för att enkelt och smidigt skapa mervärde i företaget genom digitalisering, utan att känna till den fullständiga resan ännu. De framsteg ni gör kommer inte vara förgäves, det är viktiga steg som ni inte kommer att ångra.

Ur ett affärsmässigt perspektiv, är en bra början för verksamheten att:

Identifiera er verksamhets svaga punkter och behov
Första steget, precis som i många fall, är att identifiera er verksamhets huvudsakliga svagheter. Den medvetenheten gör det sedan enklare för er att veta var man ska börja och vilken digital lösning som bedöms mest nödvändig.

Kartlägg digitaliseringen
Er verksamhets digitala resa bör dokumenteras för att lättare kunna avgöra vilka verktyg, ytterligare utrustning och mjukvaror som krävs för att nå framtida milstolpar under resans gång.

Var öppensinnade
Det är viktigt att utgå från vetskapen att inte alla lösningar behövs byggas från grunden. Många lösningar existerar redan med likartade funktioner, men behöver uppgraderas genom viss automatisering och optimering. Här får vikten av att vara öppensinnad inte underskattas. Utgångspunkten i den digitala resan är i de flesta fall just att lägga till nya och optimerade funktioner till ett redan existerande grund. Det som behövs är därför en arkitektur som kan stödja befintliga tillgångar och fungerande bas.

Från det tekniska perspektivet av implementationen finns tre viktiga direktiv verksamheten bör utgå från i början av den digitala resan:

Koppla upp det som behövs:
Det gäller att hitta ett smart sätt att koppla upp det som behövs. Väldigt ofta är maskiner och fabriker redan anslutna och sammankopplade. Det vi gör nu är att optimera genom att ansluta dessa till molnet (både privat likväl som publikt). Genom att göra på det här sättet kan ni få ut mer av installationen genom att få tillgång till all molnlagrad kunskap på en och samma plats och förse er personal med tillgång till de underlag som krävs för att fatta kloka beslut. I tillägg kan samtliga anslutna enheter tillsammans bidra med data som kan skapa ytterligare operationell effektivitet i verksamheten.

Modernisering
Likt nämnt ovan har idag har de flesta industriella verksamheter existerande tekniska verktyg och tillgångar, oavsett om det handlar om De flesta industriföretag har befintlig teknik och tillgångar, oavsett om det är maskiner, produktionslinjer eller fabriker. Dessa kan även digitaliseras genom att addera uppkopplade produkter och mjukvara utöver de som redan finns. Det innebär att man kan dra nytta direkt av det uppkopplade IT-systemet utan att behöva radera och ersätta data, samtidigt som existerande investeringar blir mer effektiva och därmed lönsamma.

På vår fabrik Le Vaudreuil Smart Factory har vi till exempel implementerat en lösning för vår vindmaskin. Där har vi anslutit nya kostnadseffektiva temperaturreglerande sensorer och en ITOT-box för att samla och hantera data som våra operatörer sen kan använda för att säkerställa kvalitet i användandet och i tidigt skede förutse eventuella problem i maskinens funktion. Den här lösningen leder till ca 7% ökning i produktivitet.

Utnyttja data för nya digitala tjänster

Anslutna enheter öppnar dörren för en mängd ytterligare data och information som kan användas för att använda nya, men befintliga, tjänster som kan förbättra driftseffektiviteten inom områden som tillgångsprestanda och maskinprestanda. Men även för energihantering av byggnader, maskiner och processer samt hjälpa kunder att utveckla nya flöden av intäkter och affärsmöjligheter.

Nya digitala arkitekturer så som EcoStruxure har skapats för att kunna sammanlänka smarta maskiner, mjukvaruapplikationer och analyser för att få ut så mycket som möjligt av digitalisering. EcoStruxure är en öppen och samtidigt säker struktur, designad för säljande verksamheter i branscher där olika generationer av system och försäljning är vanligt förekommande. EcoStruxure-uppbyggnad är utformad för att enkelt kunna växa och utvidgas när nya komponenter läggs till i den nuvarande grundstrukturen. Att implementera EcoStruxure kan vara lika enkelt som att använda förstärkt verklighet, AR, som styr hur utrustningen beter sig.

Lär dig mer om hur digitala lösningar kan utveckla verksamheter och öka produktiviteten här.