Formeln för en hållbar framtid: förstärka och digitalisera ekonomin

Här kommer ett blogginlägg från Innovation Summit Barcelona 2019 – ett två dagar långt event som hölls i början av oktober i år. Över 3500 personer från branschen samlades för att diskutera globala trender, utveckla innovativa idéer och främja digital ekonomi.

Som alla vet befinner vi oss i en kritisk tid. Bekämpa klimatförändringarna står numera högst upp på världens prioriteringslista. Det är upp till vår generation att skapa förutsättningar för en hållbar framtid.

Vårt uppdrag på Schneider Electric är att hitta den perfekta formeln för att uppnå en hållbar värld som också ständigt utvecklas och förbättras. En stor och krävande utmaning som vi utan tvekan är redo att möta mot bakgrund av en energiövergång, en ny industriell revolution och en allt snabbare digitaliseringstakt.

I slutet av september hölls FN:s klimatmöte i New York. Vår globala koncernchef Jean-Pascal Tricoire representerade Schneider Electric bland totalt 88 andra globala storföretag. Tillsammans kom de överens om ett gemensamt och viktigt mål för kommande decennium: halvera sina koldioxidavtryck och bli koldioxidneutrala.

Vi vill dock göra mer. Den 23:e september lanserades ytterligare tre handlingsmål inom ramen för vår hållbarhetsresa:

  1. Uppnå koldioxidneutralitet ännu tidigare än FN:s uppsatta mål: år 2025 istället för 2030.
  2. Utsläppsmål på 0 som en del av våra ScienceBasedTargets (SBT) 
  3. Uppnå 0 miljöpåverkan i vår leveranskedja år 2050

Dessa handlingsmål är givetvis utmanande, men kommer hjälpa oss att skapa mycket goda resultat i det långa loppet. Precis som vi demonstrerade under dagarna på Innovation Summit in Barcelona är vi övertygade om att denna utmaning kan uppnås. Och detta samtidigt som vi fortsätter leda den digitala omställningen inom energihantering och industriell automation.

Minska energiförbrukningen med 50 %

För att kunna rädda vår planet måste vi agera kraftfullt under de närmsta 20 åren. En konkret och effektiv handling är att spara energi genom digitalisering. Vår teknologi kan t.ex. bidra till en minskad energiförbrukning på 30-50 % vid byggnation eller renovering av en byggnad.

En god nyhet är att samhället är på väg att bli elektrifierat. Undersökningar visar att elanvändningen kommer att dubbleras inom de närmsta 20 åren. Med dessa siffror i åtanke gäller det att säkerställa att elektriciteten kommer från koldioxidneutrala platser. Idag kommer tyvärr inte tillräckligt mycket el från förnybara källor. Något vi självklart vill ändra på: vårt mål är att siffran för förnybar el ska ligga på 40 % till år 2040.

Uppnå optimal effektivitet

Digitalisering innebär nya möjligheter. Genom att bli mer digitala kan stora industriföretag realisera outnyttjad effektivitet inom sina egna anläggningar.

På Schneider Electric har vi över 80 smarta fabriker som byggts och anpassats med syfte att uppnå optimal effektivitet i hela leveranskedjan. Genom implementering av våra egna EcoStruxure-lösningar i våra fabriker har energianvändningen minskat i genomsnitt 15 %. Detta är förbättringar som exakt alla industriföretag kan uppnå.

En framtid utan miljöfarliga gaser

Det gäller att vara ambitiös för att kunna förnya sig. Under Innovation Summit i Barcelona släppte vi globalt en av våra största nyheter som också presenterades på Elfack i Sverige tidigare i år – en lastfrånskiljare som använder filtrerad luft och som är anpassad för installation i nätstationer för mellanspänning.

De höga spänningsnivåerna i en nätstation måste hanteras på ett eller annat sätt. Historiskt har man använt SF6-gas som tack vare sin goda isolerförmåga ger kompakta och driftsäkra lösningar, alternativt öppna luftisolerade lösningar som kräver mer utrymme och med lägre grad av driftsäkerhet. Då SF6-gasen har en kraftig växthuspåverkan har många elnätsbolag haft ett svårt val mellan teknikerna avseende driftsäkerhet och miljö. Försök har gjorts för att hitta alternativ, men utan att nå samma prestanda som SF6-gasen. Genom lanseringen av de nya lastfrånskiljarna som är fria från SF6 gas har man dock lyckats, varför detta i sin tur kommer innebära stora framsteg beträffande klimatpåverkan och driftsäkerhet för elnätsbolag i hela världen.

Den mänskliga faktorn

Ensam är inte stark – digitalisering kan inte stå på egna ben i klimatkampen. Människor behövs också! Vi på Schneider Electric ser digitaliseringen som ett medel för att göra människor både mer effektiva men också mer självständiga.

Digitala system kan vägleda människor steg för steg genom olika problem, så att de vet vad som sker inuti en farlig maskin utan att behöva öppna den. Exempelvis så kan så kallade AR-system, Augmented Reality, berätta för användaren när ett problem uppstår. Detta gör det lättare att ta bättre beslut när det gäller både säkerhet och miljö.

Digitalisering gör helt enkelt världen till en bättre plats. Tack vare digital teknik kan vi kommunicera smidigt över företagsgränser men också till våra kunder.

Vill du veta mer om Schneider Electrics innovativa lösningar för en hållbar framtid och hur vi ser till att #LifeIsOn för alla, överallt och i varje ögonblick?
Se klippet från Jean-Pascal Tricoires inledningstal under Innovation Summit Barcelona!